Hva heter bydelene i Oslo?

Bydelene i dag
BydelInnbyggereAreal
Alna49 50713,7 km²
Bjerke32 5807,7 km²
Frogner58 9388,3 km²
Gamle Oslo55 7397,5 km²

I hvilken bydel ligger Storo?

Storo er et bolig- og næringsstrøk i Oslo som ligger i bydel Nordre Aker, øst for Store Ringvei (Ring 3), T-baneringen og Gjøvikbanen. Småhusbebyggelse dominerer. I sør ligger Grefsen vognhall (sporvogn) og Grefsen stasjon på Gjøvikbanen.

Hvilken bydel er Majorstuen?

Ved bydelsreformen 1. januar 2004 ble de tidligere bydelene Uranienborg-Majorstuen og Bygdøy-Frogner (minus øyene i Oslofjorden) slått sammen til nåværende bydel Frogner. Bydelen regnes som en del av «indre vest», omtrent hele bydelen er en del av byen Oslo (urban).

Hva heter bydelene i Oslo? – Related Questions

Hvilken bydel er Grünerløkka?

Grünerløkka er en bydel i Oslo, opprettet ved bydelsreformen i 2004 ved utvidelse av den tidligere bydelen Grünerløkka-Sofienberg gjennom overføring av Sinsen, Løren og Hasle fra den tidligere bydelen Helsfyr-Sinsen.

Hvilken bydel ligger Slemdal i?

Slemdal er et boligstrøk i administrativ bydel Vestre Aker i Oslo. På Slemdal ligger blant annet Slemdal skole, Slemdal stasjon og et mindre kjøpesenter som ble oppført fra midten av 1980-årene.

Hvilken bydel tilhører Ullevål?

Velkommen til Bydel Nordre Aker! Bydel Nordre Aker er en stor bydel som favner områdene Nydalen, Disen, Grefsen, Lofthus, Kjelsås, Brekke, Maridalen, Solemskogen, Kringsjå, Korsvoll, Sogn, Gaustad, Tåsen, Berg og Ullevål Hageby.

I hvilken bydel ligger Oppsal?

Oppsal er et boligstrøk i Oslo. Det ligger øst for Østensjøvannet og hovedsakelig i bydel Østensjø. Det har vært villabebyggelse her fra tiden etter Østensjøbanens åpning hit i 1926, og drabantbybebyggelse fra 1950- og 1960-årene. Oppsal kirke ble innviet i 1961.

Hvilken bydel ligger Vika i?

Vika (Oslo)
Vika
Basisdata
BydelSentrum, noe Bydel Frogner
KommuneOslo
Grenser tilAker Brygge, Ruseløkka, Kvadraturen

I hvilken bydel ligger Etterstad?

Etterstad er et boligstrøk i Oslo, i bydel Gamle Oslo, mellom Loelvdalen og Strømsveien. Strøket ble innlemmet i byen i 1946. Den første boligblokken ble reist alt i 1931, som OBOS’ første prosjekt. Sist i 1940-årene var det storstilt boligutbygging med blokker og høyhus.

Hvilken bydel i Oslo er best?

Ifølge Oslo kommune bor man best på Ullern, Vestre og Nordre Aker og Nordstrand. De dårligste bydelene å bo i er ifølge samme undersøkelse Grorud, Gamle Oslo og Grünerløkka.

Hvilken bydel er Sogn?

Sogn er et strøk i bydel Nordre Aker i Oslo. Frem til 2004 var det en egen administrativ bydel. Sogn utgjør vestre del av Nordre Aker og strekker seg fra Ring 3 til Nordmarka ved Sognsvann. Det er mest småhusbebyggelse her, og et betydelig innslag av studentboliger.

Hvilken bydel er Haugenstua i?

Haugenstua er en drabantby i bydel Stovner i Groruddalen i Oslo, plassert i dalbunnen mellom strøkene Høybråten og Stovner. Området er preget av store boligblokker og en del næringsbygg. Området har to skoler, Haugenstua skole, som ligger i Smiuvegen og Stig skole i Garver Ytteborgs vei.

Hva heter den minste bydelen i Oslo?

Bydel Sagene er med sine 3,1 kvadratkilometer Oslos minste bydel.

I hvilken bydel ligger Kalbakken?

Grorud, administrativ bydel i Ytre by øst (Groruddalen). Den strekker seg fra og med Rødtvet og Kalbakken i sørvest og til grensen mot Nittedal i nordøst, og ligger mellom Hovedbanen som følger dalbunnen i sørøst, og Lillomarka i nordvest.

Hvilke bydeler er Oslo øst?

Indre by øst omfatter bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. St. Hanshaugen og Frogner danner indre by vest, mens bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker danner ytre by vest. Bjerke, Grorud, Stovner og Alna utgjør ytre by øst, mens ytre by sør omfatter bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Hva er forskjellen mellom østkanten og vestkanten?

Østkanten og vestkanten brukes om de to delene av Oslo som dannes av det økonomiske og sosiale skillet som historisk går langs Uelands gate. Akerselva blir også populært oppfattet som grensen mellom øst og vest, men det er upresist, siden arbeiderstrøkene ligger på begge sider av elva.

Hva regnes som østkanten i Oslo?

Vest for Akerselven ligger bydelene St. Hanshaugen, Frogner, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker, mens Gamle Oslo, Grünerløkka, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand utgjør den tradisjonelle øst- kanten.

Hva ligger nord for Oslo?

Nabokommunene er i vest Bærum, i nord Ringerike, Lunner og Nittedal, i øst Lillestrøm og Lørenskog, i sør Enebakk og Nordre Follo og i sørvest – midtfjords i Bunnefjorden – Nesodden.

Hva er Oslo området?

Oslo omtales som hovedstaten, bysamfunnet og Oslo-regionens kjerne. Det andre nivået i Oslo-regionen er Oslo tettsted som definert av SSB. Tettstedet er det sammenhengende bebygde området (tettbygd areal) i Oslo samt nabokommunene Asker, Bærum, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Nordre Follo og Rælingen.

Leave a Comment