Hvem var de første på Sydpolen?

Den geografiske sydpol blev nået 14.12.1911 af nordmanden Roald Amundsen. Amundsen havde egentlig planlagt en Nordpolsekspedition, men da han erfarede, at R.E. Peary i 1909 havde nået Nordpolen, ændrede han hurtigt planer og satte kursen mod syd.

Er Grønland og Nordpolen det samme?

Nordpolen, geografisk nordpol, det ene af de steder, hvor Jordens omdrejningsakse skærer jordoverfladen; i modsætning til magnetisk nordpol ligger den geografiske fast (se dog polvandring), nemlig i Det Nordlige Ishav ca. 700 km nord for Grønland; havdybden er her 4087 m, og farvandet er dækket af drivende pakis.

Hvad er Nordpolen og Sydpolen?

Der er en nordpol og en sydpol på alle magneter. Vi vil her forsøge at fortælle om forskellen på Nord og Syd, men også hvad de to poler betyder i forhold til magneter. Nordpolen er den pol på magneten, der (så længe magneten kan dreje frit) peger mod syd. Sydpolen af magneten vil på samme måde også altid pege mod nord.

Hvem var de første på Sydpolen? – Related Questions

Hvor er det koldest på nord eller Sydpolen?

Antarktis er det koldeste sted på jorden.

Den laveste temperatur er målt ved den russiske forskningsstation Vostok på Østantarktis den 21. juli 1983, hvor temperaturen var helt nede på minus 89,2°C.

Hvad for nogle dyr lever på Nordpolen?

Blandt de vigtigste havpattedyr i området er sæler, hvaler, hvalrosser, og isbjørne. På land er nogle af de største dyr i Arktis moskusokser, rensdyr, sneharer og polarulve og -ræve.

Hvad er en SydPOL?

SydPOL er et tilbud om gratis konsulentbistand inden for udvikling af organisation og ledelse i almen praksis. SydPOL består af et konsulentkorps på 9 praktiserende læger og en teamleder, og vi kommer ud til dig og tilrettelægger indsatsen med udgangspunkt i dine ønsker for udvikling.

Hvad hører Nordpolen til?

Arktis er området omkring Nordpolen. Den største del udgøres af Ishavet, men også de allernordligste landområder af Europa, Asien og Nordamerika henregnes til Arktis.

Hvilke lande ligger i Sydpolen?

Landene Australien, Frankrig, New Zealand, Chile, Storbritannien, Argentina og Norge har delt Antarktis mellem sig i trekantformede territorier med top i Sydpolen.

Hvad kalder man Sydpolen?

Antarktis ligger nogenlunde cirkulært omkring Sydpolen og strækker sig ud til polarcirklen. Den vestlige del består af et bjergrigt øhav og Den Antarktiske Halvø, den østlige del af et kontinentalskjold. Hele området er bundet sammen af det antarktiske isdække.

Kan man overleve på Antarktis?

Selvom der ikke er nogen permanente beboere i Antarktis, er der mennesker året rundt. Kontinentets isolation og barske klima gør det perfekt til alle former for forskning, selvom det er svært at leve der. Forskere bor på antarktiske baser og undersøger kontinentets liv, geografi og temperatur.

Er der dyr på Antarktis?

Dyr i Antarktis spænder fra mikroskopiske vandbjørne kaldet tardigrader til verdens største dyr, blåhvalen. Størrelsen af ​​de andre antarktiske indbyggere varierer mellem disse to ekstremer og inkluderer pingviner, sæler, havfugle og et par hvirvelløse landdyr.

Hvorfor har Danmark gjort krav på Arktis?

“Vores indlevering af kravet på kontinentalsoklen nord for Grønland er en historisk og vigtig milepæl for Kongeriget Danmark. Formålet med dette kæmpe projekt er at fastlægge de ydre grænser for vores kontinentalsokkel og dermed – i sidste ende – for Kongeriget.

Er Danmark en arktisk stormagt?

I januar slog regeringens særlige udenrigspolitiske rådgiver, Peter Taksøe-Jensen, fast, at et stærkt engagement i Arktis er afgørende for nationens interesser: “Danmark er sammen med Grønland og rigsfællesskabet en arktisk stormagt.

Hvem har retten til Nordpolen?

De arktiske kyststater Canada, Rusland og Rigsfællesskabet har alle allerede benyttet denne mulighed og gjort krav på havområdet omkring Nordpolen.

Hvilket land ejer Antarktis?

Intet enkeltstående land ejer Antarktis, og der bor ingen indfødte. Mange lande har igennem historien gjort krav på visse områder af Antarktis som deres territorium. Landene er Norge, Australien, Argentina, Storbritannien, Frankrig, New Zealand og Chile.

Hvad hedder de 7 kontinenter i dag?

Syv kontinenter: I modellen med syv kontinenter medregnes Afrika, Asien, Antarktis, Europa, Nordamerika, Sydamerika og Australien (også kaldet Oceanien).

Hvad er forskellen på nord og Sydpolen?

Sydpolen har væsentlig lavere temperaturer end Nordpolen, og det skyldes primært to væsentlige forskelle – højden over havniveau og afstanden til åbent hav. Nordpolen er placeret lige midt i Det Arktiske Hav, og selv om havet her er dækket af is, vil varmen fra havstrømme føre energi op gennem isen.

Hvorfor vil Danmark have Nordpolen?

Når Danmark i dag har fremlagt et krav på 895.000 kvadratkilometer i Det Arktiske Ocean – inklusive Nordpolen – skal forklaringen findes i en 1.800 km lang undersøisk fjeldkæde fra Grønland til De Nysibiriske Øer ved Rusland.

Leave a Comment