Hva lønner det seg å kjøpe på Svalbard?

Her finner du et bredt utvalg av dagligvarer, ferskvarer, tax-free kosmetikk & elektronikk, gaver, suvenirer, kioskvarer samt Svalbards eneste vinmonopol, Nordpolet…

Hva heter Vinmonopolet i Svalbard?

Longyearbyens eneste alkohol-utsalg ligger i tilknytning til Svalbardbutikken. Her finner du et rikt sortiment til tax-free priser. Tilreisende kan handle fritt vin på Nordpolet, men kjøp av brennevin og øl krever reisedokumenter i form av flybillett.

Hvor mye koster røyk på Svalbard?

Det er mulig å få en kartong sigaretter helt ned i 100 kroner, mot Svalbardbutikkens 150. Men turistene trives med å handle alt på ett sted, og jakter ikke på enda billigere tobakk.

Hva lønner det seg å kjøpe på Svalbard? – Related Questions

Er det lov til å dø på Svalbard?

Det er faktisk forbudt å i Longyearbyen på Svalbard. Byens kirkegård stoppet å ta i mot nye døde i 1950. Hvorfor? Det ble oppdaget at permafrost forhindrer likene i å nedbrytes, og at den har en tendes til å presse opp igjen alt som graves ned.

Kan man bli født på Svalbard?

Ingen skal fødes eller dø på Svalbard

Den norske bosettingen på Svalbard utgjør et uvanlig samfunn. Her skal ingen barn fødes og ingen døde begraves. Norsk helse- og sosiallovgivning gjelder ikke her, noe som betyr at det ikke finnes noe helse- og omsorgstilbud utover det vesle akuttmedisinske sykehuset i Longyearbyen.

Hvor er det ikke lov å dø?

– Det er forbudt å i Longyearbyen. Gamle og syke sendes bort, for skulle man være så uheldig å der, vil ingen gravlegge deg, skriver BBC. Det bekrefter Irene Gustafsson ved Svarlbard Turistkontor til Dagbladet.no. – Det er ikke heldig å begrave folk her, for permafrosten presser de døde opp igjen.

Hvor mye betaler man i skatt på Svalbard?

som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst.

Hvor mye av Svalbard eier Norge?

Etter at Svalbardtraktaten trådte i kraft, gjorde den norske stat krav på alle landområder som ikke tidligere var gjort krav på, hele 95,2 % av øygruppen. Store Norske Spitsbergen Kulkompani eier 4 %, det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol eier 0,4 %, mens private eier 0,4 %.

Er klær billigere på Svalbard?

Klær og skotøy billigere for Svalbard-husholdningene

En Svalbard-husholdning betaler 16 prosent mindre for klær og skotøy enn en fastlandshusholdning.

Hvor mye koster svensk røyk?

Hvor mye koster sigaretter i Sverige? Sigaretter er billigere i Sverige enn i Norge. Gjennomsnittlig kostnad for en pakke med lokale sigaretter er 52 NOK (54 SEK).

Hvor mye koster det for røyk i Sverige?

Det er stor forskjell på tobakksprisene i Norden. I norske kroner koster den samme røykpakken 140 kroner i Norge, og bare 64 kroner i Sverige.

Hvor mye koster snus og røyk?

En snusboks om dagen koster deg nemlig 34.216 kroner i året og en 20-pakning med røyk per dag vil koste deg 45.136 i løpet av et år.

Hvilket land snuser mest?

Selv om utviklingen de siste årene tilsier at Norge er godt på vei til å bli et røykfritt samfunn, er Norge samtidig i verdenstoppen når det kommer til bruk av snus. Det er også Sverige.

Hvem snuser mest?

Menn snuser mest, og da spesielt i de yngre aldersgruppene. – Nesten 3 av 10 menn under 34 år snuser daglig, mens det er om lag 1 av 10 kvinner i samme aldersgruppe som snuser. Særlig blant menn i alderen 25-34 er det mange som snuser daglig, hele 32 prosent, forteller Wettergreen.

Hvilket land røyker mest i verden?

Den viser at land som Hellas, Bulgaria og Kroatia er landene hvor flest røyker daglig, med respektive 42, 38 og 36 prosent. Sverige derimot, snusens hjemland, kommer nederst på listen med kun 7 prosent daglige røykere. På nest siste plass kommer Norge, som ifølge SSB hadde 9 prosent daglige røykere i 2020.

Har noen fått kreft av snus?

Snus kan øke risikoen for kreft

Det er dessuten mulig at bruk av snus øker dødeligheten etter en kreftdiagnose, både av en kreftspesifikk diagnose og uansett årsak. For munnhulekreft har man ikke greid å konkludere om risiko, siden det er en sjelden kreftform og studiene ikke inneholdt mange nok som brukte snus.

Kan man få kols av å snuse?

Snus fører verken til nye tilfeller av kols, lungekreft eller hjerte- og karsykdommer. Dette er sykdommer som til sammen tar livet av langt mer enn halvparten av de som dør av en røykerelatert sykdom.

Hvem røyker mest i Norge?

Røyking blant voksne og unge

Det er flest som røyker daglig blant dem over 45 år, færrest blant de yngste. Både blant menn og kvinner ser det ut til at nedgangen i røyking har økt kraftig siden årtusenskiftet, og andelen som røyker daglig er halvert de siste ti årene.

Hvor lenge lever folk som røyker?

Og halvparten av alle storrøykere i Norge dør før de fyller 70, viser ny rapport.

Leave a Comment