Hva koster elbil på ferje?

På ferjene er det allerede 50% lavere billettpris for elbiler enn for fossildrevne kjøretøy. Med ordinær brikkeavtale får du automatisk ytterligere 10% rabatt. Tegner du egen avtale med AutoPASS for ferje kan du få 50% rabatt på elbil-prisen.

Hvordan betale Mortavika Arsvågen?

Desse kundane betalar kontant eller med bankkort til billettør i billettbod. Om brikka ikkje fungerer, må ein ta kontakt med selskapet som har utstedt brikka. Sjå www.autopass.no for kontaktinformasjon.

Hvor fort kjører en ferge?

MF «Bergensfjord»
Tekniske data
Lengde130 m
Bredde19 m
Toppfart23,5 knop

Hva koster elbil på ferje? – Related Questions

Er elbil gratis på ferge?

Stortinget har vedtatt at elbiler skal betale maksimalt halv pris av det bensin- og dieselbiler betaler på ferjer. Dette er nå innført på både riks- og fylkesveier.

Hvordan betale på fjord1?

Ein betaler enten ved at bilen sitt kjennemerke blir registrert med kameraregistrering eller at autopassbrikke blir lest. Det er ikkje mulig å betale manuelt på fergene. Ein betaler kun for køyretøy. Passasjer er gratis, dette gjelder både dei som er passasjerar i køyretøy og dei som kjem til ferjekaia på andre måtar.

Hvor lang tid tar Halhjem fergen?

Halhjem–Sandvikvåg er et ferjesamband på Europavei 39 over Bjørnafjorden mellom Bjørnafjorden og Fitjar kommuner. Den er 22 km (12 nautiske mil) lang. Strekningen opereres fra 2019 av Torghatten Nord, og overfarten tar 45 minutter.

Hvor mye drivstoff bruker en ferge?

Dagens ferger bruker om lag 35 liter per time, eller 17 liter per tur. Vi kan regne oss fram til et overslag for batteribehov basert på dette. 1 liter diesel har et energiinnhold på 10,1 kWh.

Hvor lang tid tar Molde Vestnes ferge?

Overfartstiden er oppgitt til 35 minutter. På oppdrag fra regjeringen utreder Statens vegvesen en fast kryssing av fjorden som kan erstatte ferjesambandet. Den nye, ferjefrie E39 planlegges som en 16 kilometer lang undersjøisk tunnel fra Vik i Vestnes kommune til Nautneset i Molde kommune.

Når blir det gratis ferge?

Regjeringen har satt av 59 millioner i revidert statsbudsjett for 2022 til gratis ferje på ferjesamband som hadde under 100.000 passasjerer i 2019. Dette betyr at fra 1. juli vil flere samband bli gratis.

Hvordan få billigere ferge?

For å rabatt på ferjer som benytter ferjekort som betalingsløsning må du ha ferjekort.

50% rabatt for privatkunder

 1. Privatkunder kan knytte to kjøretøy til samme AutoPASS-ferjekonto.
 2. Forskuddsbeløp blir beregnet ut ifra det kjøretøyet som ligger i høyeste takstgruppe.

Kan man ta ferge uten AutoPASS?

For de samband som ikke er gratis (f.o.m. 1. juli 2022) brukes det automatiske betalingssystemet AutoPASS for betaling på ferge. Norske kjøretøy trenger verken avtale eller brikke for å reise med ferge. Men det må inngås en egen avtale om AutoPASS for ferge for å få rabatt.

Hvor blir det gratis ferje?

Gratis ferjer
 • Hisarøy – Mjånes.
 • Barmen – Barmsund.
 • Klokkarvik – Lerøy – Bjelkarøy – Hjellestad.
 • Daløy – Haldorsneset.
 • Fjelberg – Sydnes – Utbjoa.
 • Kinsarvik – Utne.
 • Fedje – Sævrøy.
 • Masfjordnes – Duesund.

Er ferge gratis for gående?

Fra 1. juli i år ble det gratis å reise med ferge på strekninger med under 100.000 passasjerer i året. Dermed oppfyller regjeringen deler av lovnadene fra Hurdalsplattformen.

Hvordan legge til kjøretøy i AutoPASS ferje?

Hvordan registrere din brikke
 1. Logg inn på Min side.
 2. Klikk på «Kjøretøy» i menyen til høyre.
 3. Klikk på «Endre kjøretøydata» på kjøretøyet du vil legge til AutoPASS-brikke på.
 4. Klikk på «Legg til AutoPASS-brikke».
 5. Tast inn AutoPASS-brikkenummeret ditt.
 6. Ditt brikkenummer er nå registrert.

Er det AutoPASS ferje?

1. januar 2019 startet den nye betalingsordningen «AutoPASS for ferje» på flere ferjestrekninger i landet. Det blir tatt bilde av bilskiltet og du får etterskuddsfaktura med ekstra gebyr på 70 kr.

Er det billigere med AutoPASS?

Får jeg rabatt når jeg har brikkeavtale? Alle kjøretøy i takstgruppe 1 og M1 med gyldig bombrikke får automatisk 20 prosent brikkerabatt i nesten alle automatiske bompengeanlegg i Norge. Noen steder er det timeregel og månedstak for hvor mange passeringer som belastes.

Er SkyttelPASS og AutoPASS det samme?

AutoPASS er den tekniske løsningen for bompengeinnkrevingen i Norge. SkyttelPASS er en av fem AutoPASS-godkjente brikkeutstedere i Norge i dag. For å benytte deg av AutoPASS-ordningen, må du med andre ord opprette brikkeavtale hos en av utstederne, som for eksempel SkyttelPASS.

Leave a Comment