Hva skjer for barn i Trondheim?

Topp 12 ting å gjøre i Trondheim med barn
  1. Vitensenteret i Trondheim. Planetarium i Vitensenteret i Trondheim.
  2. Pirbadet. Mye moro for både liten og stor på pirbadet (illustrasjonsfoto)
  3. Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.
  4. Escape room.
  5. Rockheim.
  6. Leos lekeland.
  7. Rush trampolinepark.
  8. Ringve musikkmuseum.

Når ble Trøndelag teater bygd?

Trøndelag Teater er et norsk institusjonsteater i Trondheim og Norges største landsdelsteater, stiftet i 1937. I 1997 stod nybygget ferdig, med det gamle teatret integrert i det nye. Bygningen har tre faste scener, Hovedscenen, Studioscenen og Gamle Scene.

Kan du se meg Trøndelag Teater?

«Kan du se meg?» – En poetisk fremstilling av skeiv identitet, kjærlighet og vilje, i møte med tidens tann. Poesi av Mabell Holand i møte med poesi av tidligere skeive poeter. Med Mabell Holand, Janne Kokkin og Synnøve Fossum Eriksen. Mabell Holand er universitetsutdannet pedagog, en skribent, aktivist og poet.

Hva skjer for barn i Trondheim? – Related Questions

Hvilket språk kommer teater fra?

Teater, (fra fransk théâtre via gresk theatron, θέατρον, «skueplass» eller theasthai, θεάομαι, «se (på)») eller drama eller skuespill, er en form for scenekunst hvor hensikten er å framstille eller fortelle en historie, ide eller følelser for et publikum.

Hvem eier Det Norske teatret?

Som det eneste større teatret i Norge er Det Norske Teatret privateid. Staten gir omtrent 100 millioner kroner i årlig tilskudd. Bondeungdomslaget i Oslo er største eier; ellers eier ulike mållag og lokallag i Noregs Ungdomslag resten. Teatret fikk Spellemannprisen 1979 i åpen klasse for Så lenge skuta kan gå.

Hvor spilles Bør Børson?

Ved hjelp av flaks og mot bygger den utskjelte Bør Børson jr. seg opp i hjembygda Olderdalen før han erobrer Trondheim og Oslo. Denne umåtelig populære musikalen spilles nå for tredje gang på Trøndelag Teater. Ved tidligere oppsetninger har folk ligget i soveposer utenfor teatret når billettsalget åpnet.

Når oppstod teater?

Antikkens teater har sitt utspring i Athen på 400-tallet f. Kr., og må sees i forbindelse med eldre fruktbarhetskulter. Det greske ordet theatron var opprinnelig betegnelsen for stedet hvor noe vises for et publikum.

Når og hvorfor begynte man å spille teater i Norge?

Til tross for at profesjonelle teatre kom sent i gang i Norge, har teaterkunsten sine forløpere, kanskje så tidlig som i middelalderen, særlig i de katolske geistliges liturgiske opptog og kirkespill. Senere har elever ved katedralskolene oppført forestillinger på latin, iallfall i Bergen.

Når hadde Nordland Teater sin første forestilling?

Nordland Teater hadde sin første offentlige forestilling i august 1979 sammen med Jens Bolling, og samme måned startet prøvene på «Den knuste krukka» av Heinrich von Kleist. Premieren fant sted 11. januar 1980.

Hvem eier Oslo Nye Teater?

Oslo Nye Teater er organisert som et aksjeselskap. Oslo kom‐ mune eier alle aksjene. Oslos byråd for kultur er generalforsamling for Oslo Nye Teater AS.

Hvor gammelt er teater?

Antikken. Teaterlignende rom med rektangulær grunnplan finnes på Kreta, for eksempel Knossos fra omtrent 1600 fvt. I gresk arkitektur var teatret et byggverk uten tak; det vokste frem av Dionysos-kultens mysteriespill, som var fullt utviklet rundt år 500 fvt.

Hvem bygde Drammen teater?

Drammens Teater, med sitt nåværende utseende, sto ferdig 8. februar 1870 og er tegnet av arkitekt Emil Victor Langlet som også tegnet Stortingsbygningen. Teatret ble modellert over pariserteatrene Porte St. Martin og Châtelet og ble det første «moderne» teaterhus i landet.

Hvorfor heter det Drammen?

Navnet. Bynavnet kommer fra Drafn, det norrøne navnet på den indre delen av Drammensfjorden. Trolig kom dette i sin tur fra Drǫfn, som var navnet på Drammenselva.

Hva kalles en person fra Drammen?

januar 2022. Innbyggerne i Drammen kalles drammensere.

Leave a Comment