Hvilke byer er i Trøndelag?

Største tettsteder
Innbyggere 2019Sorter
Trondheim186 364
Stjørdalshalsen14 723
Steinkjer12 985
Levanger10 333

Hva er de 3 største byene i Trøndelag?

De største tettstedene i fylket er Trondheim (194 860) innbyggere), Stjørdalshalsen (13 378), Steinkjer (12 887), Levanger (10 384), Namsos (8 307), Verdalsøra (8 535) og Orkanger (8 890).

Hva er den minste kommunen i Trøndelag?

Røyrvik er minst med 461 innbyggere per 1.1.2020. 0,1 % av Trøndelags befolkning bor i Røyrvik. Totalt bor det 3 578 personer eller 0,8 % av trøndelagsbefolkning i de fem minste kommunene i Trøndelag.

Hvilke byer er i Trøndelag? – Related Questions

Har Trøndelag vært svensk?

Det er 11 desember 1658, siden mai har Trondheim vært besatt av svenske tropper. Ved freden i Roskilde 26. februar dette året måtte Danmark-Norge avstå hele Trøndelag til Sverige. Den 10 mai ble Trøndelag offisielt overrakt til de nye svenske styresmaktene.

I hvilket fylke bor det flest folk?

Etter fylkessammenslåingen så har Viken (Tidligere Akershus, Østfold, Buskerud og deler av Oppland) gått forbi Oslo som det største fylket i Norge målt etter folketall med en befolkning på 1,2 millioner i 2019.

Hva er den minste kommunen i Norge?

Kvitsøy er ein kommune i Rogaland, i det opne havgapet ved innløpet til Boknafjorden. Han ligg mellom sørspissen av Karmøy i nordvest og Tungenes fyr, på nordspissen av Jæren, i søraust. Kvitsøy er Noregs minste kommune etter areal (6,3 km²), og den åttande minste etter folketal (SSB 2022, 523 innbyggjarar).

Hva er den nest minste kommunen i Norge?

Utsira er en øy og en kommune i Rogaland. Den ligger ute i Nordsjøen, utenfor Karmøy, 18 km vest for Haugesund. Kommunen er Norges minste målt i folketall, og nest minste i areal (etter Kvitsøy).

Hvor mange bor i Trøndelag 2022?

Vi ble 3 007 flere trøndere i løpet av 2021. Per 1. januar 2022 var det 474 131 personer bosatt i Trøndelag, en økning på 0,6 % fra foregående år. 8,7 % av befolkningen i Norge bor i Trøndelag.

Hvor mange bor i fjord kommune?

Fjord kommune har eit stort areal på 1.191 km2, og her er ca. 2.600 innbyggjarar fordelt på 7 bygder. Gjennom kommunen går Nasjonal turistveg mellom Trollstigen og Geiranger.

Kor mange bur i Kristiansand?

Kommunen er Norges sjette største etter folketall og hadde 113 737 innbyggere pr 1. januar 2022. Tettstedet Kristiansand hadde 65 506 innbyggere per 1. januar 2022.

Er Melhus i Trondheim kommune?

Melhus er en kommune i Trøndelag. Den grenser i nord og øst til Trondheim, i øst til Selbu, i sør til Midtre Gauldal og i vest til Orkland og Skaun. Kommunen, slik den er i dag, ble til 1. januar 1964 da kommunene Horg, Flå, Hølonda og Melhus slo seg sammen.

Hva fylke er Kristiansand i?

Kristiansand er en kommune i Agder fylke.

Hva er de største byene i Norge?

De største byene og tettstedene i Norge
  • Oslo. 1 064 235. 35,8.
  • Bergen. 267 117. 27,6.
  • Stavanger/Sandnes. 231 693. 39,0.
  • Trondheim. 194 860. 36,4.
  • Fredrikstad/Sarpsborg. 118 992. 25,2.
  • Drammen. 111 036. 25,5.
  • Porsgrunn/Skien. 94 709. 12,7.
  • Kristiansand. 65 506. 4,7.

Hvor ligger Grimstad?

Grimstad
LandNorge
FylkeAgder
Statuskommune
Grunnlagt6. juni 1816

Er Oslo fortsatt et fylke?

Hvert fylke unntatt Oslo utgjør en fylkeskommune (kommuneloven § 3). Hvorvidt Oslo skal anses som en kommune eller fylkeskommune eller begge deler i henhold til særlovgivning må avgjøres på grunnlag av den enkelte lov.

Hva heter de 11 nye fylkene?

januar 2020: Viken (tidligere Buskerud, Akershus og Østfold), Innlandet (tidligere Oppland og Hedmark), Vestfold og Telemark (tidligere Vestfold og Telemark), Agder (tidligere Vest- og Aust-Agder), Vestland (tidligere Sogn og Fjordane og Hordaland) og Troms og Finnmark (tidligere Troms og Finnmark).

Hva heter Norges sørligste fylke?

Norges sørligste fylke er Vest-Agder. Lindesnes fyr er selve symbolet på dette, og ligger på vårt sørligste fastlandspunkt. Sørlandskysten med hvit trehusbebyggelse og skjærgård fortsetter fra Aust-Agder vestover mot Rogaland, som er det andre fylket Vest-Agder grenser mot.

Leave a Comment