Hva koster det å passere bomringen i Oslo?

Pris for en vanlig personbil for passering av én bomstasjon er 28 kroner utenom rushtid og 34 kroner i rushtiden (pris fra september 2022). Elbiler betaler 14 kroner utenom rushtid og 17 kroner i rushtiden. Dieselbiler (32/37 kroner) og kjøretøy over 3500 kg betaler mer.

Hvor mye koster en bompassering?

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg. Personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale regnes som takstgruppe 1.

Takstgruppe 1.

Utenom rush
Bensin/ladbar hybrid28 kr
Diesel32 kr
Elbil14 kr
I rushtiden

Hvordan kjøre gratis i bomringen?

Følgende kan søke om fritak for bompenger:
  1. Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag.
  2. Kollektivtransport i rute (med unntak av enkelte ferjeavløsningsprosjekter)
  3. I bomringer gjelder i tillegg forflytningshemmede (med parkeringstillatelse fra kommunen).

Hva koster det å passere bomringen i Oslo? – Related Questions

Kan man kjøre gjennom bom uten brikke?

De fleste bomstasjoner i Norge er automatiske, og du kjører rett igjennom dem uten å stoppe. Registreringsnummeret på alle biler som kjører uten AutoPASS- eller BroBizz-brikke fotograferes. Faktura sendes til eieren av bilen per post og er uten ekstra gebyr. Dette gjelder også utenlandske kjøretøy.

Er det billigere med AutoPASS?

Får jeg rabatt når jeg har brikkeavtale? Alle kjøretøy i takstgruppe 1 og M1 med gyldig bombrikke får automatisk 20 prosent brikkerabatt i nesten alle automatiske bompengeanlegg i Norge. Noen steder er det timeregel og månedstak for hvor mange passeringer som belastes.

Er det gratis i bomringen med elbil?

Betaler elbiler bompenger? Ja, elbiler betaler bompenger, men mindre enn andre biler. Regelen per dags dato er at elbiler ikke skal betale mer enn 50% av det bensinbiler betaler i bomstasjonene.

Hvilke kjøretøy slipper bompenger?

Kjører du bil registrert som 4-hjuls motorsykkel, slipper du ikke bare å betale bompenger. Du slipper også EU-kontroller og piggdekkgebyr – og du får rimeligere forsikring.

Hvem har fritak for bompenger?

Enkelte kjøretøy er fritatt for betaling. Kollektivtransport, utrykningskjøretøy og forflytningshemmede er blant disse. Fritak for bompenger innebærer at du kan passere gratis gjennom bomstasjonene. Disse kjøretøyene passerer gratis i de fleste byområder med gyldig avtale og brikke.

Hvor mange ganger kan man kjøre gjennom bommen?

Timesregel er at du betaler for kun én passering pr. kjøretøy uansett hvor mange ganger du passerer en bomstasjon innen en time. Månedstak er at du betaler for maksimalt 60 passeringer pr. kjøretøy i løpet av en måned.

Kan man sjekke bompasseringer?

Ved å logge seg inn på «Min side» på nettsiden til bompengeselskapet kan man deretter følge bilens passeringer gjennom bomstasjonene. På den måten får man en unik oversikt over hvor bilen og føreren befinner seg på eksakte tidspunkt.

Hvor mye sparer man på bombrikke?

20 – 100 prosent rabatt på bompasseringer (kjøretøy under 3.500 kg) 10 prosent rabatt på de fleste fergene i Norge. Alle bompasseringer på én faktura. Bombrikken kan brukes i hele Norden.

Hva regnes som rushtid i Oslo?

Passering i rush registreres i tidsrommet mellom 06.30 – 09.00 og 15.00 – 17.00. Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli.

Når er det mest rush i Oslo?

Morgenrushet varer normalt fra 07:00 til 09:00 og ettermiddagsrushet varer normalt fra 15:00 til 18:00. Morgenrushet er mer konsentrert enn ettermiddagsrushet, ettersom skoler avslutter dagen tidligere enn de fleste arbeidsplasser og trafikken blir dermed fordelt over en lengre periode.

Når er det rushtid i Oslo?

Endring i bomtakster

september får Osloringen og Indre ring like priser. Rushtid regnes som hverdager i tidsrommet mellom 06.30 – 09.00 og 15.00 – 17.00.

Når er rushtid bompenger?

Rushtidsavgift betyr at det er dyrere å passere bomstasjoner mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-16:30 på hverdager. Formålet er mindre biltrafikk og mindre bilkøer i rushet.

Hvordan lure seg unna bompenger?

Laget falske skilt

Men vendbare skilt er bare én metode å lure seg unna bomavgiftene på. Molnes sier at Vegdirektoratet er kjent med at norske skilt kopieres og produseres ulovlig i utlandet. Ofte finner produsentene bilnummeret ved å gå inn på salgsannonser på finn.no.

Er bompenger en avgift?

Bompenger er avgiften du som bilist betaler når du ferdes på en vei som trenger finansiering utover offentlige midler.

Hva heter Fjellinjen nå?

Fjellinjen Utsteder er solgt til Fremtind Forsikring og heter nå Fremtind Service. Du beholder AutoPASS-brikken din og mottar fakturaen på samme måte som før. Eneste forskjell er at fakturaen betales til Fremtind Service, som er det nye navnet på AutoPASS-utstederen. Fjellinjen AS består som bompengeselskap.

Hva er forskjell på SkyttelPASS og AutoPASS?

AutoPASS er den tekniske løsningen for bompengeinnkrevingen i Norge. SkyttelPASS er en av fem AutoPASS-godkjente brikkeutstedere i Norge i dag. For å benytte deg av AutoPASS-ordningen, må du med andre ord opprette brikkeavtale hos en av utstederne, som for eksempel SkyttelPASS.

Leave a Comment