Hva koster tannlegen Oslo?

Ordinære tannlegepriser
Komplett undersøkelse (hverdager)1090 kr
Bittskinne4500 kr (egenandel ved refusjon)
Snorkeskinne5990 kr + tannteknikk
Tannbleking (kampanje) inkl. undersøkelse5100 kr
Dyp tannrens per seanse800 kr (egenandel ved refusjon)

Hvem får halv pris hos tannlege?

Personer mellom 21 og 26 år får halv pris hos tannlegen (lovforslaget om rabatt for de mellom 23 og 26 år vil komme i løpet av første halvår i 2023). 19- og 20-åringene får dekket 75 prosent av offentlige takster. Fram til det året du fyller 18 år er tannlegebehandlingen gratis.

Hvem får billigere tannlege?

For barn 0-18 år, personer med psykisk utviklingshemming og grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, har fylkeskommunen plikt til å dekke kostnadene, også tannbehandling under narkose ved behov.

Hva koster tannlegen Oslo? – Related Questions

Hvordan få gratis tannlege?

Hvem får gratis tannbehandling av tannklinikkene?
  1. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
  2. Personer med en utviklingshemming.
  3. Eldre, langtidssyke og uføre.
  4. Rusmiddelavhengige.
  5. Personer med sterk tannlegeangst.

Kan man få dekket tannlege av NAV?

Utgifter til lege, psykolog, tannlege og viktige legemidler regnes som nødvendig for å leve, såkalt livsopphold, og du kan søke om å få dekket slike utgifter.

Når blir det gratis tannlege?

Barn og ungdom 0–18 år har rett til gratis tannbehandling til og med det året de fyller 18 år. Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannbehandling. Skjema for gratis tannhelsetjenester fylles ut sammen med din kontaktperson i kommunens hjemmetjeneste eller rustjeneste.

Er offentlig tannlege billigere?

Dersom du går til den offentlige tannhelsetjenesten, betaler du 25 prosent av utgiftene selv, mens det offentlige betaler de resterende 75 prosentene.

Hvordan få råd til tannlege?

Sosialstønad fra NAV

Da kan du ha krav på ekstra tilskudd for nødvendig tannbehandling. Du må en behandlingsplan fra en tannlege og sende søknad til NAV om støtte. Viktig: Dette gjelder kun personer som oppfyller kravene til livsopphold og økonomisk støtte fra NAV. Les mer om dette: NAV-rekvisisjon.

Er offentlig tannlege billigere?

Dersom du går til den offentlige tannhelsetjenesten, betaler du 25 prosent av utgiftene selv, mens det offentlige betaler de resterende 75 prosentene.

Hvilke sykdommer gir rett til gratis tannbehandling?

Her er listen over tilstander som kan gi rett til gratis tannbehandling:
  • Sjelden medisinsk tilstand.
  • Leppe-kjeve-ganespalte.
  • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig.
  • Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander.
  • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve.

Når må man betale full pris hos tannlege?

Tannlegetimer er gratis ut samme året som du fyller 18 år. Deretter betaler du 25 prosent av prisen ut året du fyller 20 år. Husk at det bare er offentlig tannhelsetjeneste som har plikt til å gi rabatt til deg som er mellom 18 og 20 år.

Har uføre rett til gratis tannlege?

Eldre, langtidssyke og uføre som bor på institusjon og eller har hjemmesykepleie kan få gratis tannbehandling.

Hvilke medisiner ødelegger tenner?

Mange medisiner gir munntørrhet som bivirkning, noe som igjen fører til tannråte. Antidepressiva, ADHD-medisin og ulike typer hjertemedisin kan også gi bivirkninger. Cellegiftbehandling, tanngnissing, eller personer med tannlegeskrekk tilhører grupper som kan ha rett på støtte til tannbehandling.

Hvordan få råd til tannlege?

Sosialstønad fra NAV

Da kan du ha krav på ekstra tilskudd for nødvendig tannbehandling. Du må en behandlingsplan fra en tannlege og sende søknad til NAV om støtte. Viktig: Dette gjelder kun personer som oppfyller kravene til livsopphold og økonomisk støtte fra NAV. Les mer om dette: NAV-rekvisisjon.

Hva slags tannbehandling dekker frikort?

Tannbehandling: Enkelte tannsykdommer og tilstander som påvirker tannhelsen kan gi opptjening til frikort Egenandelene fra disse behandlingsformene inngår i ordningen: Sykdommer og misdannelser (anomalier) i munn og kjeve. Behandling av tannkjøttsykdommer (periodontitt)

Hva skal til for å få dekket tannlege?

Hovedreglene om dekning av utgifter til tannbehandling står i folketrygdloven § 5-6 med forskrift og rundskriv. Du kan få dekket utgifter til behandling av karies (tannråte) dersom munntørrhet (hyposalivasjon) som følge av medisinbruk eller sykdom har medvirket til tannråten.

Kan man dele opp tannlegeregning?

Om du ikke vil betale alt på en gang, kan du dele opp slik du ønsker. Du har flere alternativer å velge mellom, blant annet over 12 måneder uten rente. Du velger selv hvordan du ønsker å betale når du mottar regningen.

Hva er frikortgrensen 2022?

Et frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt dersom du tjener 70 000 kroner eller mindre i løpet av året.

Hvor mye penger kan man ha på konto uten å skatte?

Dersom det du har på sparekonto og andre ting du eier som hus eller bil eller aksjer ikke overstiger 1,5 mill, skal du ikke betale formuesskatt. Dersom du får renter på sparepengene dine må du betale skatt av denne gevinsten.

Leave a Comment