Hva er oppgaven til en ordfører?

En ordfører er valgt som leder av en kommune og som møteleder for kommunestyre eller tilsvarende folkevalgte organ. Dennes valgte stedfortreder kalles varaordfører.

Hvem er ordfører i Bergen kommune?

Liste over ordførere i Bergen
ÅrOrdførerÅr
2007-2011Gunnar Bakke (Frp), bakermester2007-2011
2011-2015Trude Drevland (H), sykepleier2011-2015
2015-2021Marte Mjøs Persen (A), organisasjonssekretær2015-2019 2019-2021
2021-Rune Bakervik (A), sosiolog2021-

Er ordfører ansatt i kommunen?

En ordfører er som folkevalgt ikke ansatt i kommunen, og har da ikke krav på sykepenger som ansatt, noe som er en betingelse for at kommunen skal kunne kreve refusjon.

Hva er oppgaven til en ordfører? – Related Questions

Hva heter ordføreren i Oslo?

Marianne Borgen (født 2. juni 1951 i Oslo) er ordfører i Oslo og mangeårig politiker for SV. Borgen er utdannet cand.

Hvem styrer i Bergen kommune?

Fra november 2022 er byrådet utgått fra Arbeiderpartiet og Venstre med Rune Bakervik som byrådsleder. Marte Mjøs Persen var ordfører til 22. september 2021, deretter Rune Bakervik. Varaordfører Linn Kristin Engø ble i november 2022 fungerende ordfører etter at Rune Bakervik ble byrådsleder.

Hvem er byrådsleder i Bergen?

Finansbyråder
NavnFraTil
Eiler Macody Lund1. juni 201522. oktober 2015
Dag Inge Ulstein22. oktober 201522. november 2018
Håkon Pettersen22. november 201829. oktober 2019
Erlend Horn29. oktober 20193. november 2022

Hvem er ordfører i Rælingen?

Listen
StartårSluttårNavn
19881991Bjørg Veisten
19922003Margharita Rambøl
20042007Terje Granerud
20072019Øivind Sand

Er ordfører arbeidstaker?

Høyesterett avsa nylig dom i sak om en ordfører er å betrakte som arbeidstaker etter folketrygdlovens § 1-8.

Hva er lønna til en ordfører?

Gjennomsnittlig ordførerlønn i Norge er 915.202 kroner. En stortingsrepresentant har en årslønn på 987.997 kroner. Helt på topp ligger Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV), med 1,4 millioner i årlig godtgjørelse. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har det samme.

Kan ordfører binde kommunen?

Etter § 9 nr 3 siste punktum underskriver ordførerenkommunens vegne «i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre». Også dette er en representasjonsregel og gir ikke ordføreren kompetanse til å binde kommunen utover det han/hun har fått myndighet til.

Kan ordfører vie folk?

Fra 2018 er borgerlig vigsel et kommunalt ansvar. Vigselen kan utføres av ordførere, varaordførere og andre kommunalt ansatte eller folkevalgte slik som kommunestyret bestemmer.

Kan ordfører trekke en sak?

Det er kun det folkevalgte organet som kan vedta å trekke en sak som står på saklista. Til slutt erklærer ordføreren at saklista (med eller uten endring i rekkefølgen for behandling) anses som god- kjent, etterfulgt av ett slag med klubba.

Kan ordfører vigsle?

Hvem i kommunen har rett til å vie? Vigselsmyndighet i kommunene er gitt til ordfører og varaordfører. I tillegg kan kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet, få vigselsrett.

Hva heter ordføreren i Færder?

Jon Sanness Andersen (født 1969) er en norsk lokalpolitiker for Ap. Han er etter kommunevalget i 2019 ordfører i Færder kommune for perioden 2019–2023.

Hva heter ordføreren i Rakkestad?

Ordfører Karoline Fjeldstad (Sp) – Rakkestad kommune.

Hva heter ordføreren i Hustadvika?

Tove Henøen (født 1971) er en norsk lokalpolitiker som representerer Senterpartiet. Hun er ordfører i Hustadvika kommune fra 2019 og var ordfører i Fræna kommune fra 2015 til 2019.

Hva heter ordføreren i Øygarden?

Tom Georg Indrevik (født 1969) er en norsk politiker som representerer Høyre. Han tiltrådte 1. januar 2020 som den første ordføreren i den nye kommunen Øygarden etter at de tre kommunene Sund, Fjell og Øygarden ble slått sammen.

Hva heter de som bestemmer i kommunen?

Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og det er ordføreren som leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Kommuneadministrasjonen er en egen stab av fast ansatte personer som ledes av en rådmann. Administrasjonens oppgave er å forberede og iverksette det politikerne vedtar (lokalt og nasjonalt).

Hva heter ordføreren i Grimstad 2022?

Beate Skretting (født 19. november 1979) er ordfører i Grimstad kommune fra 2020. Hun har lang fartstid i kommunepolitikken i Grimstad og har tre perioder bak seg som fast medlem i kommunestyret for Høyre, og har også sittet tre perioder i teknisk utvalg (første periode som nestleder).

Leave a Comment