Hva er snittet på vgs i Oslo?

Finn din skole
SkoleBlindern vg. skole
Nedre poenggrense38,2
SkoleElvebakken vg. skole
ProgramStudiespesialisering
Nedre poenggrense53,6

Hva er snittet til Hellerud vgs?

Snitt for å komme inn på studiespesialiserende
Skole – vgsNedre poenggrense for inntak*Gjennomsnittlig inntakspoengsum*
Hellerud36,141,1
Hersleb**33,7
Holtet
Kongshavn40,044,1

Hvilken vgs har høyest snitt?

Snittet er høyest på Elvebakken videregående skole, med en bukk på 52,2 i snitt for å komme inn. Deretter kommer Nydalen på 50.6 og Ullern videregående skole med 48,8 i snitt.

Hva er snittet på vgs i Oslo? – Related Questions

Hva er den beste vgs i Oslo?

I år er det Foss videregående som troner øverst, med høyest gjennomsnittlig inntakssum på 53,8 poeng. Oslo katedralskole ligger like under, med 53,5 poeng. Totalt er det seks av Oslo-skolene som etter førsteinntaket har et snitt på over fem. Det er tilsammen 23 videregående skoler i hovedstaden.

Hvordan få 5 5 i snitt vgs?

Hvis du får fem karakterer med 6, og fem med karakteren 5, så blir det 5.5. i snitt. Du legger sammen alt, og deler på antallet karakterer. (55:10 = 5,5.)

Hvilke linjer har høyest snitt?

har Aleksei kommet inn på studiet med Norges høyeste snitt.

Studier med høyest poenggrense (ordinær kvote)

StudieprogramLærestedOrdinær kvote
OdontologiUIO67.7
Industriell økonomi og teknologiledelseNTNU66.9
Psykologi, vårUIO66.7
OdontologiUIB66.6

Hvilken utdanning har høyest snitt?

Medisinstudiet er fortsatt det vanskeligste studiet å komme inn på, med en poenggrense på mellom 66,9 og 68,5 poeng, og topper de fem første plassene på listen over studiene som er vanskeligst å komme inn på. Ellers er psykologistudiene og odontologi (tannlegestudiet) også blant de vanskeligste å komme inn på.

Hva er gjennomsnittlig snitt i Norge vgs?

Samlet har gjennomsnittskarakteren for alle fellesfag med minst 50 elever økt fra 4,1 før pandemien (2018–19), til 4,2 i fjor (2019–20). Karaktersnittet er 4,2 også i år (2020–21).

Hva er gjennomsnittlig snitt i Norge?

Skoleåret 2021–2022 hadde avgangselevene i grunnskolen i gjennomsnitt 43,4 grunnskolepoeng, en liten økning fra 43,3 året før. Med dette er elevenes karaktersnitt nok en gang rekordhøyt.

Er 3 i snitt bra?

3,3 er ikke nødvendigvis et dårlig karaktersnitt. Du har mange muligheter både til å studere og finne jobber med 3,3. Du kan prøve å plotte inn karakterene dine i karakterkalklatoren og se hvilke studier du ligger an til å kunne gå. Du sier du ønsker å jobbe i barnehage eller med utviklingshemmede.

Er 4 i snitt bra?

Altså, et bra snitt er 3,5 og oppover, mens et godt snitt er 4 og oppover.

Er 4 7 i snitt bra?

Et snitt på 4.7 er et flott snitt.

Er 2 5 ci snitt?

Krav til gjennomsnittskarakter C = 2,5.

Hva er vanlig snitt i 8?

Landsgjennomsnittet ligger på rundt 3,8-4,1, og med dine karakterer ligger du altså langt over dette. Men pass på så du ikke blir for opptatt av karakterer, da er det lett at du blir svært skuffet dersom det ikke går så bra en gang i blant.

Hvordan få 6 1 i snitt?

Matematikk R2 (matematikk for realfag) gir 1 tilleggspoeng. Hvis du da har 6 i snitt + 1 realfagspoeng, vil snittet ditt bli 6,1.

Er 4 6 i snitt bra?

4,6 er utrolig bra og om du fortsetter slik, er det nok stor sjanse for at du kommer inn. Om du ønsker en pekepinn kan du kontakte Inntakskontoret i fylket der du bor og spørre hva snittet var i fjor.

Er 5 8 i snitt bra?

5,8 er et veldig bra snitt for en 9. klassing. Til sammenligning var gjennomsnittet for alle 10. klassingene i Norge i 2019 4,2.

Er 4 9 i snitt bra?

4.9 er et høyt snitt. For å beholde det må du opprettholde den gode innsatsen du har nå. Hvis du skulle gå litt ned til sommeren, får du jobbe på videre slik at du justerer det litt neste skoleår.

Hva er C snitt i tall?

Poengberegning og rangering der bachelor eller annen 3-årig høyere utdanning er opptaksgrunnlaget. ​​​For søkere med bokstavkarakterer benyttes følgende​ omregningsskala som grunnlag for utregning av vektet gjennomsnitt: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Leave a Comment