Hva koster tannlegen Oslo?

Ordinære tannlegepriser
Komplett undersøkelse (hverdager)1090 kr
Bittskinne4500 kr (egenandel ved refusjon)
Snorkeskinne5990 kr + tannteknikk
Tannbleking (kampanje) inkl. undersøkelse5100 kr
Dyp tannrens per seanse800 kr (egenandel ved refusjon)

Hva koster en time hos tannpleier?

Alle som har egne tenner har behov for regelmessig kontroll og rengjøring av tennene. En vanlig årlig time hos tannlegen med undersøkelse 2 røntgenbilder, rens og puss koster fra 750- 1000,-. Du kan lese mer om tannlegepriser på Hva koster tannlegen og Legelisten.

Hvor lenge er Tannhelsetjenesten gratis?

Barn og ungdom 0–18 år har rett til gratis tannbehandling til og med det året de fyller 18 år. Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannbehandling. Skjema for gratis tannhelsetjenester fylles ut sammen med din kontaktperson i kommunens hjemmetjeneste eller rustjeneste.

Hva koster tannlegen Oslo? – Related Questions

Hva gjør man hvis man ikke har råd til å gå til tannlegen?

Hvis du lurer på om du har fått den stønaden du har krav på, kan du spørre tannlegen eller tannpleieren din. Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

Når dekker NAV tannbehandling?

Personer som av ulike årsaker ikke har økonomi til å betale for egen tannbehandling, og som heller ikke har rettigheter etter annen lovgivning, kan søke om økonomisk stønad til å få utført nødvendig tannbehandling. Innvilgelse av eller avslag på søknad om stønad skal foretas etter en konkret og individuell vurdering.

Hva gir rett til gratis tannbehandling?

Personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, får gratis behandling av den offentlige tannhelsetjenesten. Også personer med psykisk utviklingshemming har rettgratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten.

Hvilke sykdommer gir rett til gratis tannbehandling?

Tilstander som kan gi rett til stønad
 • Sjelden medisinsk tilstand.
 • Leppe-kjeve-ganespalte.
 • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig.
 • Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander.
 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve.
 • Periodontitt.

Når begynner tannlegen å koste penger?

Tannlegetimer er gratis ut samme året som du fyller 18 år. Deretter betaler du 25 prosent av prisen ut året du fyller 20 år. Husk at det bare er offentlig tannhelsetjeneste som har plikt til å gi rabatt til deg som er mellom 18 og 20 år.

Hvor mye koster tannlege 22 år?

21-26-åringer

Unge voksne i aldersgruppen 21-26 år har fra 1. januar 2023 rett til et utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud. Dette tilbudet innebærer at de betaler 50 prosent av fylkeskommunens egne takster for tannbehandling.

Hvilke medisiner ødelegger tenner?

Mange medisiner gir munntørrhet som bivirkning, noe som igjen fører til tannråte. Antidepressiva, ADHD-medisin og ulike typer hjertemedisin kan også gi bivirkninger. Cellegiftbehandling, tanngnissing, eller personer med tannlegeskrekk tilhører grupper som kan ha rett på støtte til tannbehandling.

Hvem får billigere tannlege?

Personer mellom 21 og 26 år får halv pris hos tannlegen (lovforslaget om rabatt for de mellom 23 og 26 år vil komme i løpet av første halvår i 2023). 19- og 20-åringene får dekket 75 prosent av offentlige takster. Fram til det året du fyller 18 år er tannlegebehandlingen gratis.

Hvem får gratis tannbehandling i Norge?

Hvem får gratis tannbehandling av tannklinikkene?
 • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
 • Personer med en utviklingshemming.
 • Eldre, langtidssyke og uføre.
 • Rusmiddelavhengige.
 • Personer med sterk tannlegeangst.

Har pensjonister gratis tannlege?

Eldre, langtidssyke og uføre som bor på institusjon og eller har hjemmesykepleie kan få gratis tannbehandling.

Er offentlig tannlege billigere?

Dersom du går til den offentlige tannhelsetjenesten, betaler du 25 prosent av utgiftene selv, mens det offentlige betaler de resterende 75 prosentene.

Hvilket land har billigst tannlege?

Aller billigst er tannbehandlingen i Thailand. Regningen fra Silom Dental i Bangkok blir på 19.000 kroner. Nest billigst er de polske tannlegene ved klinikken Miladent i Gdansk.

Har Danmark gratis tannlege?

Det er ikke egenandel ved offentlige sykehus når du er henvist til behandling. Akutt sykehusbehandling krever imidlertid ikke henvisning. Tannbehandling er gratis for unge under 18 år. Den offentlige sykeforsikringen gir tilskudd til en rekke behandlinger til voksne.

Er tannlege billigere i Spania?

Prisene i Spania hos en spansk tannlege er mye lavere enn i Norge og vanligvis billigere enn hos en skandinavisk tannlege i samme område. Har du i tillegg rett på refusjon fra Helfo blir egenandelen din derfor minimal.

Hvor mye koster det med narkose hos tannlegen?

Full narkose for 4.400 kr pr. time (første timen koster kr 1.000 ekstra) og sedasjon (såkalt “lett-narkose“) for 2.200 pr. time. Husk: en tannlege får gjort mye behandling på en klokketime på en sovende pasient!

Hvor mye koster det å borre hull hos tannlegen?

Privat tannlegepris på fyllinger starter på 600 kr og opp til 1500 kr. Pass opp for gebyrer. Ofte kommer bedøvelse og hygienetillegg, noe som fort endrer prisen.

Leave a Comment