Hvem eier Visma?

Visma er eid av HgCapital (~54%), GIC (~17%), ICG (~7%), CPPIB (~6%), Warburg Pinucs (~5%), TPG (~3%), Genral Atlantic (~2%) og Vismas ledergruppe (~7%). Fra 2015 er Visma sponsor for Visma Ski Classics. Fra 2019 er konsernet navnesponsor for det nederlandske skøyte- og sykkellaget Team Jumbo-Visma.

Hvordan logge inn på Visma?

Gå til Visma.net. Legg inn brukernavn og passord. Dersom du ønsker at nettleseren på din maskin skal huske brukernavnet til neste gang, kan du huke av for Husk e-postadressen. Helt nederst til høyre kan du også endre språk dersom det er ønskelig.

Hvor mange ansatte er det i hele Visma?

Visma er Europas ledende softwareselskap: 1 400 000 kunder benytter våre produkter. Konsernet har 13 500 ansatte og hadde i 2021 en omsetning på EUR 2 081 millioner.

Hvem eier Visma? – Related Questions

Hva er Visma lønn?

Visma Lønn er et moderne og innholdsrikt lønnssystem, som det er effektivt og intuitivt å arbeide i. Det er grunner nok til at så mange som over 20.000 norske bedrifter, i alle bransjer og størrelser, bruker løsningen.

Hvordan kjøre lønn i Visma?

Hvordan aktiverer jeg tjenesten? Innstillinger – Firmainnstillinger – Hovedopplysninger. Huk av for «Vis Lønn i menyen». Gå deretter til “lønn” i hovedmenyen til venstre og trykk “aktiver” for å starte å jobbe med tjenesten.

Hva jobber Visma med?

Visma tilbyr utviklingsmuligheter innenfor ulike fagområder, byer og land. Hos oss kan du for eksempel jobbe med systemutvikling, salg, data science, UX og design, markedsføring og customer experience.

Hva brukes Visma til?

Hvordan kan Visma bidra? Ved å få ulike systemer til å snakke sammen. For eksempel kan vi automatisere prosessen for fakturering og betaling og styre prosessen i det nettbaserte økonomisystemet Visma.net ERP. Ved å gjøre det mulig for eldre å bo hjemme.

Hvordan få tilgang til Visma Employee?

Innlogging til app

Brukernavn og passord er samme som innlogging på https://www.vismaonline.com/. Før du kan begynne å logge inn på appen må du gå til https://www.vismaonline.com/ for å opprette et eget passord, samt godkjenne avtalevilkårene.

Hva er Visma ressursstyring?

Ressursstyring Web

Med Visma Enterprise Ressursstyring får dine medarbeidere tilgang til egen webside for oversikt og oppdatering av arbeidsplanen. Her kan du registrere timer og egenmeldinger. I tillegg har du full oversikt over timer, avspasering, ferie og fravær.

Hvordan avslutte Visma?

Dersom du ønsker å si opp Visma eAccounting, eAccounting tilleggsmoduler eller Visma Webshop/Webshop kan dette gjøres ved å:
  1. Gå til hjelp.eaccounting.no, klikk på Min Side oppe til høyre.
  2. Deretter velg fanen Abonnement, og Abonnement.
  3. Her kan du avslutte gjeldende avtale ved utløp av inneværende avtaleperiode.

Hvordan kontakte Visma?

Kontakt hovedkontor
  1. Besøksadresse: Karenslyst allé 56, 0277 Oslo.
  2. Postadresse: Postboks 733 Skøyen, 0214 Oslo.
  3. Sentralbord: +47 46 40 40 00 (08.00 – 16.00)
  4. E-post: visma@visma.com.

Hvordan levere egenmelding på Visma?

Dette gjør du ved å klikke på elevens profil eller klikke på Elever > Mine søknader > velg fanen Melding om fravær > klikk på Opprett egenmelding. 3) Du kommer da til et vindu hvor du velger hva slags fravær du vil gi egenmelding for: Dag.

Hvordan kan jeg sende egenmelding?

Egenmelding kan leveres skriftlig eller muntlig. Når den ansatte gjenopptar arbeidet etter sykefraværet kan arbeidsgiver kreve at den ansatte skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding (egenerklæring).

Når er fristen for å levere egenmelding?

Ifølge folketrygdlovens minimumsregler er det de tre første dagene av et sykefravær som kan dokumenteres med egenmelding. Den 4. dagen må arbeidstaker levere sykmelding. Grensen på 3 dager gjelder for hele arbeidsgiverperioden.

Hva skjer hvis man ikke leverer egenmelding?

Om egenmelding

Du kan bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Hvis du er borte mer enn tre kalenderdager, kan arbeidsgiveren din kreve at du leverer sykmelding. Sykmelding får du hos en lege, tannlege, kiropraktor og manuellterapeut.

Skal man ringe hver dag ved sykdom?

Simployers trygderettsrådgiver Hilde Svenneby opplyser at man ikke etter loven kan kreve at ansatte melder seg hver dag i egenmeldingsperioden. – I folketrygdloven er det bare meldeplikt første hele fraværsdag, for ikke å miste retten til sykepenger.

Kan man få sparken for å være syk?

Arbeidsmiljøloven § 15-8 har regler om oppsigelsesvern ved sykdom. Bestemmelsen slår fast at arbeidstaker som er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom, ikke av den grunn kan sies opp de første 12 måneder etter at arbeidsuførheten inntrådte.

Har arbeidsgiver lov til å nekte egenmelding?

Ja, arbeidsgiver kan frata arbeidstakers rett til egenmelding. I følge bestemmelsen i folketrygdloven § 8-27 vil arbeidsgiver ha rett til å frata arbeidstakeren retten til å benytte seg av egenmelding når arbeidstakeren i løpet av en periode på 12 måneder: har hatt minst fire fravær uten å legge frem legeerklæring.

Kan arbeidsgiver kontakte fastlege?

– Legene kan være litt raske. Men arbeidsgiver kan ringe til legen. Legen plikter å informere om hva som kan gjøres for å få den syke tilbake i jobb, uten å opplyse om diagnosen. Eventuelt kan arbeidsgiver ringe NAV og kreve at de skal ha møte med den syke.

Leave a Comment