Hvem spiller på Festningen 2022?

Men fem av artistene som var booket til Festningen 2021, er nå flyttet til 2022. De første fem artistene som er klare, er Astrid S, Dagny, duoen Isah og Dutty Dior, Lars Vaular og Moyka. – Nå er vi ferdig med å deppe over årets festival, og gir full gass mot 2022!

Hvor er OBOS festningen?

Festningen er Midt-Norges største musikkfestival! Festivalen skulle arrangeres på Kristiansten Festning i Trondheim september 2021, men i likhet med alle andre store arrangementer ble festivalen avlyst. I 2018 og 2019 var festivalen utsolgt. OBOS er generalsponsor for festivalen.

Hvor mange på festningen festival?

Musikkfestivalen Festningen går over to dager, og ble første gang arrangert sommeren 2018. Festivalen hadde publikumskapasitet på 10 000, og ble utsolgt begge dager. I 2019 ble festivalområdet utvidet og publikumskapasiteten økt til 14 000 per dag.

Når starter festningen?

SEPTEMBER 2023 🔥 VI SES 1. -2. SEPTEMBER 2023 🔥

Hvem spiller på Festningen 2022? – Related Questions

Når går Brad Paisley på scenen i Trondheim?

FESTNINGEN, TRONDHEIM, 24. JULI 2022!

Når er Bergenfest 2023?

Ylvis til Bergenfest 2023!

Ylvis spiller på Bergenfest 2023 fredag 16. juni!

Hva er en festing?

Fest, gjestebud eller gilde er ord som brukes om feiringer og glade sammenkomster av forskjellige typer, men i særdeleshet om bryllup. Ordene kan brukes om lystige lag og private sammenkomster, offentlige arrangementer, markeringer og glade tilstelninger av andre typer.

Hva betyr en festning?

Festning er et større forsvarsanlegg som skal sinke eller stanse fiendtlig fremrykning.

Hvem eier Fredriksten festning?

Fredriksten festning
Forvaltes/eies avForsvarsbygg
Åpen for offentlighetenJa
SlagBeleiringen av Fredriksten festning
HendelserSveriges Kong Karl XII døde ved Fredriksten

Hvem ble skutt på Halden festning?

Karl 12s død

Under beleiringen av Fredriksten festning i Halden falt Karl 12 for en kule den 11. desember 1718 (etter datidens svenske kalender, den julianske, var datoen 30. november).

Hva heter festningen i Halden?

Artikkelstart. Fredriksten festning er et festningsanlegg i Halden. Festningen er et av Norges nasjonale festningsverk og forvaltes av Staten ved Forsvarsbygg.

Hvem døde på Fredriksten festning?

Karl XII ble drept på Fredriksten festning i desember 1718. Svenskene avsluttet sitt felttog og trakk seg tilbake. (Karl XIIs likfärd malt av Gustav Cederström, Nationalmuseet.) Svenskenes krigerkonge Karl XII er igjen i fokus.

Hva het Halden før?

Halden ble grunnlagt i 1665 og kalt Fredrikshald etter kongen, Fredrik 3., etter at byen hadde slått tilbake angrep fra svenskene i 1658, 1659 og 1660. Navnet ble i 1928 endret til Halden.

Hva skjedde i Fredrikshald?

Slaget om Halden (også kjent som angrepet på Fredrikshald) fant sted natten til 4. juli 1716. Aksjonen var et mislykket forsøk fra svenskene på å tvinge til seg kontrollen over den strategisk plasserte Fredriksten festning. Karl XII hadde lidd et nederlag der under sitt første Norgesfelttog.

Hvorfor byttet Halden navn?

Fra 1665 til 1928 het byen offisielt Fredrikshald eller Fredrikshald. Byen skiftet navn til Halden etter en folkeavstemming det året. Bør det arrangeres en ny folkeavstemming – bør vi ta tilbake Fredrikshald-navnet igjen?

Leave a Comment