Hva er Overtagelsesprotokoll?

En overtakelsesprotokoll skal underskrives av kjøper og selger i løpet av overtakelsen. Det er ved underskrift på dette dokumentet du formelt overtar eiendommen. Rent juridisk går nå risikoen for eiendommen over på deg. Fra eiendomsmegleren får dere en egen overtakelsesprotokoll som skal fylles ut av kjøper og selger.

Hvor finner man Overtakelsesprotokoll?

Selger og kjøper vil ved overtakelsen stort sett få en overtakelsesprotokoll fra eiendomsmegleren. Denne nå stort sett elektronisk, men kan noen ganger være på papir. I protokollen skriver man inn at boligen er gått gjennom.

Hva er viktig å sjekke ved overtakelse?

SJEKKLISTE VED OVERTAKELSE AV BOLIG

Sjekk at boder og eventuell garasje er ryddet og vasket. Be selger vise deg hovedkran og evt. andre tekniske installasjoner som radiatorer, garasjeport, solskjerming osv. Be selger vise deg postkasse, søppelkasser og eventuelle fellesarealer som vaskekjeller, sykkelskur osv.

Hva er Overtagelsesprotokoll? – Related Questions

Er megler med på overtagelse?

Normalt vil du, selger og megler være involvert i overtakelsen. Vanligvis vil megleren kontakte både selger og kjøper og informere om hva som skjer på dagen for overtakelse, samt kontrollere at kjøpesummen er betalt til en klientkonto.

Kan man nekte overtakelse?

Avvisningsretten følger av ulovfestet rett og går ut på at en kjøper kan nekte å overta boligen. Det skal likevel veldig mye til før denne regelen kommer til anvendelse, og den er forbeholdt de helt klare tilfellene hvor det vil være sterk urimelig om ikke kjøper skal kunne avvise overtakelse.

Hvor lang overtakelse er vanlig?

Dersom tidspunktet for når du skal overta boligen ikke blir avtalt, er det likevel vanlig å bli enige om at overtakelse skal skje innen «rimelig tid» – noe som normalt er innen 3 måneder. Et slikt overtagelsestidspunkt vil eiendomsmegleren kunne hjelpe dere med.

Hvor lang tid tar det fra overtakelse til oppgjør?

Hvor lang tid det tar å ferdigstille oppgjøret avhenger av eiendommen som selges, men normalt vil oppgjøret være klart cirka 10 virkedager etter gjennomført overtakelse.

Hvem bestemmer overtakelsesdato?

Hvem er det som bestemmer overtakelsesdatoen? Datoen må avtales når budet aksepters. Du kan ønske overtakelsesdato, men selgeren må akseptere eller foreslå annet tidspunkt. Datoen dere blir enige om er i så tilfellet bindende for begge parter.

Hva må gjøres før boligsalg?

Tips før boligsalg:
 1. Style boligen godt.
 2. Utbedre store og små feil ved boligen.
 3. Unngå dyre oppussingsjobber.
 4. Ha det rent og ryddig på visning.
 5. Markedsfør – mye og godt.
 6. Skaff deg en god fotograf.
 7. Vurder å samarbeide med et reklamebyrå
 8. Behold fatningen på visningen.

Hva tar man utgangspunkt i når man skal vurdere om eiendommen har en mangel?

Viktige momenter i denne vurderingen er boligens alder, hva slags type feil det dreier seg om, opplysninger selger har gitt og størrelsen på utbedringskostnadene. Dersom du kjøper en bolig og det opplyses at boligen er fra 1980, kan du kun ha svært begrensede forventninger til standarden.

Hva skal vaskes ved overtakelse?

Beboelsesrom
 • Alle flater skal være reingjort, også støvete lister.
 • Skap og skuffer skal være vasket på innsiden og utsiden.
 • Vinduer pusses – innvendig og utvendig.
 • Løse hvitevarer som medfølger, badekar og lignende skal dras fram, og det skal vaskes bak.
 • Hvitevarer som medfølger skal være grundig reingjort.

Hva gjør man ved overtakelse av bolig?

Ved overtakelsen av boligen går ansvaret for boligen over fra selgeren til kjøperen. Selgere og kjøpere møtes for å gå gjennom boligen og overlevere nøklene. Eiendomsmegleren er noen ganger med på overtakelsen, andre ganger ikke.

Hvor lang overtakelse er vanlig?

Dersom tidspunktet for når du skal overta boligen ikke blir avtalt, er det likevel vanlig å bli enige om at overtakelse skal skje innen «rimelig tid» – noe som normalt er innen 3 måneder. Et slikt overtagelsestidspunkt vil eiendomsmegleren kunne hjelpe dere med.

Hvor lang tid tar det fra overtakelse til oppgjør?

Hvor lang tid det tar å ferdigstille oppgjøret avhenger av eiendommen som selges, men normalt vil oppgjøret være klart cirka 10 virkedager etter gjennomført overtakelse.

Hvem betaler felleskostnader overtakelse?

Hvem betaler felleskostnadene hvis det er overtagelse midt i måneden? Selger betaler felleskostnader for måneden det er overtagelse i, uavhengig av dato for overtagelse. Kjøper og selger må selv sørge for oppgjør for denne måneden.

Skal man se på prisantydning eller totalpris?

Salgspris + fellesgjeld = totalpris

Når en bolig med fellesgjeld legges ut for salg er den som selger, som oftest eiendomsmegler, forpliktet til å opplyse prisantydning eller ønsket pris sammen med andel fellesgjeld og til slutt totalprisen for boligen.

Hvor lang tid tar det å få penger etter boligsalg?

Med postgang (elektronisk eller fysisk), saksbehandling hos Kartverket og postgang tilbake til eiendomsmegleren kan det gå opp mot 14 dager før eiendommen er bekreftet tinglyst på den nye eieren. Og først da kan altså eiendomsmegleren betale ut pengene til selgeren.

Kan styret vedta å øke fellesutgifter?

Fellesutgiftene blir fastsatt årlig på bakgrunn av et budsjett. Hvis budsjettet overskrides på grunn av økte utgifter må styret øke fellesutgiftene, slik at alle sameiet eller borettslagets utgifter blir dekket inn.

Hva kan styret bestemme?

Styret har i kraft av lov rett og plikt til å treffe alle avgjørelser som ikke gjennom lov eller vedtekter krever samtykke/beslutning fra andre. Som hovedregel kan styret treffe alle vedtak som gjelder små og større vedlikeholdsoppgaver, rehabiliteringsprosjekter el.

Leave a Comment