Hvem tilbyr leie til eie?

TOBB. Utviklet «Leie-før-Eie» som gir medlemmer mulighet til å leie boligen (3-5 år) før de kjøper den. Verdistigningen i markedet gjennom leieperioden tilfaller kjøperen. På denne måten opparbeider du deg egenkapital mens du leier, og det er ingen forpliktelser utover vanlig leiekontrakt i leieperioden.

Kan en eie to leiligheter i OBOS?

OBOS ønsker at flest mulig av medlemmene skal få oppfylt sitt ønske om å eie en egen bolig. Derfor er hovedregelen at du ikke kan eie mer enn én bolig i et borettslag tilknyttet OBOS.

Hvordan fungerer OBOS Deleie?

Hva er OBOS Deleie? Med OBOS Deleie kan du kjøpe halve boligen, eller mer, og bo i hele. For resten av boligen betaler du et beløp tilsvarende markedsleie for OBOS´ andel av boligen. Du må kjøpe minst 50 prosent av boligen, utenom det kan du selv velge hvor stor eierandel du ønsker å kjøpe.

Hvem tilbyr leie til eie? – Related Questions

Kan jeg leie ut min OBOS leilighet?

For å kunne leie ut en leilighet i et OBOS-borettslag, du som andelseier selv ha bodd i leiligheten i ett av de to siste årene. Boligen kan da leies ut til andre i opptil 3 år.

Kan man selge OBOS leilighet til familie?

Det er fullt mulig å overføre OBOS-boligen sin til noen i nær familie. Dette utløser i all hovedsak ikke forkjøpsrett. Det er mange som overfører OBOS-boligen sin til noen i nær familie.

Hva er fordelene med OBOS?

I tillegg til forkjøpsrett på 90 000 nye og brukte boliger over nesten hele landet, gir OBOS-medlemskapet deg en rekke fordeler. Blant annet rabatter på feriereiser, hotellovernatting, kultur- og idrettsarrangementer, lån, forsikring og mye av det du trenger til boligen.

Hvordan finne ut hvem som eier en leilighet?

Du kan gjøre oppslag i grunnboken gjennom visningstjenesten Se eiendom. Du kan søke med vegnavn, adresser eller gårds- og bruksnummer. Tjenesten er gratis og du kan gjøre oppslag på alle eiendommer i hele Norge.

Hvem betaler eierskiftegebyr OBOS?

– Dette gebyret betales vanligvis av kjøper og går til dekning av kostnader som forretningsfører har i forbindelse med overførselen, forklarer Rogne-Hansen. Men i et borettslag er det selger som betaler. Gebyret skal dekke utgiftene et eierskifte fører med seg for selve borettslaget.

Hvem eier OBOS banken?

OBOS er eid av medlemmene og har som formål å skaffe medlemmene bolig, samt å forvalte boligene. OBOS hadde 303 219 betalende medlemmer ved ut- gangen av 2011. OBOS er et samvirkeforetak som eies av sine med- lemmer.

Er Bob og OBOS det samme?

OBOS er det eldste og største boligbyggelaget i landet. USBL har i alle år vært det nest største, etterfulgt av TOBB i Trondheim og BOB i Bergen. Bakgrunnen for fusjonsbølgen de senere årene er de store endringene i rammebetingelsene som har skjedd de siste 20 til 30 årene.

Hva koster det å være medlem i OBOS?

Hva koster medlemskapet? Et OBOSmedlemskap koster 200 kroner i året. Ved innmelding betaler du i tillegg et engangsbeløp på 300 kroner som er en lovpålagt andelskapital. Det vil si at du betaler 500 kroner ved innmelding og deretter 200 kroner hvert år.

Hvor mye kan du låne OBOS?

Du ha egenkapital som utgjør minst 15 prosent av prisen på boligen du ønsker å kjøpe. Ifølge boliglånsforskriften, får du låne maks fem ganger din/husholdningens totale inntekt. Beløpet finner du ved å gange bruttoinntekt med fem, og trekke fra det du har i gjeld.

Hvor mye kan jeg låne 5 ganger inntekt?

Ditt samlede lån skal ikke være høyere enn fem ganger din brutto inntekt. Det betyr at hvis du har 500.000 kroner i inntekt, vil maksimalt lån kunne være 5 x 500.000 kroner = 2,5 millioner kroner.

Kan man låne mer enn 5 ganger inntekt?

Bankene i Norge reguleres av Boliglånsforskriften: Du kan ikke låne mer enn 5 ganger inntekten din. Dette gjelder totalt lån inklusive studielån og forbrukslån.

Leave a Comment