Hvilke byer ligger på Sørlandet?

Store byer : Kristiansand, Arendal, Grimstad, Mandal, Vennesla, Søgne, Farsund, Lillesand, Flekkefjord, Lyngdal, Risør, Tvedestrand, Songdalen, Kvinesdal, Froland, Lindesnes, Birkenes, Evje og Hornnes, Gjerstad, Marnardal, Vegårshei, Åmli, Sirdal, Audnedal, Hægebostad, Valle, Bygland, Iveland, Bykle og Åseral.

Hvordan se høyde på kart?

Over hele kartet ser du brune eller svarte linjer. De kalles høydekurver (koter) og viser oss terrengsformasjonene. En høydekurve er tegnet gjennom steder som ligger like høyt over havet. Mellom to nabokurver er det en fast loddrett høydeforskjell (ekvidistanse, forkortet ekv.).

Hva betyr 1 10000 på kart?

På et kart med målestokk 1:10000 er 1cm på kartet lik 10000cm = 100m i terrenget.

Hvilke byer ligger på Sørlandet? – Related Questions

Hva betyr 1 25000 på kart?

kartet i eksempelet er målestokken 1:25000, det betyr at 1 meter på kartet er 25 km i virkeligheten, eller at 1cm. er lik 250m.

Hva betyr blått på et kart?

Karttegn står forklart på alle kart, men det kan være lurt å lære seg dette: Blått er vått (vann, elver, myrer) Svart er hardt (hus, steiner) Gult er kult (åpent område, lett å komme seg frem)

Hva betyr grønt på kart?

På dyrket mark er det i tillegg sorte prikker. Grønt betyr skog med nedsatt løpbarhet.

Hva er svart på et kart?

Kartene er trykt i ulike farger: blå, grønn, brun, rød og svart. Svart er karttegn på land, samt navn. Rød er veier.

Hvordan måle på kart?

Slik måler du avstanden mellom to punkter:
 1. Åpne Google Maps på en datamaskin.
 2. Høyreklikk på startpunktet.
 3. Velg Mål avstanden.
 4. Klikk hvor som helst på kartet for å opprette en bane du kan måle. For å legge til et nytt punkt klikker du på et sted på kartet.
 5. Når du er ferdig, klikker du på Lukk. nederst på kortet.

Hvordan finne målestokken på et kart?

Siden målestokken er 1:50 000, betyr det at 1 cm på kartet er 50 000 cm i virkeligheten. Vi vet at det er 100 cm i en meter, så det betyr at 1 cm på kartet er 50 000:100=500 meter i virkeligheten. Det vil si at 10 cm på kartet er 500⋅10=5 000 meter i virkeligheten.

Hva viser målestokken på et kart?

Målestokk er forholdet mellom avstander på kartet og tilsvarende avstander i terrenget, oppgitt som en brøk. Kart i målestokk 1:100 000 betyr at én centimeter på kartet er 100 000 centimeter i terrenget, det vil si én kilometer.

Hvordan finne koordinat på kart?

Finn koordinatene for et sted
 1. Åpne Google Maps på datamaskinen.
 2. Høyreklikk på det aktuelle stedet eller området på kartet. Da åpnes et forgrunnsvindu. Du finner bredde- og lengdegraden din i desimalformat øverst.
 3. Du kan kopiere koordinatene automatisk ved å klikke på lengde- og breddegraden.

Hva betyr Lat og Lon?

Geografiske koordinater, bredde og lengde (B og L) (engelsk: latitude og longitude (Lat. og Long.))

Hva heter linjene på et kart?

De brune linjene på kartet kalles Høydekurver. De forteller deg hvor det går oppover og nedover i terrenget. Når du lærer å lese høydekurver vil du begynne å oppdage koller, rygger og søkk.

Hva er UTM 33?

Men til daglig brukes ikke alle sonene: UTM 32: Sør-Norge nordover til og med Nord-Trøndelag. UTM 33: Nordland og Troms.

Hvor er 0 punktet for nord koordinater i en UTM sone?

Koordinater i UTM-systemet angis med sonenummer og nord- og østkoordinat i meter. Origo er skjæringspunktet mellom ekvator og tangeringsmeridianen. Østverdien for tangeringsmeridianen er satt til 500 000 for å unngå negative østkoordinater.

Hvordan søke etter koordinater?

Du kan søke etter et sted ved å oppgi GPS-koordinatene for breddegrad og lengdegrad på Google Maps.

Her er noen eksempler på formater som fungerer:

 1. Desimalgrader (DD): 41.40338 og 2.17403.
 2. Grader, minutter og sekunder (DMS): 41°24’12.2″N og 2°10’26.5″E.
 3. Grader og desimalminutter (DMM): 41 24.2028 og 2 10.4418.

Hva er projeksjon kart?

Kartprojeksjon er en matematisk metode for overføring av et område på en dobbeltkrum flate til et plan etter bestemte regler.

Hva slags type kart finnes det?

Ulike typer. Kartene deles i landkart, sjøkart, stjernekart, muntlige kart og fiktive kart over det hinsidige og land som ikke eksisterer. Landkart deles igjen inn i tekniske kart, økonomiske kart, topografiske kart og oversiktskart i ulike målestokker.

Hvor ofte blir kart oppdatert?

Norgeskart blir oppdatert hver uke, men oppdatering av de forskjellige temalagene i løsningene varierer.

Leave a Comment