Hva koster det å leie el sparkesykkel i Bergen?

Endringer, dato:
13.03.2021Tier satte ned dagspass-pris fra 99 til 37kr, endret Tiers totalscore fra litt dårlig til middels
19.03.2021Bolt har fått pass for dag: 30kr, uke: 149 og måned: 289 kr. Hadde disse hatt bedre tilgjengelighet av sparkesykler hadde de kommet best ut.

Hvordan leie sparkesykkel i Bergen?

Etter forskriften har kommunen gitt tillatelse til operatørene Voi, Ryde og Bolt, som kan drive utleie i perioden fra 1. juni 2022 til 1. april 2024.

Operatører som har tillatelse i Bergen:

Hvor mye koster Bolt sparkesykkel?

Minuttprisen for en Bolt el sparkesykkel er 3,50 kr. For å bruke en av Bolt sine el sparkesykler er du nødt til å laste ned Bolt-appen. Her kan du enkelt låse opp el sparkesykkelen og avslutte turen når du har kommet dit du skal. I appen kan du også kjøpe dagspass, ukespass og månedspass.

Hva koster det å leie el sparkesykkel i Bergen? – Related Questions

Hva er billigst av Voi og Bolt?

Bolt – Billigere, men også enklere

Bolt får en nokså tett tredjeplass etter Tier og Voi her, til tross for at de er billigst totalt sett.

Hva er billigst av Ryde og Voi?

Tier er billigst, med noen kroner per reise. Mens Flash er dyrest. Ryde og Flash viser at de er annerledes med større hjul, bedre demping og større sparkesykler. De øvrige selskapene bruker alle samme modeller.

Hvor mye koster Ryde per minutt?

Ryde: Grunnet lite tilgjengelighet, er ikke Ryde inkludert i vår test. I appen står det at det koster ti kroner å låse opp sykkelen og tre kroner per minutt. For ti minutter vil prisen dermed bli 40 kroner.

Hvor mye koster det å kjøre Bolt?

Kjøreseddel koster i dag ca. 1700 kroner, kostnaden er delt opp i fire deler: teoriprøve, oppkjøring, utstedelse og legeattest.

Hvor mye koster Voi pass?

Det koster 299 kroner, mot 399 kroner for Vois månedsbillett.

Hvor mye koster det å kjøre Bolt?

Kjøreseddel koster i dag ca. 1700 kroner, kostnaden er delt opp i fire deler: teoriprøve, oppkjøring, utstedelse og legeattest.

Hvor mye koster tier sparkesykkel?

Hva koster det? Det koster 10 kroner å låse opp sykkelen og 2,50 kroner per minutt. Tier tilbyr pakker og abonnementer.

Hvor mye koster det å lade Elsparkesykkel?

Full lading av batteriet koster deg knapt en femtiøring, og du har hjelp i 50-90 km. Til en slik tur trenger du ikke å ha med deg mer strøm enn hva en gammeldags lyspære bruker i løpet av 8-10 timer. Elsykler du 5.000 km i året, koster drivstoffet ikke mer enn en femtilapp.

Hvor mye i bot for å kjøre to på el-sparkesykkel?

Fra 18. mai blir det forbudt med flere på samme elsparkesykkel. 3.000 kroner ligger boten på dersom dette skjer. I en pressemelding fra samferdselsdepartementet innføres det nye regler for elsparkesyklister, deriblant at det blir forbudt mot å være flere på ett kjøretøy.

Er det påbudt med hjelm på elsykkel?

Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel blir 12 år. Det blir påbud om at barn under 15 år skal bruke hjelm.

Kan man miste lappen ved å kjøre sparkesykkel?

Fra i dag kan du miste lappen om du kjører i fylla på elsparkesykkel. Du kan også miste forsikringsdekningen om du kjører elsparkesykkel med for høy promille. De nye reglene for elsparkesykkel trer i kraft i dag, og det innføres blant annet en promillegrense på 0,2 og aldersgrense på 12 år.

Hva er maks fart på el sparkesykkel?

Sperret for hastighet over 20 km/t

Det er ikke fartsgrenser for bruk av elsparkesykler, men de må ha hastighetssperre. Det er produsenten som skal ha satt på en hastighetssperre som gjør at det ikke er mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 kilometer i timen med motorkraft.

Er det lov å stå 2 på el-sparkesykkel?

På elsparkesykler er det ikke tillatt med passasjer. Det er heller ikke tillat å ha passasjerer i en tilhenger som er festet på sparkesykkelen.

Er det lov å sykle på elsykkel med promille?

Fra 15. juni 2022 er det nye regler for bruk av elsparkesykkel. Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy. I tillegg er aldersgrensen for elsparkesykkel 12 år.

Kan man kjøre el-sparkesykkel uten førerkort?

Det er ikke krav til førerkort for elsparkesykkel og heller ikke krav til godkjenning eller registrering av elsparkesykkelen. Dette følger av førerkortforskriften og av forskrift om krav til liten elektrisk motorvogn.

Kan man få bot for å sykle i fylla?

Det er ikke ulovlig å sykle med promille, men sykler du dritings og vinglete i trafikken, og/eller det skjer det en ulykke, kan du bli straffet for det.

Leave a Comment