Hva har du krav på ved flystreik SAS?

I tillegg til overnatting har du rett på dekning av nøkterne utgifter til mat og drikke mens du venter på at flyet hjem skal komme på vingene. I tillegg til refusjon eller ombooking vil passasjerer som får flyturen innstilt eller mer enn tre timer forsinket, ha krav på en standardisert økonomisk erstatning.

Hvilke rettigheter har flypassasjerer ved streik?

Passasjerene har krav på mat og drikke, eller overnattingsmuligheter med transport, hvis forsinkelsen på reiseruten blir over to timer eller avgangen blir kansellert. På lengre reiser vil flyselskapet først måtte tilby dette overfor passasjerene ved forsinkelser over tre eller fire timer avhengig av reisens lengde.

Hva dekker reiseforsikring ved flystreik?

Reiseforsikringen gir ikke dekning for forsinkelse eller kansellert reise som følge av kø, bemanningsproblem eller streik, men du har rett på erstatning fra flyselskapet. Flyselskapet er ansvarlig dersom reisen din blir kansellert. Dette gjelder uavhengig av hva som er årsaken, også ved streik.

Hva har du krav på ved flystreik SAS? – Related Questions

Hva er inkludert i reiseforsikring?

Reiseforsikring dekker ting du blir frastjålet på reise, forsinket/forsvunnet bagasje, utgifter som følge av sykdom eller skade under reisen din og avbestilling av bestilt tur.

Hva er egenandel på reiseforsikring?

Det er som hovedregel ingen egenandel ved bruk av helårs reiseforsikring, mens for reiseforsikringen i kredittkortet er egenandelen 500 kroner for reisegods og behandling etter ulykke. Husk at det også kan være aldersfradrag, makserstatning eller andre begrensninger.

Hva dekker reiseforsikringen Covid?

Vi dekker avbestilling av fly, hotell og så videre i Norge hvis du blir satt i såkalt myndighetspålagt karantene på grunn av korona, for eksempel av kommunale/lokale helsemyndigheter. Dekningen gjelder for innenlandsreiser fra 1. mai 2021 og på ubestemt tid framover.

Når gjelder forsikringen fra?

Forsikringens starttidspunkt. Om annet ikke er avtalt løper forsikringen fra når kunden/selskap har godtatt de vilkår den annen part har stilt. Dette medfører at når kunden til selskapet har gitt beskjed om at tilbudet er akseptert, gjelder forsikringen fra dette tidspunktet, hvis ikke annet er avtalt, f. eks.

Hvor lenge dekker reiseforsikring?

Reiseforsikringen gjelder så lenge du har reiseforsikring, men har en begrenset varighet når det gjelder enkeltreiser. Standard varighet for enkeltreiser er 70 dager, men varigheten kan utvides til 90, 120 eller 180 dagers reiseforsikring.

Hva har du krav på når flyet blir kansellert?

Hvis flyet blir innstilt skal flyselskapet tilby deg tre alternativer: refusjon, ombooking så snart som mulig, eller ombooking på et senere tidspunkt.

Når kan reiseforsikring brukes?

En reiseforsikring kan brukes i forbindelse med sykdom, skader, avlyste reiser, frastjålne eiendeler, tapt bagasje, dødsfall i nær familie og mye mer. Kort sagt er reiseforsikringen en type forsikring som kan brukes i en rekke ulike tilfeller og situasjoner som du risikerer å havne i når du er ute å reiser.

Hva dekker reiseforsikring ved forsinket bagasje?

Hvis bagasjen din er forsinket, kan du ha krav på erstatning. Utlegg til for eksempel klær og toalettartikler, vil vanligvis bli erstattet. Dette gjelder selv ved kortere forsinkelser, men utgiften må skyldes et nødvendig behov.

Hvor mange dager dekker reiseforsikring?

Når du kjøper reiseforsikring kan du velge hvor mange dager reiselengde du trenger forsikring for. 70 dager er standard maks reiselengde per enkeltreise, men du kan selv velge å endre makslengden per reise til 90, 120 eller inntil 180 dager.

Hva dekker reiseforsikring ved Korona?

Reiseforsikringen dekker avbestilling hvis du ikke kan reise som følge av koronasykdom eller annen akutt sykdom. Avbestilling dekkes også hvis Utenriksdepartementet utsteder et offisielt reiseråd for din destinasjon og som gjelder på avreisetidspunktet for reisen.

Finnes det reiseforsikring som dekker Korona?

I land uten reiseråd gjelder reiseforsikringen din som normalt. Koronasykdom dekkes på samme måte som annen akutt sykdom.

Når gjelder forsikringen fra?

Forsikringens starttidspunkt. Om annet ikke er avtalt løper forsikringen fra når kunden/selskap har godtatt de vilkår den annen part har stilt. Dette medfører at når kunden til selskapet har gitt beskjed om at tilbudet er akseptert, gjelder forsikringen fra dette tidspunktet, hvis ikke annet er avtalt, f. eks.

Hva dekkes av forsikringen?

Hvilke skader dekker husforsikringen?
  • Brann og nedsoting.
  • Lynnedslag og elektriske fenomener.
  • Naturskade.
  • Vannskader og brudd på rørledning.
  • Skadeverk.
  • Annen plutselig skade på bygning.

Kan man få utbetalt to forsikringer?

Dobbel forsikring betyr at du har to av samme forsikring. Mange er dobbeltforsikret uten at de er klare over det. Forsikringsselskapene kan heller ikke vite dette, da slik data ikke deles dem imellom. Ved dobbel forsikring på skadeforsikringene dine vil du aldri dobbel utbetaling ved skade.

Hvordan klage på forsikringen?

Du kan klage på et forsikringsoppgjør ved å sende saken til Finansklagenemnda eller anlegge sak for domstolene. Primært er det imidlertid tilrådelig å kontakte forsikringsselskapet for å prøve å finne en løsning.

Hvor lang tid tar det å behandle en forsikringssak?

Gjennomsnittlig behandlingstid er 3-4 måneder. Den tiden trenger vi for å innhente opplysninger fra deg, legen din og NAV. Basert på disse opplysningene vurderer vi om du oppfyller nødvendige betingelser for utbetaling.

Leave a Comment