Hvem sitter i byrådet i Oslo?

Representanter 2019–2023
#PartiRepresentant
1HøyreEirik Lae Solberg
2ApRaymond Johansen
3MDGLan Marie Berg
4HøyreSaida Begum

Hvem er kommunaldirektør i Oslo?

Svein Lyngroth – KommunaldirektørOslo kommune | LinkedIn.

Hvem er rådmann i Oslo?

Byrådslederen. Raymond Johansen (Ap) leder Oslos byråd. Byrådet leder kommunens administrasjon og er ansvarlig for å gjennomføre bystyrets vedtak.

Hvem sitter i byrådet i Oslo? – Related Questions

Hvor mye tjener en rådmann?

Ved slutten av fjoråret var gjennomsnittlig årslønn i KS-området 541.600 kroner. For kommunedirektører og rådmenn i Norge var årslønnen på samme tidspunkt i overkant av 1,1 millioner kroner. Det er en økning på 15,7 prosent på fire år.

Hvor mye tjener en kommunedirektør?

I gjennomsnitt mottar kommunedirektører en årslønn på 1.147.300 kroner, viser ferske tall for 2020.

Hva heter rådmann i dag?

Kommuneloven av 2018, som trådte i kraft etter kommunestyrevalget i 2019, bruker tittelen kommunedirektør i stedet for administrasjonssjef. Det er fortsatt opp til hver enkelt kommune hvordan de vil betegne stillingen.

Er kommunedirektør det samme som rådmann?

Kommuneloven av 2018 bruker tittelen kommunedirektør om den kommunale tjenestemannen som er leder for den kommunale administrasjonen, en stilling som var betegnet som administrasjonssjef i kommuneloven av 1992 og som i de fleste kommuner var betegnet som rådmann, tidligere også som kontorsjef særlig i mindre kommuner.

Hva er forskjellen på en ordfører og en rådmann?

Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, i motsetning til en rådmann, eller eventuelt et byråd, som er kommunens administrative leder.

Hvem er ordfører i Oslo?

Marianne Borgen (født 2. juni 1951 i Oslo) er ordfører i Oslo og mangeårig politiker for SV. Borgen er utdannet cand.

Kan ordfører vie folk?

Fra 2018 er borgerlig vigsel et kommunalt ansvar. Vigselen kan utføres av ordførere, varaordførere og andre kommunalt ansatte eller folkevalgte slik som kommunestyret bestemmer.

Er ordfører arbeidstaker?

Høyesterett avsa nylig dom i sak om en ordfører er å betrakte som arbeidstaker etter folketrygdlovens § 1-8.

Hvor mange ordførere har Venstre?

Ordførere. I perioden 2019–2023 har Venstre to ordførere, i Stad og Vanylven. I perioden 2015–2019 hadde Venstre ordføreren i Bø, Eid, Fjaler, Granvin, Hurdal, Vanylven og Vestre Slidre kommuner, totalt 7 ordførere. Etter kommunestyrevalget 2011 hadde partiet seks ordførere og 32 varaordførere.

Hva er det eldste partiet i Norge?

Norske politiske parti voks fram etter at parlamentarismen vart innført i 1884. Venstre var det første norske partiet, medan Høgre følgde like etter.

Hva er forskjell mellom høyre og Venstre?

Høyre, eller høyresiden, betegner vanligvis et parti, en politisk gruppering eller en politiker med et konservativt idégrunnlag, bygget på Edmund Burkes teorier, imens venstre og venstresiden betegner en radikal, sosialistisk eller kommunistisk retning, som regel bygget på Karl Marx idégrunnlag.

Hva mener Rødt?

Rødt er erklært anti-kapitalistisk, baserer hovedprinsippene sine på grønn sosialistisk økonomi og er tilhengere av det de selv kaller for økonomisk demokrati. Partiet ønsker en utvidet velferdsstat og en større offentlig sektor, blant annet for å forhindre kutt i antallet ansatte og for å sikre alle hjelp ved behov.

Leave a Comment