Hvem leverer strøm i Trondheim?

Hvordan vite hvem som er min strømleverandør?

Det enkleste for å se hvilken strømleverandør du har i dag, er å logge deg inn via elhub.no. Når du logger deg inn her vil du se en oversikt over din «strømportal». Til høyre finner du din nåværende strømleverandør og når strømavtalen ble inngått.

Hvem er billigst på strøm i Trondheim?

Den billigste fastprisavtalen på strøm i Trondheim per 16-12-2022 er TOBB Fastpris 6 mnd. levert fra TrøndelagKraft AS. Den har en kilowattpris på kr. 45 øre/kwt.

Hvem er Norges billigste strømleverandør?

NorgesEnergi er en velkjent lavprisaktør på strømmarkedet med en av oversiktens billigste strømavtaler.

Hvem leverer strøm i Trondheim? – Related Questions

Hva koster 1 kWh nå?

14.00-15.00
KlokkeslettPris per kWh
00.00-01.00289,04 øre Øvre
01.00-02.00293,27 øre Øvre
02.00-03.00292,58 øre Øvre
03.00-04.00292,11 øre Øvre

Er Fjordkraft billig?

Spotprisavtalen til Fjordkraft følger prisen i strømmarkedet og har vist seg å være deres billigste alternativ over tid. Det er også denne avtalen flest eksisterende kunder hos Fjordkraft benytter seg av.

Hvem har billigst strøm 2022?

Agva kraft spot-kampanje er norges billigste strømavtale. Strømavtalen har et negativt påslag på kr. -0,08,- per 22 desember 2022. Sammenligningen har bestått av alle norges spotprisavtaler.

Hvorfor har Nordnorge billigere strøm?

Prisforskjellen skyldes i bunn og grunn at myndighetene har delt Norge inn i fem geografiske strømpris-områder – hvor den sørligste prissonen som regel har høyest pris, mens den nordligste har lavest.

Hvor mye billigere er Tibber?

Tibber har faktisk ingen fortjeneste på mengden strøm du kjøper fra dem, som er uhørt i strømbransjen. Dette betyr at Tibber i gjennomsnittet er 7.7% billigere enn de største strømselskapene på markedet.

Hvorfor er Tibber best?

Tibber er billigere enn mange konkurrenter fordi man kun betaler innkjøpspris for strømmen. Dette betyr at Tibber er billigere enn andre kraftselskaper hvor du må betale dyre påslag på strømprisen. Timeprisen er vanligvis billigst om natten, noe som betyr at man kan spare mest ved å bruke mye strøm om natten.

Hva er påslaget til Tibber?

3.1 Strømpris og påslag

Strømprisen er Nord Pool spotpris per time for ditt prisområde + et påslag på maksimalt 1 øre per kWt (heretter «strømprisen»). Påslaget går utelukkende til å dekke kostnader til lovpålagte elsertifikater og andre direkte kostnader med strømhandelen. Tibber har ingen fortjeneste fra påslaget.

Hvor mye koster nettleie Tibber?

Hvis du ikke har noen timer den foregående måneden der totalforbruket ditt går over 10 kWt, så vil du betale 350 kr for nettleiens kapasitetsledd denne måneden. Informasjon om den nye nettleien og hvor mye det vil koste deg, skal nettselskapet ditt ha informert deg om før januar 2022.

Hvem står bak Tibber?

Edgeir Aksnes, gründer bak strømselskapet Tibber, snakker ikke om hvorfor han ble gründer, men hvorfor drømmen veldig lenge var å bli astronaut.

Er Tibber norsk?

Nå tar det norske selskapet produktet til en rekke nye europeiske land. Ikke alle virksomheter sliter under corona, og Tibber er en av dem som gjør det godt.

Har Tibber nettleie?

Kort fortalt: Fra 1. juli beregnes nettleien ut ifra når du bruker strøm (energiledd) og hvor mye du bruker på en gang (kapasitetsledd). For deg er det viktigste å vite at du nå kan påvirke nettleien, ved å fordele strømforbruket jevnt utover hele døgnet. Og det hjelper vi i Tibber deg med.

Hvem er best på strøm?

Via forbrukerportalen Bytt.no har Gudbrandsdal Energi fått hele 4,2 / 5,0 stjerner. Samtidig er de kåret til Norges beste strømleverandør via Norsk kundebarometer.

Hva sluker mest strøm?

60 prosent går til oppvarming. 15-20 prosent til varmtvann. 15 prosent til elektriske apparater. 10 prosent til belysning.

Hvor ofte bør man bytte strømleverandør?

Hvor ofte kan man bytte strømleverandør? Du kan bytte strømleverandørofte du vil, så lenge du velger avtaler uten bindingstid.

Hva koster Tibber i måneden?

Strømprisen følger spotpris fra Nord Pool + maks 1 øre per kWt som utelukkende går til å dekke avgifter og lovpålagte elsertifikater. Det eneste vi tar betalt (for at Tibber skal eksistere) er 39 kr i måneden.

Kan Tibber Pulse brukes uten Tibber?

Nei, Tibber Pulse fungerer også uten en strømavtale hos Tibber. For å få tilgang på dine data må du bruke Tibber-appen, eller hente ut dataene via åpent API på https://developer.tibber.com/ . Har du flere spørsmål?

Leave a Comment