Hva har man krav på forsinket fly?

Du har krav på forpleining (mat oog drikke) når forsinkelsen er på: 2 timer ved flygning opptil 1500 km. 3 timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km.

Hvordan kreve kompensasjon fra flyselskap?

Hvordan går jeg frem for å klage
  1. Klag til flyselskapet eller reisebyrå Ta kontakt med flyselskapet/reisebyrået.
  2. Klage saken inn til Transportklagenemnda. Dersom du ikke får gjennomslag for din klage til flyselskapet/reisebyrå, kan saken sendes til Transportklagenemnda.

Hvilke rettigheter har jeg ved flystreik?

Du er berettiget til kompensasjon fra flyselskapet på opptil €600 hvis du er mer enn tre timer forsinket ved ankomst til din endelige destinasjon på grunn av strek blant selskapets flypersonell. Kompensasjonsbeløpet avhenger av distansen på flyreisen din og varigheten av forsinkelsen.

Hva har man krav på forsinket fly? – Related Questions

Hvordan søke kompensasjon SAS?

Krav om erstatning

Bruk skjemaet vårt på nett for å fremsette kravet ditt. Sørg for å legge ved en kopi av originalkvitteringene dine. Tredjeparter tar vanligvis et betydelig gebyr for å hjelpe deg med slike krav, det er derfor mer fordelaktig for deg å sende kravet direkte til SAS.

Hva dekker Europeiske reiseforsikring?

Blir du akutt og uventet syk, eller utsatt for en ulykke på reise, dekker forsikringen behandlingsutgifter, legebesøk, og sykehusopphold uten beløpsgrense. Forsikringen dekker også forhåndsgodkjent hjemtransport fra utlandet, uten sumbegrensning eller egenandel. Du kan også få kompensasjon for tapte feriedager.

Hva er inkludert i reiseforsikring?

Reiseforsikring dekker ting du blir frastjålet på reise, forsinket/forsvunnet bagasje, utgifter som følge av sykdom eller skade under reisen din og avbestilling av bestilt tur.

Hva dekker Mastercard reiseforsikring?

Hva dekker reiseforsikringen på Mastercardet?
DekningReise- og avbestillingsforsikring Mastercard
Ulykke voksen 70-75 år*, 100 % varig medisinsk invaliditet/dødKr 100.000.
Ulykke barn, 100 % varig medisinsk invaliditet/dødKr 400.000.
ReisegodsInntil kr 15.000 per skadetilfelle/kr 30.000 hvis flere reiser sammen.

Når kan man bruke reiseforsikring?

Reiseforsikring hjelper deg om du blir utsatt for en ulykke eller blir syk mens du er på ferie. Den vil også være nyttig å ha dersom du mister eller blir frastjålet tingene dine. NB! Du må ha egen reiseforsikring dersom du har fylt 21 år, fordi da vil du ikke lengre være dekket av dine foreldres reiseforsikring!

Hva skjer hvis flyselskapet streiker?

Om flyet blir innstilt eller forsinket i mer enn fem timer som følge av streik har du tre valg: – Du har krav på ombooking snarets mulig, ombooking til et senere tidspunkt, eller pengene tilbake for reisen, forteller Iversen. Mange vil nok ønske ombooking, i håp om å komme seg av gårde på ferie raskt.

Hva dekker SAS ved streik?

I tillegg til overnatting har du rett på dekning av nøkterne utgifter til mat og drikke mens du venter på at flyet hjem skal komme på vingene. I tillegg til refusjon eller ombooking vil passasjerer som får flyturen innstilt eller mer enn tre timer forsinket, ha krav på en standardisert økonomisk erstatning.

Er Pilotstreiken over?

Etter 15 dager med pilotstreik har partene kommet til enighet. Den omstridte løpetiden endte på 5 år. SAS sin norgessjef Kjetil Håbjørg sier at de siste ukene har vært krevende for alle involverte.

Hvor lenge varer flystreik SAS?

Han seier at tariffavtalen vil vare i 5 år frå 1. oktober 2022.

Kan flyselskap endre avgang?

Forandret avgangstid

Flyselskapet kan endre flyavganger og du mister retten til såkalt standardkompensasjon dersom dette skjer minst 14 dager før avreise.

Hva krever SAS pilotene?

Kravene fra pilotene i tarifforhandlingene handler om jobbsikkerhet og lønn. De krever at SAS-fly skal bemannes av piloter ansatt i SAS. Dette kravet går helt på tvers av SAS-ledelsens strategi. SAS har de siste par årene etablert to helt nye datterselskaper, SAS Connect og SAS Link.

Hvor lang tid tar det å få pengene tilbake fra SAS?

Du har krav på pengene tilbake innen sju virkedager.

Når får man kompensasjon fra SAS?

Hvis du blir forsinket med 3 timer eller mer ved ankomst, kan du ha rett til kompensasjon. Godtgjørelsen kan ikke betales ut på flyplassen, så du må kontakte SAS Customer Service ved hjelp av vårt nettskjema.

Hva er en refusjon?

substantiv det å refundere (et mottatt beløp, et utlegg), pengesum som refunderes

Hva har du rett på når flyet er kansellert SAS?

Hvis flygningen din blir kansellert, tilbyr vi en SAS Travel Voucher av samme verdi som billetten din. Verdikupongen kan brukes til å bestille en ny flygning og er gyldig i tolv måneder fra utstedelsesdatoen. Hvis du ikke har tid til å reise med oss før verdikupongen utløper, kan den gjenværende verdien refunderes.

Hva gjør du hvis flyet blir kansellert?

Dersom flyet ditt blir innstilt, forsinket eller overbooket kan du ha krav på kompensasjon. Les mer om dine rettigheter dersom flyet blir innstilt. Hvordan klage? Hvis reisen ikke går som planlagt og du ikke har fått det du har krav på, kan du klage til flyselskapet eller reisebyrået.

Leave a Comment