Hva slags selvforsvar våpen er lov i Norge?

Det finnes ingen liste over hva som er og ikke er lov til å bruke i selvforsvar. Her i Norge er ingen våpen tillatt å eie eller bære med selvforsvar som formål.

Kan man få straff for selvforsvar?

Bestemmelsene om nødverge fremgår av straffeloven §§ 18, 80 og 81. Nødvergehandlinger er ikke bare straffrie, men også rettmessige. Eventuelle skader kan ikke kreves erstattet fra skadevolderen.

Hva sier loven om selvforsvar?

I Norge har vi regler om nødverge. Det betyr at en ellers straffbar handling kan være lovlig fordi man gjør det for å avverge eller forsvare seg mot et angrep. Nødvergehandlingen (selvforsvaret) må ikke overskride det som er nødvendig for å forsvare seg.

Hva slags selvforsvar våpen er lov i Norge? – Related Questions

Er selvtekt lovlig?

Straffeloven definerer selvtekt slik i § 19: «En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den som har retten, handler for å gjenopprette en ulovlig tilstand, og det ville være urimelig å måtte vente på myndighetenes bistand.

Kan man bli anmeldt for selvforsvar?

Hvis du går lenger enn det som er nødvendig for å avverge at du blir utsatt for vold, kan du bli straffet for dette. Da vil ikke nødvergeregelen kunne «beskytte» deg lenger. Hvor streng en eventuell straff blir, vil avhenge av hvor alvorlig volden du benytter er og hvor store skader den du utøver volden mot får.

Er det lov å skyte noen i selvforsvar?

Å skyte noen i selvforsvar, er det som i straffeloven § 18 kalles å handle i “nødverge”. Dette er en handling som anerkjennes som lovlig, og som ikke anses som straffverdig. I Norge skal det likevel ganske mye til før en ellers straffbar handling er lovlig på grunn av nødverge.

Hvor går grensen for selvforsvar?

Reglene om nødverge finner du i straffeloven § 18 . Her står det at en handling som ellers ville vært straffbar, er lovlig når den blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep. Reglene er svært strenge. Det er kun bruk av den makt som er ytterst nødvendig for å forsvare deg selv som kan være greit.

Er det lov å bruke våpen i selvforsvar?

Om det er lov å bruke våpen i selvforsvar vil avhenge av om det var nødvendig for å forsvare seg. Det er ikke noe absolutt forbud mot bruk av kniv eller lignende, men det skal nok være en veldig truende og alvorlig angrepsituasjon for at det skal regnes som “nødvendig” å forsvare seg med våpen.

Hvordan fungerer selvforsvar?

Kort og veldig enkelt forklart betyr nødvergeregelen at man har lov til å gjøre noe som ellers ville vært straffbart (for eksempel slå) hvis man gjør dette for å stoppe et ulovlig angrep på seg selv. Men så er det slik at man har ikke lov til å gå lenger enn det som er nødvendig for å få stoppet angrepet.

Er det lov å ha forsvarsspray i Norge?

Forsvarsspray er fullt lovlig å ha på seg og gå ute i det offentlige med. Det er heller ingen aldersgrense på oppbevaring og bruk av forsvarsspray, så man kan fint kjøpe dette både til seg selv, sin livs partner og eventuelt sine barn/ungdommer.

Er det lov med forsvarsspray?

Bruk av forsvarsspray er lovlig i Norge kun i nødverge. OBS: Du har selv ansvar for bruk av dette produktet. Forsvarsspray skal brukes KUN i nødverge. Nødverge innebærer at man avverger eller forsvarer seg eller andre mot rettsstridig angrep.

Hva er straffen for å ha pistol?

Strafferammen for å ha med seg skytevåpen og/eller kniv på offentlig sted, er bot eller fengsel i inntil ett år, jf. straffeloven § 189 . Hvis bevæpningen regnes som grov, kan man straffes med fengsel i inntil tre år, jf. straffeloven § 189a .

Kan man kjøpe AK 47 i Norge?

AK-47 er et automatgevær som i utgangspunktet er ulovlig for privatpersoner i Norge.

Er det lov til å ha kniv i bilen?

Det er viktig å bekjempe skytevåpen og kniver på offentlig sted, men samtidig er det lovlig med kniv i bilen dersom man har et aktverdig formål. Men mange ønsker også å oppbevare kniv i hanskerommet i tilfelle f. eks. påkjørsel av dyr, behov for å kutte setebeltet i ulykke etc.

Er det lov å ha balltre i bilen?

Så bra at du spør om ting du lurer på som kanskje ikke er helt lett å finne ut av selv. Det er ikke ulovlig å gå med balltre på offentlig sted. Så lenge du skal bruke det til lek (for eksempel slå ball) kan du ta med deg med god samvittighet.

Kan politiet stoppe deg i bil uten grunn?

Hei, Politiet har vide fullmakter til å foreta vegtrafikkontroller. Det følger av vegtrafikkloven § 10 . Det vil si at de at de kan stoppe biler og foreta rutinekontroll uten at det er noen spesiell grunn til det.

Har politiet lov til å stoppe deg uten grunn bil?

Men politi og vegvesenet har etter vegtrafikkloven § 10 lov til å foreta kontroller. Det vil si at de at de kan stoppe biler og foreta rutinekontrol uten at det er noen spesiell grunn til det. Og det er nok ikke fordi du har en annen hudfarge du blir stanset.

Leave a Comment