Hva kan man gjøre på Fedje?

Topp 3 ting å gjøreFedje
  1. Få et nært møte med storhavet. Opplev nydelig skjærgård, åpent hav og omvisning på Hellisøy fyr med rib-tur rundt Fedje.
  2. Besøk Feddie Distillery. Lær hvordan Feddie Ocean Distillery lager whisky og gin, og smak på Feddies produkter.
  3. Finn roen.

Hvor stor er Fedje?

9,27 km²
Fedje / Område

Hvor er Fedje kommune?

Fedje er ein kommune i Nordhordland i Vestland. Fedje ligg i havgapet vest i fylket, vest for Fedjefjorden og nord for Fedjeosen. Kommunen består av den 7,2 km2 store øya Fedje og 124 andre mindre øyar, holmar og skjer.

Hva kan man gjøre på Fedje? – Related Questions

Hvor ligger Søndre Land?

Søndre Land er en kommune i Innlandet fylke, sørvest for Gjøvik. Kommunen omfatter hele den nordlige delen av Randsfjorden fra kneet ved Bjoneroa, og landet i om lag én mils bredde på begge sider. Kommunen er dannet ved sammenslåing av tidligere Fluberg og Søndre Land kommuner i 1962.

Hvor ligger Osterøy?

Osterøy er ei øy som ligger like nordøst for Bergen i Vestland fylke, omringet av Osterfjorden, Sørfjorden og Veafjorden. Osterøy er den største øya i Norge som ikke vender direkte ut mot havet, og har et totalt areal på 330,16 km².

Hvilken kommune er Bærum i?

Bærum er en kommune i Viken fylke. Kommunen grenser i sørvest til Asker og Lier, i nordvest til Hole og Ringerike, i nordøst til Oslo og i sørøst til Oslofjorden og Nesodden.

Hvor mange kommuner er det i Norg?

I løpet av reformen ble 119 kommuner slått sammen til 47 nye kommuner, og fra 1. januar 2020 var det 356 kommuner i Norge.

Hvor ligger Hole kommune?

Hole er ein kommune i Buskerud i Viken fylke. Han grensar i nord til Ringerike, i aust til Bærum og i sør til Lier. Sør i Tyrifjorden grensar kommunen òg til Modum.

I hvilken kommune ligger Billingstad?

Artikkelstart. Billingstad er en tettbebyggelse i Asker kommune i Viken fylke. Billingstadsletta ligger delvis på Slependen i Bærum. Billingstad har boligstrøk og næringsområder ved E18.

Hvorfor heter det Slependen?

Navnet var opprinnelig knyttet til sundet mellom Nesøya og fastlandet mellom Asker og Bærum, og skriver seg fra tiden da det gikk en transportvei med hest og slede fra Christiania over fjordisen om vinteren. «Slepa» ble navnet på transportveien og «enden» av Slepa, ble kalt Slependen.

Hvem eier Slependen senter?

Det er Coop Norge Eiendom som eier senteret.

Hvor går grensen mellom Asker og Bærum?

Utgangspunktet er Sandvika stasjon, og på gang- og sykkelvei tråkker du deg først til Nesbru. Dermed har du krysset grensen mellom Bærum og Asker.

Hvor får man gratis hurtigtest Asker?

Gratis hurtigtester

Dersom du ønsker å vite om du har korona, kan du teste deg selv ved bruk av selvtest. Vi tilbyr gratis hurtigtester i kommunen. Ønsker du å ta en selvtest kan du lese om hvordan du går fram og hvor du får utdelt selvtest i Asker kommune. Her finner du informasjon om koronasertifikatet.

Hva kaller man folk fra Bærum?

Bærum
LandNorge
FylkeViken
Statuskommune
InnbyggernavnBæring

Hvorfor heter det Asker?

Namnet «Asker», som opphavleg kjem av treslaget ask, har kommunen etter dei tidlegare gardane med namnet Asker i det som har vorte administrasjonsstaden i kommunen.

Har Sandvika bystatus?

Sandvika var samferdselsknutepunktet som etterhvert ble administrasjonssenter og fikk bystatus i 2003. Fra 1890-årene vokste det fram flere nye steder i Bærum, både som et resultat av at jernbanen ble utbygget rundt 1872 og at det ble bygget mange nye hovedveier.

Hvilken dialekt snakker man i Asker?

Midtøstlandsk er dialektene som ligger sør for opplandsmål, nord for vikværsk og øst for midlandsmål. Til området hører tidligere Akershus fylke (Romerike, Follo, Asker og Bærum) og Ringerike. Også Oslo hører med til midtøstlandsk, og mye av dette dialektområdet ligger som en krans rundt byen.

Hvem er netteier i Asker?

Strømnettet i tidligere Asker kommune eies og driftes av Elvia. Asker Nett AS eier strømnettet i tidligere Hurum, og Norgesnett AS i tidligere Røyken. Skal du grave og trenger informasjon om kabler i bakken, kontakt gravemelding.no.

Hvem eier elekt?

Bak Elekt står eiere som industrikonsernet Bewi, eiendomsinvestor Ivar Koteng, tidligere Aker-topp Leif Arne Langøy, fondet Sarsia Seed og kraftselskapene Fosen Kraft og Ren Røros. Elekts opprinnelige forretningsidé var å tjene penger på å selge kundene strømavtaler til halv pris av deres eksisterende avtale.

Leave a Comment