Hvem tar imot brukte møbler i Trondheim?

Brukbare møbler og ting kan kun leveres til BrukOm mottak på Heggstadmoen gjenvinningsstasjon. Her leverer du også tekstiler til gjenbruk og gjenvinning.

Når hentes juletrær i Trondheim 2022?

Sett juletreet ved siden av dem, så henter vi treet sammen med restavfallet fra og med uke 2. Har du containere? Sett treet ved en egnet oppsamlingsplass i nærheten av containerne søndag 12. januar, så henter vi det i uke 3.

Når hentes hageavfall i Trondheim?

Bli med på Trondheim Renholdsverk (TRV) sin årlige hageavfallsaksjon i april – mai, og på høsten. Brune papirsekker til hageavfall kan kjøpes på forskjellige utsalgssteder og blir hentet av TRV på din hjemmeadresse.

Hvem tar imot brukte møbler i Trondheim? – Related Questions

Er røtter hageavfall?

Typiske ting du sorterer som Hageavfall

Gress, Ugress, Hageplanter, Greiner, Røtter.

Hvor kaster man hageavfall Trondheim?

Hageavfall skal fortrinnsvis leveres på hageavfallsmottaket, hvor det er gratis å levere. I vinterhalvåret, når åpningstiden er redusert, kan hageavfall også leveres som restavfall ved gjenvinningsstasjonen mot betaling.

Når hentes hageavfall?

Slik fungerer henting av hageavfall

Abonnementet gjelder fra mai til oktober. Vi henter hageavfallet ditt hver fjerde uke i denne perioden, tilsammen syv hentinger.

Er hageavfall restavfall?

Hageavfall. Hageavfall skal leveres på gjenvinningsstasjonen. Det skal ikke legges i restavfallsbeholderen.

Kan man kaste hageavfall i container?

I container med hageavfall kan du kaste alt som vokser i hagen. Søppelsekker med løv etc. må tømmes og sekkene fjernes.

Hvor lang tid tar det før hageavfall blir til jord?

Hvor lang tid tar det før hageavfall blir til jord? Kompostering av hageavfall tar fra ett til flere år, avhengig av hvor grovt avfallet er og hvor gode forhold komposten får. Den ferdige komposten gjør underverker i hagen.

Kan man ha aske i komposten?

Treaske fra vedovn, komfyr og kamin, men ikke i for store mengder – maks 2 dl per 100 liter kompost. Strø i stedet asken ut over plenen; der gjør den bedre nytte for seg, siden den motvirker forsuring og mosevekst. Unngå aske fra kull, koks og sigaretter.

Kan rekeskall komposteres?

Stort sett all mat kan komposteres. Matavfall, kaffefilter, teposer, husholdningspapir, eggeskall, rekeskall osv. Det er best å ha matavfall av ulike matrester. Unngå derfor mengder av samme type mat.

Er det løv å dumpe hageavfall?

Dumping av hageavfall er straffbart og er være brudd på både forurensningsloven § 28 og naturmangfoldloven. Ingen kan tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at den kan virke skjemmende, til skade eller ulempe for miljøet.

Hva kan man kaste gratis?

Avfallstyper som er kostnadsfritt (helt gratis) å levere er
  • Hageavfall. Løv, kvist, gress.
  • Elektrisk og elektronisk avfall. Hvitevarer (må være tom/uten matrester)
  • Farlig avfall. Batterier.
  • Klær og tekstiler. Hele, slitt og ødelagte klær – husk at det skal være rent og tørt.
  • Emballasje av glass og metall.
  • Papp, papir og kartong.

Hva skal i den brune dunken?

Våtorganisk avfall

Brun dunk. Her kan du kaste matrester og hageavfall. Du kan også bruke hjemmekompostering ( Cipax) Dette gir da også redusert renovasjons gebyr.

Leave a Comment