Hva kan jeg studere i Trondheim?

Studietype
TittelStudietypeSted
Allmenn litteraturvitenskap – masterstudiumMaster og høyereTrondheim
Allmenn litteraturvitenskap – årsstudiumÅrsstudium og kortereTrondheim
Arkeologi – bachelorstudiumBachelor og høgskolekandidatTrondheim
Arkeologi – masterstudiumMaster og høyereTrondheim

Hvilke studier er på NTNU Dragvoll?

Studietilbudet vårt spenner fra lærerutdanning, psykologi, barnevern og sosialfag, til geografi, pedagogikk, sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap og tverrfaglige studier.

Er NTNU gratis?

Noen kurs/emner/studier er gratis mens andre har en kurs-/studieavgift. Du må regne med utgifter til pensumlitteratur og eventuelt reise- og oppholdsutgifter. For kurs/emner/studier med studiepoeng, må du også betale semesteravgift.

Hva kan jeg studere i Trondheim? – Related Questions

Hvor mye koster et år på NTNU?

Hva koster studiet? Det koster ikke noe, utover vanlig semesteravgift to ganger i året. Utgifter til bøker, laptop og annet materiell kommer i tillegg.

Hva koster det å gå NTNU?

Kursavgiften for hvert enkelt kurs på 7,5 studiepoeng er for studieåret 2022/2023 kr 10 855.

Hvilke studier er gratis?

Utdanning på offentlige høyskoler og universiteter, som UIB og UIO, er gratis! Det fins private høyere utdanninger også, som for eksempel på BI. De koster ofte skolepenger. Men offentlige universiteter og høyskoler er gratis.

Hvem får NTNU stipend?

Felles krav for alle typer stipend

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng ved en høyere utdanningsinstitusjon. Utdanningen i utlandet må inngå som del av graden ved NTNU (du må søke om forhåndsgodkjenning fra fakultetet ditt). Dersom fakultet/institutt rangerer kandidatene legges dette til grunn for stipendtildeling.

Er NTNU best?

NTNU ligger suverent på topp når folk svarer på hvilken utdanningsinstitusjon de tror har best kvalitet. Nokut har også spurt hvem folk flest tror har dårligst kvalitet.

Har NTNU nettstudier?

Det meste er nettbasert nå til dags

De fleste av NTNUs etter- og videreutdanningskurs NTNU har i større eller mindre grad nettundervisining. Denne siden omhandler etter- og videreutdanningstilbud hvor all undervisning er på nett.

Når begynner studier 2022 NTNU?

Studiekalender for 2022/23
Dato
08.–19.08Utsatt eksamen (“kont”)
15.08Velkomstseremoni (immatrikulering). For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.
16.–17.08Teknostart / Oppstartsmøter med fakulteter og institutter
18.08Bli kjent med studielivet og studentfrivilligheten ved NTNU

Hvor mange går på NTNU Trondheim?

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
RektorAnne Borg
Beliggenhet Trondheim kommune, Gjøvik, Ålesund
Studenter41 971 (2019)
Ansatte7 401 (årsverk) (2019)

Hvor mange NTNU i Trondheim?

Studentar. Flest førsteprioritetssøkarar, 25 431, og universitetet som rekrutterer mest nasjonalt. 44 170 registrerte studentar, om lag halvparten (42 prosent) innafor teknisk-naturvitskaplege fag. 85 prosent av studentane er i Trondheim, 9 prosent er i Gjøvik, og 6 prosent er i Ålesund.

Hvor bor studenter i Trondheim?

Private hybler/leiligheter: Solsiden, Lademoen/Lade, Buran, Bakklandet og Møllenberg. Sistnevnte er også en av de mest populære stedene å bo for studenter, og er en av de bydelene med størst konsentrasjon av studenter og unge.

Hva er det største universitetet i Norge?

Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU) troner på toppen av listen, med hele 43 700 studenter høsten 2021. Dette tilsier at 14 prosent av alle studenter i Norge studerer ved NTNU. Nest største studiested er Universitetet i Oslo, med 26 100 studenter.

Leave a Comment