Hva kan man finne på i Risør?

Reiseinformasjon
 • Branntårnet utsiktspunkt i Risør. Fra Branntårnet i Risør er det flott utsikt utover byen.
 • Byvandring med vekteren i Risør. Bli med på byvandring i Risør sentrum.
 • Ferge til Stangholmen.
 • Galleri Branntårnet i Risør.
 • Jettegrytene på Sild.
 • Krigsminnet på Vierli.
 • Øisangfergen M/F Øisang.
 • Risørflekken.

Hva skjer i Risør 2022?

Hva skjer i Risør – arrangementskalender
 • 7 sorter i 7 suiter. 7 des. – 7 des., 2022.
 • Jul i Den Hvite By. 14 nov. – 31 des., 2022.
 • Julemarked. 1 des. – 24 des., 2022.
 • Risør kunstpark. 5 nov. – 18 des., 2022.
 • Hest og Kjerre. 3 des. – 17 des., 2022.
 • Juleutstilling i Kunstparken. 3 des. –
 • NRK Supershow. 11 des. –
 • Julekonsert. 14 des. –

Hvor mange innbyggere er det i Risør 2022?

Risør er en kommune i Agder fylke. Den ligger mot Skagerrak og grenser i sørvest mot Tvedestrand, i nordvest mot Vegårshei og Gjerstad og i nordøst mot Kragerø. Administrasjonssenteret i kommunen er tettstedet Risør, som har 4 497 innbyggere per 1. januar 2022.

Hva kan man finne på i Risør? – Related Questions

Hvorfor heter det Risør?

Navnet Risør kommer sannsynligvis av at øyene utenfor byen var tett bevokste med ris eller kratt. En av disse øyene heter fremdeles Risøya. Navnet Øster-Risøer ble benyttet fram til 1905, da Risør fikk sin nåværende stavemåte. I nederlandske kilder er Risør kjent som Oosterrijsen, et navn som brukes senest i 1621.

Hva kalles Risør?

Byen blir ofte kalt «den hvite by ved Skaggerak» og har flere godt bevarte trehus. Kommunen driver aktivt vernearbeid av miljø og bygninger i byen. Risør by er i dag mest kjent for sitt yrende kunst og kulturliv.

Hvor mange bor i hus i Norge?

4,2 millioner bor i eid bolig
2015
AntallProsent
Husholdninger i enebolig1 118 98348,5
Husholdninger i boligblokk544 06423,6
Personer som bor trangt, få rom og kvm541 96810,7

Hvorfor heter det Risør?

Navnet Risør kommer sannsynligvis av at øyene utenfor byen var tett bevokste med ris eller kratt. En av disse øyene heter fremdeles Risøya. Navnet Øster-Risøer ble benyttet fram til 1905, da Risør fikk sin nåværende stavemåte. I nederlandske kilder er Risør kjent som Oosterrijsen, et navn som brukes senest i 1621.

Hva kalles Risør?

Byen blir ofte kalt «den hvite by ved Skaggerak» og har flere godt bevarte trehus. Kommunen driver aktivt vernearbeid av miljø og bygninger i byen. Risør by er i dag mest kjent for sitt yrende kunst og kulturliv.

Hva kalles ruten mellom Risør og Flekkefjord?

Ruten kalles «Vikingveien». Der vil man passere en rekke av funnstedene etter vikingtiden.

I hvilket fylke ligger Risør?

Risør er en kommune i Agder, ved kysten lengst øst i fylket.

Kva fylke er minst?

Trøndelag er dermed ikke lenger det nest største fylket i Norge målt etter areal. Oslo er fremdeles det minste fylket i Norge med sine 454 km².

Hvor stort er Risør?

2,92 km²
Risør / Område

Er Risør på Sørlandet?

En av Europas best bevarte trehusbyer

Flere byer på Sørlandet kan kalle seg hvite byer. Men det er Risør som er selve Trehusbyen.

Hvor kan man telte i Risør?

Telting og overnatting

Telting er tillatt på samme plass i inntil to døgn mellom klokka 19 og klokka 10 i perioden 15. juni til 15. august i Perleporten, Lille Danmark, Karolina og på Randvik.

Hvor ligger Lillesand?

Lillesand
LandNorge
FylkeAgder
Statuskommune
Innbyggernavnlillesander

Hvor mange fot er Sørlandet?

Bygging og de første tokt

«Sørlandet» er det første norskbygde seilskipet i stål bygd som skoleskip. Skipet er 210 fot langt (64,2 m), en tremastet fullrigger (opprinnelig uten motor).

Hva er den største byen i Sørlandet?

Sørlandet
Største byer Kristiansand, Arendal, Grimstad, Lindesnes, Lillesand
Høyeste punktSæbyggjenuten 1 507 moh.
Største øyTromøya 28 km²
Lengste elvOtra 245 km

Hvem fant på navnet Sørlandet?

Navnet Sørlandet ble foreslått av forfatteren Vilhelm Krag i en artikkel i Morgenbladet i 1902 og ble til å begynne med oftest benyttet om kystområdene i de to Agder-fylkene. Navnet har med tiden fått et utvidet innhold og er blitt et landsdelsnavn brukt om Agder-fylkene i sin helhet.

Er Oslo i Sørlandet?

Østlandet er landsdelen som utgjør den sørøstre delen av det sørlige Norge, sør for Dovre/Rondane/Rørosvidda og øst for Langfjella. Landsdelen regnes praktisk og administrativt å omfatte de fire fylkene Viken, Oslo, Innlandet og Vestfold og Telemark.

Leave a Comment