Hva heter bydelene i Oslo?

Bydelene i dag
BydelInnbyggereAreal
Alna49 50713,7 km²
Bjerke32 5807,7 km²
Frogner58 9388,3 km²
Gamle Oslo55 7397,5 km²

Hvordan er Oslo delt opp?

Indre og ytre by

Hanshaugen og Frogner danner indre by vest, mens bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker danner ytre by vest. Bjerke, Grorud, Stovner og Alna utgjør ytre by øst, mens ytre by sør omfatter bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Hvilken bydel er Majorstuen?

januar 2004 ble de tidligere bydelene Uranienborg-Majorstuen og Bygdøy-Frogner (minus øyene i Oslofjorden) slått sammen til nåværende bydel Frogner. Bydelen regnes som en del av «indre vest», omtrent hele bydelen er en del av byen Oslo (urban).

Hva heter bydelene i Oslo? – Related Questions

I hvilken bydel ligger Storo?

Storo er et bolig- og næringsstrøk i Oslo som ligger i bydel Nordre Aker, øst for Store Ringvei (Ring 3), T-baneringen og Gjøvikbanen. Småhusbebyggelse dominerer. I sør ligger Grefsen vognhall (sporvogn) og Grefsen stasjon på Gjøvikbanen.

Hvilken bydel er Grünerløkka?

Grünerløkka er en bydel i Oslo, opprettet ved bydelsreformen i 2004 ved utvidelse av den tidligere bydelen Grünerløkka-Sofienberg gjennom overføring av Sinsen, Løren og Hasle fra den tidligere bydelen Helsfyr-Sinsen.

I hvilken bydel ligger Ullevål?

Velkommen til Bydel Nordre Aker! Bydel Nordre Aker er en stor bydel som favner områdene Nydalen, Disen, Grefsen, Lofthus, Kjelsås, Brekke, Maridalen, Solemskogen, Kringsjå, Korsvoll, Sogn, Gaustad, Tåsen, Berg og Ullevål Hageby.

Hvilken bydel ligger Slemdal i?

Slemdal er et boligstrøk i administrativ bydel Vestre Aker i Oslo. På Slemdal ligger blant annet Slemdal skole, Slemdal stasjon og et mindre kjøpesenter som ble oppført fra midten av 1980-årene.

I hvilken bydel ligger Oppsal?

Oppsal er et boligstrøk i Oslo. Det ligger øst for Østensjøvannet og hovedsakelig i bydel Østensjø. Det har vært villabebyggelse her fra tiden etter Østensjøbanens åpning hit i 1926, og drabantbybebyggelse fra 1950- og 1960-årene. Oppsal kirke ble innviet i 1961.

I hvilken bydel ligger Etterstad?

Etterstad er et boligstrøk i Oslo, i bydel Gamle Oslo, mellom Loelvdalen og Strømsveien. Strøket ble innlemmet i byen i 1946. Den første boligblokken ble reist alt i 1931, som OBOS’ første prosjekt. Sist i 1940-årene var det storstilt boligutbygging med blokker og høyhus.

Hvilken bydel er Sogn?

Sogn er et strøk i bydel Nordre Aker i Oslo. Frem til 2004 var det en egen administrativ bydel. Sogn utgjør vestre del av Nordre Aker og strekker seg fra Ring 3 til Nordmarka ved Sognsvann. Det er mest småhusbebyggelse her, og et betydelig innslag av studentboliger.

Hvilken bydel er Haugenstua i?

Haugenstua er en drabantby i bydel Stovner i Groruddalen i Oslo, plassert i dalbunnen mellom strøkene Høybråten og Stovner. Området er preget av store boligblokker og en del næringsbygg. Området har to skoler, Haugenstua skole, som ligger i Smiuvegen og Stig skole i Garver Ytteborgs vei.

Hvilken bydel er Karlsrud?

Karlsrud er et strøk i bydel Nordstrand i Oslo.

I hvilken bydel ligger Kalbakken?

Grorud, administrativ bydel i Ytre by øst (Groruddalen). Den strekker seg fra og med Rødtvet og Kalbakken i sørvest og til grensen mot Nittedal i nordøst, og ligger mellom Hovedbanen som følger dalbunnen i sørøst, og Lillomarka i nordvest.

I hvilken bydel ligger Torshov?

Sagene bydel består av strøkene Bjølsen, Iladalen, Sagene, Sandaker, Torshov, Åsen (Søndre Åsen) og mesteparten av Storo. I sørøst inkluderer også bydelen ett kvartal av strøket Grünerløkka. Bydel Sagene grenser i nordvest til Ullevål hageby, Berg og Tåsen; i nord til Nydalen og Grefsen, og i nordøst til Nordre Åsen.

I hvilken bydel ligger Sognsvann?

Samtlige av Sognsvannsbanens stasjoner ligger i bydel Nordre Aker, men linjen er også innom bydel Vestre Aker ved strekningen rett før Blindern stasjon.

Hvilken bydel er Holmenkollen?

Bydel Vestre Aker omfatter blant annet Sørkedalen, Bogstad, Røa, Huseby, Hovseter, Holmen, Holmenkollen, Voksenåsen, Slemdal, Ris, Vinderen, Frøen, Volvat, Grimelund og Borgen m.m. Bydelsadministrasjonen ligger i Sørkedalsveien 150 på Huseby, i det tidligere FO-bygget, Forsvarets Overkommando.

Hvilken bydel er Fornebu?

Fornebu
Fornebu juni 2010
Basisdata
KommuneBærum
Grenser tilLysaker (nord), Snarøya (sør)

Leave a Comment