Hva heter alle bydelene i Oslo?

Bydelene 2020
BydelInnbyggereAreal (km²)
Gamle Oslo58 6717,5
Grorud27 7078,2
Grünerløkka62 4234,8
Nordre Aker52 32713,6

Hvilke bydeler er Oslo øst?

Indre by øst omfatter bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. St. Hanshaugen og Frogner danner indre by vest, mens bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker danner ytre by vest. Bjerke, Grorud, Stovner og Alna utgjør ytre by øst, mens ytre by sør omfatter bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Hvilken bydel er Majorstuen?

Ved bydelsreformen 1. januar 2004 ble de tidligere bydelene Uranienborg-Majorstuen og Bygdøy-Frogner (minus øyene i Oslofjorden) slått sammen til nåværende bydel Frogner. Bydelen regnes som en del av «indre vest», omtrent hele bydelen er en del av byen Oslo (urban).

Hva heter alle bydelene i Oslo? – Related Questions

Hvilken bydel er Grünerløkka?

Grünerløkka er en bydel i Oslo, opprettet ved bydelsreformen i 2004 ved utvidelse av den tidligere bydelen Grünerløkka-Sofienberg gjennom overføring av Sinsen, Løren og Hasle fra den tidligere bydelen Helsfyr-Sinsen.

Hvilken bydel ligger Slemdal i?

Slemdal er et boligstrøk i administrativ bydel Vestre Aker i Oslo. På Slemdal ligger blant annet Slemdal skole, Slemdal stasjon og et mindre kjøpesenter som ble oppført fra midten av 1980-årene.

I hvilken bydel ligger Oppsal?

Oppsal er et boligstrøk i Oslo. Det ligger øst for Østensjøvannet og hovedsakelig i bydel Østensjø. Det har vært villabebyggelse her fra tiden etter Østensjøbanens åpning hit i 1926, og drabantbybebyggelse fra 1950- og 1960-årene. Oppsal kirke ble innviet i 1961.

I hvilken bydel ligger Kringsjå?

Kringsjå er et boligstrøk i Bydel Nordre Aker nord i Oslo. Det består primært av blokker og rekkehus.

I hvilken bydel er Nydalen?

Bydel Nordre Aker er en stor bydel som favner områdene Nydalen, Disen, Grefsen, Lofthus, Kjelsås, Brekke, Maridalen, Solemskogen, Kringsjå, Korsvoll, Sogn, Gaustad, Tåsen, Berg og Ullevål Hageby.

I hvilken bydel ligger Ullevål?

Velkommen til Bydel Nordre Aker! Bydel Nordre Aker er en stor bydel som favner områdene Nydalen, Disen, Grefsen, Lofthus, Kjelsås, Brekke, Maridalen, Solemskogen, Kringsjå, Korsvoll, Sogn, Gaustad, Tåsen, Berg og Ullevål Hageby.

Hvilken bydel er Oslo sentrum?

Sentrum er den administrative betegnelsen på området i Oslo sentrum som ligger utenfor de administrative bydelene. Området har blitt noe redusert etter den siste bydelsreformen.

I hvilken bydel ligger Oppsal?

Oppsal er et boligstrøk i Oslo. Det ligger øst for Østensjøvannet og hovedsakelig i bydel Østensjø. Det har vært villabebyggelse her fra tiden etter Østensjøbanens åpning hit i 1926, og drabantbybebyggelse fra 1950- og 1960-årene. Oppsal kirke ble innviet i 1961.

I hvilken bydel ligger Etterstad?

Etterstad er et boligstrøk i Oslo, i bydel Gamle Oslo, mellom Loelvdalen og Strømsveien. Strøket ble innlemmet i byen i 1946. Den første boligblokken ble reist alt i 1931, som OBOS’ første prosjekt. Sist i 1940-årene var det storstilt boligutbygging med blokker og høyhus.

Hvilken bydel i Oslo er best?

Ifølge Oslo kommune bor man best på Ullern, Vestre og Nordre Aker og Nordstrand. De dårligste bydelene å bo i er ifølge samme undersøkelse Grorud, Gamle Oslo og Grünerløkka.

Hvilken bydel er Sogn?

Sogn er et strøk i bydel Nordre Aker i Oslo. Frem til 2004 var det en egen administrativ bydel. Sogn utgjør vestre del av Nordre Aker og strekker seg fra Ring 3 til Nordmarka ved Sognsvann. Det er mest småhusbebyggelse her, og et betydelig innslag av studentboliger.

Hvilken bydel er Haugenstua i?

Haugenstua er en drabantby i bydel Stovner i Groruddalen i Oslo, plassert i dalbunnen mellom strøkene Høybråten og Stovner. Området er preget av store boligblokker og en del næringsbygg. Området har to skoler, Haugenstua skole, som ligger i Smiuvegen og Stig skole i Garver Ytteborgs vei.

Hva heter den minste bydelen i Oslo?

Bydel Sagene er med sine 3,1 kvadratkilometer Oslos minste bydel.

I hvilken bydel ligger Kalbakken?

Grorud, administrativ bydel i Ytre by øst (Groruddalen). Den strekker seg fra og med Rødtvet og Kalbakken i sørvest og til grensen mot Nittedal i nordøst, og ligger mellom Hovedbanen som følger dalbunnen i sørøst, og Lillomarka i nordvest.

Hvilken bydel er størst i Oslo?

Søndre Nordstrand er en av i alt fire bydeler i Oslo som ved bydelsreformen i 2004 ikke fikk grenseendringer. Søndre Nordstrand har et areal på 18 418 daa (18,4 km2) og er Oslos største bydel etter areal. I 2021 hadde bydelen 39 140 innbyggere.

Er København større enn Oslo?

Befolkningsveksten i de nordiske hovedstadsområdene er større enn i landene som helhet. Stor-Stockholm er Nordens største by med 2,2 millioner innbyggere, etterfulgt av Stor-København med 1,3 millioner. Stor-Oslo og Stor-Helsinki har henholdsvis 1,2 millioner og 1,1 millioner innbyggere.

Leave a Comment