Hvem får støtte til strømregning?

Alle privatkunder får støtte for strømmen de bruker der de bor. Ordningen gjelder også for boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.). Hvis gjennomsnittlig spotpris i ditt område er mer enn 70 øre (ekskl. mva.)

Hvor lenge får man strømstøtte?

Bevilgning: Regjeringen har bevilget strømstøtte til husholdningene på 44,7 milliarder kroner for 2023, som er anslag på utbetalinger under ordningen i perioden desember 2022 til november 2023. Stønad for strømforbruk i desember 2023 vil utbetales i januar 2024 og anslås til 2,2 milliarder kroner.

Hvordan søke om støtte til strømregning?

Ta kontakt med Nav eller Husbanken

Hvis du har behov for økonomisk støtte til å betale strømutgiftene dine, kan du søke om økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Hvem får støtte til strømregning? – Related Questions

Hva er øvre grense for å få bostøtte?

Bor du i leid bolig er fribeløpet i netto formue 291 275 kroner. Bor du i en bolig du eier selv, er fribeløpet inntil 611 677 kroner av formuesverdien på primærboligen din.

Kommer strømstøtte automatisk?

Nei, du trenger ikke å gjøre noe. Kompensasjonen blir trukket fra nettleiefakturaen din automatisk så lenge du er registrert med næringsgruppe bolig.

Hvordan få utbetalt strømstøtte?

Du trenger ikke å gjøre noe for å få kompensasjon. Kompensasjonen vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien og du får nettleiefaktura direkte fra oss, vil restbeløpet bli utbetalt til din bankkonto.

Hvor mye strømstøtte får man?

Grunnlaget for strømstøtten er spotprisen i de 5 prissonene. Hvis spotprisen er over 70 øre per kWh ex mva, vil det gis strømstøtte. I 2023 vil strømstøtten være 90 prosent fra januar til og med mars, og fra oktober til og med desember. I de resterende månedene vil den være 80 prosent.

Når kommer tilbakebetaling strøm?

Eventuell utbetaling skjer 20 dager etter fakturadato fra nettleverandøren. Men de aller fleste vil få strømstøtten som fradrag på regningen fra kraftleverandøren. Strømstøtten går ut på at staten dekker 55 prosent av den delen av strømprisen som er over 70 øre kilowattimen.

Kan NAV hjelp med strømregning?

Hvis du har behov for økonomisk støtte til å betale strømutgiftene dine, kan det være aktuelt å søke om økonomisk sosialhjelp fra NAV. Når NAV-kontoret ditt vurderer søknaden din, kan de kreve at du søker om bostøtte fra Husbanken.

Hvordan dekker staten strømregning?

Staten dekker nå 90* prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWt, uten moms. Med moms er grensen 87,50 øre. Den gjennomsnittlig strømprisen for oktober 2022 endte på omtrent 141 øre/kWt** for de tre prisområdene i sør, inkludert moms.

Kan man få støtte til strøm?

Ekstra støtte til strømutgifter i deler av året

Personer som får utbetalt bostøtte for desember til og med april, får 1500 kroner i støtte til strømutgifter. Du får i tillegg 150 kroner for hver ekstra person du bor sammen med. Beløpet er uavhengig av dine faktiske utgifter til strøm.

Hvordan fungerer strøm støtte?

Kompensasjonsnivået i ordningen er 55 % for desember, og 80 % for januar, februar og mars. Strømstøtten forlenges ut mars 2023. Det vil si at ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 80% av gjennomsnittlig strømpris for sitt prisområde per måned av det som overstiger 70 øre per kWt eks mva.

Hva blir Strømstøtten i juli?

Staten dekker 80 prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWt, uten moms (Med moms er grensen 87,50 øre). Dermed ender støtten fra staten på 192,77 øre/kWt i det ​sørligste prisområdet. Prisområdene NO1 og NO5 får 96,89 øre/kWt i støtte i juli.

Hvor mye i strømstøtte?

Strømstøtte 2022

Så hvor mye har man fått i strømstøtte i 2022? Fra januar-august var strømstøttesatsen på 80%. Fra september og ut året er strømstøttesatsen på 90%.

Hvor mye fratrekk på strøm?

Du får nå et fratrekk på strømregningen din når strømprisen i snitt er over 70 øre/kWh ekskl. mva.

Hvem betaler tilbake strømstøtte?

Strømstøtten går ut på at staten dekker 55 prosent av den delen av strømprisen som er over 70 øre kilowattimen. Beløpet kunden har krav på trekkes automatisk fra nettleien. – Hva skjer hvis man ikke klarer å betale regningen? – Da må du ta kontakt med den som har sendt fakturaen og prøve å komme frem til en ordning.

Hvor mye koster 1 kWh 2022?

Elektrisitetspriser
3. kvartal 2022Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter317,654,7
Kraftpris214,372,5
Nettleie29,55,7

Hva er vanlig å betale i strøm hver måned?

Hvis vi tar utgangspunkt i at gjennomsnittlig strømpris er 50 øre, betyr det at den gjennomsnittlige månedsprisen (eksklusivt nettleie) på strøm er: For en gjennomsnittlig husstand: 1 333 kWh x 50 øre = 66 650 øre / 100 = 666,5 kroner. For en leilighet: 750 kWh x 50 = 37 500 øre / 100 = 375 kroner.

Når på døgnet er det billigst å vaske klær?

I tidsrommet fra kl. 22-07 er det normalt med lavt forbruk og lavere strømpris, men også i tidsrommet kl. 12-15 er det lavere forbruk som gir lavere strømpris. Utnytt tiden på dagtid godt om du er hjemme og kan sette på for eksempel vaskemaskinen.

Leave a Comment