Hvilke byer ligger i Trøndelag?

Største tettsteder
Innbyggere 2019Sorter
Trondheim186 364
Stjørdalshalsen14 723
Steinkjer12 985
Levanger10 333

Hva er den minste kommunen i Trøndelag?

Røyrvik er minst med 461 innbyggere per 1.1.2020. 0,1 % av Trøndelags befolkning bor i Røyrvik. Totalt bor det 3 578 personer eller 0,8 % av trøndelagsbefolkning i de fem minste kommunene i Trøndelag.

Hva heter byen med flest innbyggere i Trøndelag?

Trøndelag fylke dekker et areal på 42 201 km2, og har en befolkning på 462 032 (SSB 2018). Administrasjonssenteret er Steinkjer, og den største byen er Trondheim (198 219 (SSB 2019)).

Hvilke byer ligger i Trøndelag? – Related Questions

Hvem er de 5 største byene i Norge?

De største byene og tettstedene i Norge
  • Oslo. 1 064 235. 35,8.
  • Bergen. 267 117. 27,6.
  • Stavanger/Sandnes. 231 693. 39,0.
  • Trondheim. 194 860. 36,4.
  • Fredrikstad/Sarpsborg. 118 992. 25,2.
  • Drammen. 111 036. 25,5.
  • Porsgrunn/Skien. 94 709. 12,7.
  • Kristiansand. 65 506. 4,7.

Hva er den minste byen i Norge?

Kolvereid ligger på eidet mellom fjordene Sørsalten og Innerfolda i Ytre Namdal. Nærøy kommune vedtok bystatus for Kolvereid fra 2002, og den har i dag (2020) status som Norges minste by.

Hvor mange bor i Trøndelag 2022?

Vi ble 3 007 flere trøndere i løpet av 2021. Per 1. januar 2022 var det 474 131 personer bosatt i Trøndelag, en økning på 0,6 % fra foregående år. 8,7 % av befolkningen i Norge bor i Trøndelag.

Er Trondheim den største byen i Norge?

Trondheim er den tredje mest folkerike kommunen i Norge, men blir av Statistisk sentralbyrå regnet som det fjerde største tettstedet, da Stavanger og Sandnes regnes som et felles område. Tettstedet Trondheim har 194 860 innbyggere per 1. januar 2022.

Hvor mange innbyggere er det i Trondheim 2022?

Befolkningsstatistikk. Trondheim er Norges tredje mest folkerike kommune, og per 01.01.2022 bor det 210 496 innbyggere i Trondheim. En økning på 2 901 personer (1,4 prosent) fra foregående år.

Hvor mange bor i fjord kommune?

Fjord kommune har eit stort areal på 1.191 km2, og her er ca. 2.600 innbyggjarar fordelt på 7 bygder. Gjennom kommunen går Nasjonal turistveg mellom Trollstigen og Geiranger.

Kor mange bur i Kristiansand?

Kommunen er Norges sjette største etter folketall og hadde 113 737 innbyggere pr 1. januar 2022. Tettstedet Kristiansand hadde 65 506 innbyggere per 1. januar 2022.

Er Melhus i Trondheim kommune?

Melhus er en kommune i Trøndelag. Den grenser i nord og øst til Trondheim, i øst til Selbu, i sør til Midtre Gauldal og i vest til Orkland og Skaun. Kommunen, slik den er i dag, ble til 1. januar 1964 da kommunene Horg, Flå, Hølonda og Melhus slo seg sammen.

Kva fylke er Oslo i?

Oslo har egen fylkeskommunal status fra 1842; før dette tilhørte byen Akershus. Fra denne tid har kommunen og fylket Oslo i geografisk forstand, og også med hensyn til forvaltningen, vært synonyme begreper.

Hva heter Oslo før?

Navnet ble skrevet Christiania frem til slutten av 1800-tallet. Fra 1877 ble navnet skrevet Kristiania i matrikkel og statskalender, og fra 1897 også av byens kommunale etater. Oslo ble byens offisielle navn med virkning fra 1. januar 1925.

Hvorfor byttet Oslo navn?

Men «Oslo» ble det

Men det hjalp ikke; 11. juli 1924 avgjorde Stortinget at Norges hovedstad igjen skulle hete «Oslo» fra 1. januar 1925. Da en enkelt bydel ikke kunne hete det samme som hele byen, måtte middelalderbyens område også skifte navn, og ble til «Gamlebyen».

Er Asker et fylke?

Asker kommune er ein kommune i Viken fylke, skipa med verknad frå 1. januar 2020 ved at kommunen Asker i tidlegare Akershus fylke vart slegen saman med dei to kommunane Røyken og Hurum i tidlegare Buskerud fylke. Kommunenr.

Hva kaller man folk fra Asker?

En Asker

Hva kalles folk fra Akershus?

Folk fra Akershus, Østfold og Buskerud kalles nå «vikværinger»

Har Sandvika bystatus?

Sandvika var samferdselsknutepunktet som etterhvert ble administrasjonssenter og fikk bystatus i 2003. Fra 1890-årene vokste det fram flere nye steder i Bærum, både som et resultat av at jernbanen ble utbygget rundt 1872 og at det ble bygget mange nye hovedveier.

Leave a Comment