Hva gjør EY?

Vi hjelper til med å skape langsiktige verdier for våre kunder, mennesker og samfunn, og med å bygge tillit i kapitalmarkedene. Ved hjelp av data og teknologi, skaper våre mangfoldige team i over 150 land tillit og hjelper våre kunder med å vokse, transformere og drifte.

Hvorfor jobbe for EY?

Vi investerer mye i rekruttering av mennesker med riktig innstilling til teaming og samarbeid. Vi er opptatt av å ha en inkluderende arbeidsplass, hvor medarbeidere føler tilhørighet, uansett bakgrunn og ulikheter. Hos EY skal alle føle at de kan være seg selv, og våre ulikheter skal inspirere.

Hvor mange kontorer har Ey i Norge?

EY Norge har over 1700 ansatte ved mer enn 30 kontorer landet rundt, og hadde i 2019 en omsetning på cirka 3 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Dronning Eufemias gate i Bjørvika i Oslo.

Hva gjør EY? – Related Questions

Hvor er det best å jobbe?

Bønder, fiskere, kunsthåndverkere, ledere og leger er mest tilfredse. Blant dem med lavest jobbtilfredshet finner vi renholdere, sysselsatte i salgs- og kundeserviceyrker, samt ufaglærte hjelpearbeidere. Likevel oppgir de aller fleste i disse yrkene – om lag 80 prosent – at de er fornøyd med jobben sin.

Hvorfor jobbe i Consulting?

Å starte karrieren i et konsulenthus gir deg kunnskap innen mange fagområder og et innblikk i flere ulike bransjer. Du får være med i arbeidet med beslutningsprosesser i toppledelsen hos våre kunder og bidra med å gjøre en forskjell i samfunnet.

Hvorfor jobbe som trainee?

Som trainee får du allsidig og utfordrende arbeidsoppgaver tidlig i karrieren, med en bratt læringskurve. Noen av traineene får sjansen til å delta på strategi- og styremøter, forretningsreiser og blir kjent med innsideinformasjon fra bedriftene, som kanskje ikke alle nyutdannede får muligheten til.

Hvorfor vil du jobbe i PwC?

I PwC får du et stimulerende og utviklende arbeidsmiljø, hvor vi har satt faglig og personlig utvikling i system. PwC er kåret til en av verdens mest ettertraktede arbeidsgivere og tilbyr gode karrieremuligheter både nasjonalt og internasjonalt.

Hvorfor skal vi ansette deg fremfor andre søkere?

Fortell om din motivasjon for å søke på jobben, bruk dine nøkkelkvalifikasjoner til å få arbeidsgiver til å forstå at du har forstått hva du søker på og hvilken kompetanse og egenskaper som er vesentlig for stillingen. Fortell hva du kan bidra med, både faglig og i arbeidsmiljøet.

Kan man spørre om grunnen til at man ikke fikk jobben?

I det private har man ikke krav på å se søkerlisten, men du kan be om en begrunnelse for hvorfor du ikke fikk stillingen. Du kan også kreve at arbeidsgiveren skriftlig gir opplysninger om den som ble ansatt. Arbeidsgiveren skal da opplyse om utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner.

Når de ringer referanser?

Når ringer arbeidsgiver referanser? Referansesjekken utføres ofte i etterkant av et jobbintervju. Din potensielt nye arbeidsgiver vil sannsynligvis gå gjennom flere intervjurunder med potensielle arbeidstakere, før han eller hun skal sile ut de beste. Da er det ofte aktuelt å ringe til referansene dine.

Hvordan vet jeg at intervjuet gikk bra?

Det finnes en rekke ulike tegn som tyder på at intervjuet gikk bra. Du bør blant annet se på arbeidsgiveren (eller intervjueren) sitt kroppsspråk. Hvis vedkommende smiler og virker positiv, er dette alltid et godt tegn. Et annet positivt tegn, er at intervjuet varer lengre enn hva som opprinnelig var planlagt.

Hva skal man fortelle om seg selv på jobbintervju?

En typisk åpning av et jobbintervju er at du får spørsmålet – Fortell litt om deg selv! Her må du passe på at du ikke svarer med en enetale som er altfor lang og kjedelig. Redegjør kort om hvor du bor, hvem du bor sammen med, og eventuelt noe om dine interesser eller annet personlig som kan være relevant.

Er det lov å ha notater på jobbintervju?

Det er lov å ha notater å støtte seg til i intervjuet, men pass på at det ikke blir opplesning.

Kan man ringe etter intervju?

Hvis du har vært på intervju, og allerede er involvert i andre jobbtilbud, er det heller ikke noe i veien for at du kan ringe for å høre om de har tatt noen beslutning på hvem som får jobben.

Leave a Comment