Hva koster det å være medlem av EL og IT?

For medlemmer under 67 år koster reiseforsikringen 91 kroner per måned, for medlemmer over koster det 112 kroner per måned. Merk: Medlemmer kan reservere seg, men du kan kun angre en gang. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å reservere deg.

Hvorfor melde seg inn i LO?

Som medlem i et LO-forbund vil du ta del i det felleskapet som LO utgjør og nyte godt av de fordelene som medlemskapet og fordelsprogrammet vårt LOfavør gir. I tillegg vil du som medlem av Norges største arbeidstakerorganisasjon bidra i vårt arbeid for et anstendig og godt arbeidsliv.

Hvem representerer LO?

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største hovedsammenslutning av arbeidstakere. LO består av 25 fagforbund (2022) med til sammen 930 000 medlemmer (2018). Over 590 000 medlemmer er fullt betalende medlemmer, noe som tilsvarer 22 prosent av alle lønnstakere.

Hva koster det å være medlem av EL og IT? – Related Questions

Hvor mye koster det å melde seg inn i LO?

Et medlemsskap har en veiledende pris på 250, kr hvert semester. Bli medlem!

Hvem kan melde seg inn i LO favør?

LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem i et LO-forbund. Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i.

Hva er forskjellen på LO og Fagforbundet?

Fagforbundene i LO er landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av lokale fagforeninger eller avdelinger. Hvert fagforbund dekker bestemte yrker, næringsgrener eller offentlige etater. 25 fagforbund er tilsluttet LO.

Kan man være medlem i LO uten jobb?

LO-forbundene har i stor grad de samme tilbudene til medlemmer som er arbeidsledige. Arbeidsledige medlemmer: er fullverdige medlemmer. De beholder samme rettigheter, plikter og tilbud som yrkesaktive.

Er LOfavør og Fagforbundet det samme?

Som medlem i Fagforbundet har du LOfavør inkludert, og dermed et av landets beste renter på boliglån. Du kan også få førstehjemslån og Boliglån Ung.

Hvem styrer LO?

Hans-Christian Gabrielsen overtok etter Gerd Kristiansen som LOs leder 11. mai 2017, og var organisasjonens leder fram til sin bortgang i mars 2021. Deretter ble Peggy Hessen Følsvik valgt til ny LO-leder på representantskapsmøtet 6. mai 2021, etter å ha vært konstituert siden forgjengerens død.

Kan man melde seg ut av Fagforbundet?

Melde deg ut av Fagforbundet? Her kan du selv melde deg ut når du trykker på lenka nedenfor. Før du gjør det, er det et par ting du bør være oppmerksom på når det gjelder forsikringene dine. Ved utmelding opphører LOfavør Innboforsikring og Fagforbundets stønadskasse 14 dager etter utmelding.

Hvor mye betaler man i Fagforbundet?

Månedlig kontingent for yrkesaktive medlemmer er 1,20 prosent av brutto månedslønn. Kontingenten er slik at jo mindre du tjener, jo mindre betaler du.

Hva er fordeler med å være medlem i Fagforbundet?

Som medlem får du en sterk organisasjon i ryggen, så du slipper å stå alene i arbeidslivet. Dyktige tillitsvalgte kan hjelpe deg når du har behov for det. Du får Norges beste innboforsikring, tilgang på juridisk hjelp i jobbsammenheng, yrkesfaglige kurs, videreutdanning, og en god stipendordning.

Er Fagforbundet med i LO?

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med over 400 000 medlemmer og er en del av LO. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår, og et anstendig arbeidsliv.

Hvorfor melde seg inn i Fagforbundet?

Som medlem i Fagforbundet

Du har en rekke medlemsfordeler framforhandlet av fagbevegelsen. LOfavør er fagbevegelsens største satsing i nyere tid når det gjelder å tilby LO-forbundenes medlemmer, deres avdelinger og foreninger tidsriktige bank- og forsikringsfordeler.

Hvor mye betaler man i fagforeningskontingent?

Månedlig kontingent for yrkesaktive medlemmer er 1,45 prosent av brutto månedslønn. Kontingenten er slik at jo mindre du tjener, jo mindre betaler du.

Hvor mye betaler man i Fagforeningskontigent?

Ordinært medlemskap

Kontingenten er bestemt av forbundets landsmøte, og er på 1,5% av brutto lønn.

Kan man være med i flere forbund?

Ja, dersom du er yrkesaktiv men jobber i en sektor/bransje/bedrift hvor FO ikke har grunnlag for å opprette tariffavtale. Det må søkes om B-medlemskap, og søknaden behandles av Arbeidsutvalget.

Hva koster det å være fagorganisert?

Å være organisert i en fagforening koster penger. Men det koster fort mye mer å la være. I Fellesforbundet ligger kontingenten på mellom 1,5 og 2,2 prosent av brutto lønn, avhengig av hvilken lokale fagforening du tilhører.

Hvor mange i Norge er fagorganisert?

Nesten 1,3 millioner norske arbeidstakere var ved inngangen til 2020 medlem i en arbeidstakerorganisasjon. Det er en økning på 237 000 medlemmer og 124 000 yrkesaktive fra 2009. Antallet lønnstakere har samtidig økt med 208 000 personer.

Leave a Comment