Hva koster det å få e-takst?

Ofte gratis: En etakst kan koste alt fra ingenting til 4.000 kroner. Flere meglere tilbyr gratis og uforpliktende verdivurdering i håp om at du vil velge de, om du skal selge boligen senere. Om du skal gjennomført andre former for takst eller verdisetting, kan prisen derimot være ganske annerledes.

Hva skal en e-takst inneholde?

En etakst er basert på en grundig analyse og tar med alt fra hva eiendommer i området har blitt solgt for, beliggenhet, solforhold, tilgang på skoler og butikker, fasiliteter som terrasse eller garasje, når boligen er renovert og hvilket årstall den er bygget.

Hva er forskjell på takst og prisantydning?

Takstmannen utfører en kontroll av boligen, og basert på tekniske vurderinger, standard og beliggenhet fastsettes boligens verdi. Takst er en mer teknisk vurdering av boligens verdi, sammenliknet med prisantydning, som i større grad baserer seg på markedet ved verdivurderingen.

Hva koster det å få e-takst? – Related Questions

Er e-takst offentlig?

Etakst er i praksis en forbedret versjon av en verdivurdering. Den inneholder offentlige opplysninger og fersk prisstatistikk fra området i tillegg til meglers vurderinger.

Hvordan funker E-takst?

Hva er en etakst? Etakst er en skriftlig variant av verdivurdering som mange banker krever i forbindelse med søknad om lån eller refinansiering. Når en megler fra EIE gir deg en etakst i tillegg til den vanlige befaringen av boligen tas det også bilder av blant annet kjøkken, bad og fasade.

Hvordan få gratis verdivurdering?

De aller fleste meglerbyråer tilbyr gratis verdivurdering av din bolig, som et tiltak for å skaffe seg flere kunder og i håp om å ta seg av salget. Det er viktig å huske på at ulike meglere kan komme frem til helt ulike verdivurderinger, og det er derfor vanlig å forhøre seg med mer enn bare en megler.

Hvor mye bør man gå over takst?

For å minske risikoen for at lånekunder lar seg rive med mer enn det som sunt er, innfører nå banken følgende krav for sine kunder: Dersom man har maksimal belåning, altså 85 prosent, må man ha tillatelse fra banken før man byr mer enn 10 prosent over prisantydning.

Hvor lenge er en takst gyldig?

De aller fleste takstdokumenter har en gyldighet som varer i seks måneder. Tilstandsrapporten er ikke noe unntak, og er altså gyldig i et halvt år etter at den ble ferdigstilt. Rapporten lagres i en database som tilhører Eiendomsverdi AS. Der vil den være tilgjengelig i seks måneder før den ikke lenger er gyldig.

Er det frekt å by under prisantydning?

– Det kommer helt an på hvilken type bolig det er, og hvordan markedet er på budtidspunktet. Har boligen ligget ute en stund, så er det lurt å starte et stykke under prisantydning. Du kan også ringe megleren og høre om det er lagt inn bud tidligere.

Hva er en prisantydning?

Prisantydning er den prisen som selgeren og eiendomsmegleren forventer å få ved salg av en eiendom/bolig. Prisantydningen vil ofte bli fastsatt med utgangspunkt i en e-takst (fra eiendomsmegler) eller en verditakst (fra takstmann).

Skal man se på prisantydning eller totalpris?

Salgspris + fellesgjeld = totalpris

Når en bolig med fellesgjeld legges ut for salg er den som selger, som oftest eiendomsmegler, forpliktet til å opplyse prisantydning eller ønsket pris sammen med andel fellesgjeld og til slutt totalprisen for boligen.

Er det lov å si nei til prisantydning?

Nei. Du bestemmer selv hvilket bud du ønsker å akseptere. Det finnes ingen regler som påbyr deg å akseptere et bud.

Hva trekker opp prisen på boligen?

Hva boligen er verdt, avhenger av markedsverdien – altså hva kjøperne er villig til å betale for den. Faktorer som ligger til grunn for en slik verdivurdering er blant annet beliggenhet, standarden på boligen, størrelsen på tomten og solforhold.

Kan selger godta lavere bud?

Du bestemmer selv hvilket bud du ønsker å akseptere og hvem du ønsker å selge til. Du kan velge å akseptere et lavere bud fra en av de andre budgiverene om du ønsker, eller avslå budet for å vente på andre potensielle kjøpere som trenger litt mer tid til å legge inn bud.

Hvor mye bør man by under takst?

Du kan gjerne ta utgangspunkt i at bud på 60 % eller lavere av takst er et skambud. Selger kan imidlertid også oppfatte bud på 20 % under takst som skambud. Det er i stor grad opp til den enkelte å vurdere hva som er et skambud.

Kan man selge huset til et av barna?

Mange foreldre velger å overdra eiendommen sin til ett av barna sine før de dør. Det kan gjøres enten ved å selge, gi hele eller deler av eiendommen som gave eller forskudd på arv.

Hva er 5 minutters regelen?

Jo et tidspunkt man bestemmer skal være gjeldene for å stoppe bud. Har man feks budfrist kl 22.00 og en kjøper legger inn bud 21.59 så vil det være om å gjøre å få inn neste bud før kl 22.04. (Altså 5 min etter siste bud) Viser neste bud 22.05 tells det ikke fordi at det er MER ENN 5 MIN ETTER SISTE BUD INNEN BUDFRIST.

Er takst og markedsverdi det samme?

Markedsverdien er det megler eller takstmannen mener at boligen kan omsettes for i det åpne markedet. Lånetaksten sier noe om hvor mye du kan belåne eiendommen med, og vil vanligvis være på omtrent 80-90 prosent av verditaksten.

Kan man selge bolig uten takst?

Det er ikke obligatorisk at det foreligger en tilstandsrapport ved et salg. I meglerbransjen føres det imidlertid praksis for å anbefale innhenting av tilstandsrapport, og dersom selger ikke etterkommer anbefalingen vil megler kunne frasi seg oppdraget.

Leave a Comment