Hva gjør man med gamle 500 lapper?

Norges Bank veksler inn til pålydende verdi. Enkelte utgåtte sedler og mynter kan ha samleverdi som overgår pålydende verdi. Ta kontakt med mynthandlere dersom du har spørsmål om dette.

Hvordan veksle inn gamle 500 lapper?

Utgåtte sedler kan veksles ved Norges Bank sine depoter i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø alle hverdager mellom kl. 9 og 15. Dersom du ønsker kan du få pengene overført til konto. Ved beløp over 7 000 kroner utbetales det kun til konto.

Har gamle 500 lapper gått ut?

Den gamle 50-lappen med bilde av Peter Christen Asbjørnsen og den gamle 500–lappen med bilde av Sigrid Undset har vært ugyldige som betalingsmiddel siden 18. oktober 2019. Ny 1000-lapp ble lansert 14. november 2019.

Hva gjør man med gamle 500 lapper? – Related Questions

Når går 500 lappen ut på dato?

500-kroneseddel utgave VII (Undset): Veksles gebyrfritt t.o.m. 18.10.2029. 1000-kroneseddel utgave VII (Munch): Veksles gebyrfritt t.o.m. 14.11.2030.

Kan man sette inn gamle sedler i banken?

Norges Bank kan bestemme at sedler og mynter skal settes ut av omløp. Etter kunngjøringen er sedlene og myntene fortsatt tvungne betalingsmidler og kan brukes på ordinær måte i ett år. Norges Bank kan deretter veksle inn de utgåtte sedlene og myntene.

Hvor bytter man inn gamle sedler?

Norges Bank er deretter pliktig til å veksle inn de utgåtte sedlene og myntene i ytterligere 10 år. Publikum oppfordres til å henvende seg til Norges Bank eller sin bankforbindelse dersom man ønsker å veksle inn sedler og mynter i løpet av 10-årsperioden.

Hva gjør man med sedler som har gått ut?

Utgåtte sedler og mynter kan veksles over disk eller overføres til konto. Utgåtte sedler kan veksles ved Norges Bank sine depoter i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø alle hverdager mellom kl. 9 og 15. Dersom du ønsker kan du få pengene overført til konto.

Hva er verdien på gamle sedler?

Dersom du har gamle penger i god stand, så anbefaler vi å ta kontakt med seriøse mynthandlere før du drar til banken, sier Håkon Finstad. Ifølge katalogen «Norske pengesedler» kan du få mellom 350-1.500 kr for en hundrelapp i god stand, og sitter du på en femtilapp fra nittitallet kan du få opp mot 8.000 kroner.

Hva gjør man med sedler som har gått ut?

Utgåtte sedler og mynter kan veksles over disk eller overføres til konto. Utgåtte sedler kan veksles ved Norges Bank sine depoter i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø alle hverdager mellom kl. 9 og 15. Dersom du ønsker kan du få pengene overført til konto.

Hvor lenge kan man veksle inn utgåtte sedler?

Etter kunngjøringen er sedlene og myntene fortsatt tvungne betalingsmidler og kan brukes på ordinær måte i ett år. Norges Bank er deretter pliktig til å veksle inn de utgåtte sedlene og myntene i ytterligere 10 år.

Hvilke lapper er gyldige?

Norske pengesedler brukes i tillegg til norske mynter, med pålydende verdi i norske kroner, som standard betalingsmiddel i Norge. Per januar 2019 er gyldige norske pengesedler av valør 50 kroner, 100 kroner, 200 kroner, 500 kroner og 1000 kroner.

Hvor lenge kan man bruke gamle 100 lapper?

Selv om sedlene blir ugyldige 30 mai, mister de ikke verdi. Gamle 100– og 200-sedler kan veksles inn gebyrfritt hos Norges Bank i ti år etter at de ble ugyldige 30. mai 2018, det vil si til 30. mai 2028.

Kan man veksle gamle sedler i DNB?

DNBs bankkontorene som har innskuddsautomater, og alle postkontorene, vil ta imot gamle 100- og 200-lapper i hvert fall ut året. Kunder som har mye å veksle, bør være oppmerksom på at høyeste innskudd i DNBs innskuddsautomater er 50.000 kroner per kunde per gang og maksimum 100.000 kroner per kunde i løpet av 30 dager.

Hva er verdien på gamle sedler?

Dersom du har gamle penger i god stand, så anbefaler vi å ta kontakt med seriøse mynthandlere før du drar til banken, sier Håkon Finstad. Ifølge katalogen «Norske pengesedler» kan du få mellom 350-1.500 kr for en hundrelapp i god stand, og sitter du på en femtilapp fra nittitallet kan du få opp mot 8.000 kroner.

Kan man bruke gamle euro sedler?

Både den nye seddelen og den gamle er nå i omløp. Begge er gyldige.

Hvor kan jeg veksle penger?

Du kan veksle valuta i de fleste banker. Forex – som også er en slags bank har spesialisert seg på veksling av valuta. Du må vanligvis betale et gebyr for å veksle, og du får litt dårligere kurs enn den offisielle kursen. Mellomlegget er bankenes fortjeneste på å tilby veksling.

Har 1000 lappen gått ut?

Lørdag 14. november 2020 et det nøyaktig ett år siden ny 1000-lapp ble lansert. Etter 14. november blir de gamle tusenlappene ugyldige som betalingsmiddel.

Kan man sette inn penger i minibank?

Det er ingen grense for hvor mye man kan putte inn i minibanken, men det er viktig å huske at banken har rett til å avvise en betaling dersom beløpet overstiger det som er tillatt. Det er også verdt å merke seg at minibanken ikke kan brukes til å betale regninger.

Hvor mye penger er det lov å ha hjemme?

Tyveri av kontanter hjemme hos folk kan handle om så mye som 50 000 til 100 000 kroner. Nå advarer forsikringsselskap om å ha for mye kontanter liggende hjemme – for det er en grense for hvor mye du får erstattet fra forsikringa.

Leave a Comment