Hva testes på EU-kontroll?

EU-kontroll er ingen kvalitetssjekk av bilen, men skal avdekke om kjøretøyet tilfredsstiller minstekravene til sikkerhet og miljø for å kjøre på veien. Kontrollpunktene omfatter blant annet sikt, bremser, lys, støy og avgasser. De minste feilene får du rette selv uten ny etterkontroll.

Hva er 2 feil på EU-kontroll?

Eksempler på mangler med kode 2 er steinsprut i synsfeltet på frontruten eller et defekt bilbelte. Du må selv vurdere om kjøretøyet er forsvarlig å bruke frem til manglene er rettet og kjøretøyet er godkjent i en etterkontroll.

Hvor mange feil kan man ha på EU-kontroll?

En av de vanligste feilene er mangel på refleksvest. Det er mange som glemmer, eller ikke vet at det er lovpålagt å ha refleksvest i bilen. Dette er en 1’er feil som man ikke trenger ny kontroll for. Ved 2’er feil må man tilbake for etterkontroll, og hvis det er en 3’er feil, får man kjøreforbud.

Hva testes på EU-kontroll? – Related Questions

Når er biler fritatt for EU-kontroll?

Bevaringsverdig kjøretøy som er 30 år eller eldre og som er kontrollert og godkjent i det året kjøretøyet fylte 30 år, skal kontrolleres hvert femte år. Bevaringsverdig kjøretøy som er 50 år eller eldre og som er kontrollert og godkjent i det året kjøretøyet fylte 50 år, blir fritatt for EU-kontroll.

Hva koster EU-kontroll 2022?

I 2022 ligger prisen for en EUkontroll på ca 1.000 kroner. Noen verksteder ligger så lavt som 850 kroner, mens de dyreste ligger på 1.500 kroner. I enkelte tilfeller kan du også komme over priser til under 850 kroner, for eksempel ved kampanjetilbud.

Hva er straffen for å kjøre en bil som ikke er EU godkjent?

Er ikke kjøretøyet ditt godkjent innen fristen, kjører du ulovlig og kjøretøyet kan bli avskiltet. Når du eier et kjøretøy, er det ditt ansvar å sørge for at det blir godkjent innen fristen. Når fristen har gått ut får kjøretøyet bruksforbud, og det kan bli avskiltet hvis du blir stoppet i kontroll.

Hvor lang tid tar det å ta EU-kontroll?

Kontrollen tar ca 1 time og du kan normalt vente mens den blir utført, om du ønsker det.

Er det mulig å utsette EU-kontroll?

Fristen for EU-kontroll er endelig og vi gir som hovedregel ikke utsettelse. Det er opp til deg hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen, så lenge den er godkjent innen fristen. Er du derimot alvorlig syk og kan dokumentere det med en legeerklæring, kan du søke om utsettelse.

Hvor mye rust EU-kontroll?

Tidligere var det kun tillatt med inntil 25 prosent rust på anleggsflaten på begge sider på bakhjulene. Nå økes dette til 50 prosent. På bremseskivene på foraksel, gjøres ingen endringer. Her godtas fortsatt bare inntil 25 prosent rust på anleggsflaten.

Hvor lang tid etter EU-kontroll kan du du ta etterkontroll?

Tidsramme for etterkontroll

Bilen må godkjennes i en etterkontroll senest innen 2 måneder etter EUkontrollen, eller innen den opprinnelige fristen for EUkontroll (det som kommer først). Er ikke godkjent etterkontroll gjennomført innen fristen er det ulovlig å bruke kjøretøyet.

Hva skjer hvis du ikke rekker EU-kontroll?

Er ikke kjøretøyet ditt godkjent innen fristen, kjører du ulovlig og kjøretøyet kan bli avskiltet. Når du eier et kjøretøy, er det ditt ansvar å sørge for at det blir godkjent innen fristen. Når fristen har gått ut får kjøretøyet bruksforbud, og det kan bli avskiltet hvis du blir stoppet i kontroll.

Hvem gjennomfører EU-kontroll?

Ikke alle verksteder har lov til å utføre EUkontroll. Det er derfor viktig at du finner et som er godkjent for det. Statens vegvesen gjennomfører ikke EU-kontroller, men vi godkjenner og kontrollerer de verkstedene/kontrollorganene som har lov til å utføre dem.

Kan man ha vinterdekk på EU-kontroll?

Det er ikke nødvendig å ha med begge sett dekk til kontroll. Er det sommerdekk på bilen, trenger du ikke ta med vinterdekkene. Se nærmere informasjon om hva som kontrolleres (for verkstedbransjen).

Er det påbudt med bremseskjold på bil?

På bakgrunn av en tidligere veiledning til kontrollen måtte biler ha bremseskjold som beskytter bremseskivene. – I den endelige instruksen er kravet endret til at skjoldet skal være tilstrekkelig festet, men det er ikke noe krav til at det må være der, forteller Sponås.

Er motorlampe feil på EU-kontroll?

Det skal ikke anføres 2-er feil hvis motorlampen lyser på en bensindrevet person eller varebil som er førstegangsregistrert før 2002. For dieseldrevne biler må kjøretøyet være førstegangsregistrert for 2007. Det tillates inntil 50 prosent rust på anleggsflaten på begge sider av bremseskivene på bakhjulene.

Hvor mye rust er tillatt på bremseskiver?

Fra 1. mars endres reglene i EU-kontrollen for hvor mye rust man kan ha på anleggsflaten på bremseskivene bak fra maksimalt 25 prosent til 50 prosent. Foran er kravet fortsatt 25 prosent.

Hvor mye koster EU-kontroll Mekonomen?

Prisvariasjoner: Ved innføringen av de nye reglene, gikk prisene på EUkontroll opp cirka 40 prosent, noe som også var forventet. Dette var også tilfelle hos Mekonomen. Prisene på EUkontroll varierer nå gjerne mellom 850 kroner og 1500 kroner. Den gjennomsnittlige prisen på ligger på rundt 1.000 kroner.

Hva betyr blå varsellampe?

Grønne og blå varsellamper

Hvis det dukker opp grønne eller blå varsellamper i dashbordet, trenger du sjelden å bekymre deg. Det betyr som regel at noe, som fjernlyset, er aktivert. Det er med andre ord kun informasjon til deg som fører – ikke noe som gjør at du trenger å ta turen på verksted.

Er det farlig å kjøre uten kjølevæske?

Hvis det er for lite kjølevæske på tanken, vil du risikere at nedkjølingen av motoren ikke går hurtig nok, og du kan stå overfor en overoppheting av motoren. Kjølevæsketanken er merket med et maksimums- og et minimumsnivå. Sjekk nivået mens motoren er kald. Da skal det ligge rundt minimumsnivå.

Leave a Comment