Hva kan man gjøre i Hallingdal?

Mange aktivitetsmuligheter!
 • Høyt & Lavt Klatrepark Hallingdal.
 • Hallingdal Sykkelpark.
 • Pris fra 75 NOK. Eventyrgolf.
 • Hurramegrundt! Lekeland.
 • Pris fra 100 NOK. Hallinghavn.
 • Kropp & Helse Hallingdal.
 • Fiske.
 • Badeplassen.

Hvor begynner Hallingdal?

Hallingdal er et dalføre i Viken, i snever forstand mellom Ustevatn (985–968 meter over havet) og Krøderen (132 meter over havet), en strekning på cirka 120 kilometer. Hallingdal består av kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Ål og Hol (regnet nedenfra), samt Hemsedal i en sidedal nordvest for Gol.

Hva skjer i Hallingdal 2022?

 • Julemarked på Geilo. 18.11.2022 – 18.12.2022.
 • Førjulshelger på Langedrag. 26.11.2022 – 18.12.2022.
 • Kløvertur. 25.03.2022 – 30.12.2022.
 • Utstilling tegninger av Morten Holmefjord i Geilo Kulturkirke. 27.10.2022 – 14.01.2023.
 • Åpent hus ute og inne. 19.07.2022 – 19.12.2022.
 • Julebord på Oset.
 • Kanefart.
 • Volleyballturnering 2.desember.

Hva kan man gjøre i Hallingdal? – Related Questions

Hva kjennetegner Hallingdialekt?

Hallingmålet skil mellom eintal og fleirtal av verb. Det vil seie at verbet får ulik form etter som subjektet er i eintal eller fleirtal. Dette kjem fram i ord-par som han sit – dei sita, ho sat – dei soto, han kasta (no) – dei kaste, du vil – dei vilja og så vidare.

Hva er halling?

Halling er ein norsk folkedans som kan dansast av ein person åleine eller av fleire på same tid, særleg av menn eller også av par.

Hvordan snakker de i Halden?

I Halden og bygdene rundt finn ein eit særdrag som gjeld konsonanten -t i slutten av ord. Her blir t-en uttalt i ord som huset, spannet og vannet. Ein slik uttalt trykklett -t finst ikkje andre stader i Noreg.

Hva slags dialekt snakker de på Geilo?

Hallingdialekt eller hallingmål beskriver talemål som snakkes i Hallingdal i Buskerud. Hallingmål er østlandsk og hører til dialektgruppa midlandsmål (også kalt fjellbygdmål), som tradisjonelt snakkes i dalstrøka på Østlandet.

Er Geilo i Hallingdal?

Geilo er et tettsted og ei bygd i Hol kommune i Viken fylke. Tettstedet har 2 020 innbyggere per 1. januar 2022.

Er Hemsedal i Hallingdal?

Hemsedal kommune ligg i Hallingdal i Viken fylke (før 1. januar 2020 i Buskerud) og er den nørdste kommunen i fylket. Kommunen tilsvarar bygdi Hemsedal, som vart eigen kommune i 1897, då ho vart utskilt frå Gol og Hemsedal kommune.

Hvor i Norge ligger Ål?

Ål er en kommune i Hallingdal i Viken fylke. Kommunen grenser i nord til Lærdal og Hemsedal, i øst til Gol og Nesbyen, i sør til Nore og Uvdal, og i vest til Hol. Kommunen ligger utenfor den historiske regionen Viken.

Hvor ligger Flå i Norge?

Flå er en kommune i Viken fylke (tidligere i Buskerud). Den ligger omkring nordenden av Krøderen (132 meter over havet) og nedre del av Hallingdal med skog- og fjelltraktene på begge sider, blant annet deler av Vassfaret i nordøst og Norefjell i sørvest.

Hva kan man gjøre i Flå?

Flås hovedattraksjon er Bjørneparken, der du kan oppleve ville dyr som bjørn, gaupe, rev, ulv og elg i sitt naturlige habitat. Parken har også et stort krokodilleland med slanger, alligatorer og krokodiller, og to eksemplarer av amurleoparden – verdens mest sjeldne kattedyr!

Hva er å Flå?

(transitivt) Dra av hud eller skinn fra et dyr.

Hvor ligger Nesby?

Nesbyen er en kommune i landskapet Buskerud i Viken fylke. Den grenser i nord mot Gol, i øst til Sør-Aurdal, i sørøst til Flå, i sørvest til Nore og Uvdal, og i vest til Ål. Administrasjonssenteret er tettstedet Nesbyen.

Hvorfor heter det Nesbyen?

Navnet kommer av norrønt nes ‘fremstikkende terrengformasjon’, og viser til den flate landtungen der elven Rukkedøla renner ut i Hallingdalselva.

Hvor mange mennesker bor det i Nesbyen?

Nesbyen er et tettsted i Nesbyen kommune i Viken. Tettstedet er ifølge SSBs definisjon 2,7 km², og har 2129 innbyggere (2022).

Hvor mange hytter er det i Nesbyen kommune?

Nesbyen ble kåret til «Årets hyttekommune» i 2020 og her finnes nesten 4000 fritidsboliger av ulike slag.

Hvilken kommune har flest hytter?

I følge SSB er det nå 440 443 hytter og fritidsbygg i Norge i 2021. Dette er en økning på 8,5% endring fra 10 år før. Kommunen med flest hytter per kvadratmeter er Hvaler kommune med 48,03 hytter per km². Frogn og Færder kommer på henholdsvis 2.

Hvem har hytter i Norge?

10 prosent av skilte bosatte i Norge har hytteandeler. Enker og enkemenn står for 7 prosent av hytteandelene. Hytter og eierskap består, selv om eiere dør eller vandrer ut av landet. Over 90 prosent av hyttene eies av levende personer bosatt i Norge.

Leave a Comment