Hva heter de fem lengste fjordene i Norge?

Nordfjord – 106 km – Vestland (Husevågøy-Loen) Varangerfjorden – 95 km – Troms og Finnmark. Romsdalsfjorden – 94 km – Møre og Romsdal (Bud – bunn Eresfjorden) Boknafjorden – 94 km – Rogaland (Imsen/Jarstein-Tengesdal)

Hva heter den lengste og dypeste fjorden i Vestland fylke?

Sognefjorden er en fjord i Sogn, Vestland fylke. Den er Norges lengste og dypeste fjord, verdens nest lengste fjord og verdens lengste åpne fjord. Sognefjorden er 205 kilometer lang inklusive Sognesjøen målt fra Ytre Sula til Skjolden ved botnen av Lustrafjorden. Den er 1303 meter dyp utenfor Vadheimsfjorden.

Hvor mange fjorder er det i Norge?

En fjord er en en u-formet dal med høye fjell på hver side. I Norge har vi hele 1732 fjorder, og fjordene finner du hele veien langs kysten fra nord i Varangerfjorden ved grensen til Russland til Ringdalsfjorden i sør ved Halden nær grensen til Sverige.

Hva heter de fem lengste fjordene i Norge? – Related Questions

Er fjord og hav det samme?

Fjorder er en u-formet dal som havet har inntatt. En fjord er altså en dyp smal hav– eller innsjørenne. Stedet der fjorden går ut i havet kalles for munning.

Hvor finnes de største fjordene?

Flere av verdens lengste fjorder ligger i Norge. Norges lengste fjord er Sognefjorden på 226 kilometer, som også er verdens nest lengste etter Scoresbysund. Til forskjell fra Scoresbysund er Sognefjorden en åpen fjord uten isbreer med bosetning langs hele fjorden.

Hvor mange land har fjorder?

Foruten i Norge finnes fjorder i en rekke andre fjellområder som var nediset under siste istid, blant annet Grønland, Alaska, British Columbia, Patagonia, South Island på New Zealand og Skottland.

Har Danmark fjorder?

Danmark har en rekke fjorder, selv om denne betegnelsen blir langt videre brukt på dansk enn på norsk. Limfjorden er kanskje den mest kjente, og er et 180 km langt sund som forbinder Nordsjøen (i Danmark ofte kalt Vesterhavet) med Kattegat. Andre kjente danske fjorder er Roskilde Fjord og Ringkøbing Fjord.

Hvorfor har vi fjorder i Norge?

Generelt er fjordene dannet ved at de er gravd ut av isbreer langs svakhetssoner i berggrunnen, som ofte har vært daler før istidene satte inn for omlag 3 millioner år siden.

Når ble fjordene i Norge dannet?

Fjordene ligger i utkanten av de store kontinentene som var dekket av innlandsisene som dekket disse områdene gjennom de siste 2-3 millioner år. Fjordene er vanligvis flere hundre meter dype og strekker seg titalls kilometer inn i landet. Under istidene drenerte isen gjennom dype daler og fjorder.

Hvor dyp er en fjord?

Den ytre delen av fjorden (ved Losna og Sula) har en markert terskel med dybder på 100 til 200 meter, der stiger fjordbunnen brått fra 1200 meters dyp til omkring 100 meter. I Sognesjøen er det flere små trau (med dyp ned til 400-500 meter) med terskler mellom.

Hvem eier fjordene?

På samme måte som at olja blir sett på som fellesskapets eiendom, må områdene som skal brukes til oppdrett sees på og forvaltes som fellesskapets eiendom.

Hva er forskjellen på fjord og innsjø?

Fjorden har ei opning ut mot havet vert kalla for fjordens munning og er ofte grunn. Ein innsjø er ei fordjupning i jordoverflata som inneheld vatn. Vanlegvis er fordjupninga slik at det vert danna eit eller fleire utløp. Tilsiget til ein innsjø skjer via nedbør eller tilsig frå elvar og bekkar ikring.

Hvilken fjord er dypest?

Du har kanskje hørt at så høyt som fjellet er rundt deg, så dyp er fjorden. Vel, om dette stemmer kan vi ikke garantere, men vi vet ihvertfall at på det dypeste er Sognefjorden 1300 meter! Omtrent halvparten av hele Sognefjorden er over 1000 meter dyp.

Hva slags fjord er Oslofjorden?

Oslofjorden er en typisk terskelfjord. Landets to mest vannrike vassdrag, Glomma og Drammenselva (Drammensvassdraget) munner ut i henholdsvis Ytre Oslofjord og innerst i Drammensfjorden. Elvene med munning i indre del av Oslofjorden er til sammenligning betydelig kortere og har tilsvarende mindre vannføring.

Hvordan ble Geirangerfjorden til?

Den geologiske utviklingen i området skjedde i siste istid. Isbreene gravde ut dype fjorder og forma høye fjell. På det djupeste er fjordene rundt 6-700 meter. Man finner også fjell som er opp mot 2.000 meter høye.

Hva betyr navnet Geiranger?

Geiranger er en bygd i Stranda kommune, innerst i Geirangerfjorden, en sidefjord av Storfjorden i Møre og Romsdal. Navnet kommer antakelig av norrønt geirr (spyd) og angr som betyr fjord.

Hvor dyp er Geirangerfjorden?

Geirangerfjorden er ein av Norges mest besøkte attraksjonar og strekk seg 15 km mellom Hellesylt og Geiranger. Den er nær 260 meter på det djupaste, mens fjella rundt strekk seg opp mot 1600-1700 meter over havet.

Leave a Comment