Hvilke forsikringer er inkludert i LO medlemskap?

 • Kritisk sykdom.
 • Livsforsikring.
 • Mopedforsikring.
 • Reiseforsikring.
 • Snøscooterforsikring.
 • Student- og lærlingforsikring.
 • Uførekapital.
 • Uførepensjon.

Hvordan melde seg ut av EL og IT?

 1. Telefon: +47 23 06 34 00.
 2. Besøksadr.: Torggata 12, 8 etg., 0181 Oslo.
 3. E-post: [email protected].

Hva dekker LOfavør forsikring?

Vi dekker innbo og løsøre inntil 100 000 kr per flyktningfamilie. Dekningen gjelder inntil videre. – Erstatningssum økes for smykker, gull og annet edelt metall til 350 000 kroner. – Erstatningssum økes på enkeltgjenstander og samlinger opp til 350 000 kroner.

Hvilke forsikringer er inkludert i LO medlemskap? – Related Questions

Hvor mye koster LOfavør?

Et medlemsskap har en veiledende pris på 250, kr hvert semester. Bli medlem!

Er LOfavør og Fagforbundet det samme?

Som medlem i Fagforbundet har du LOfavør inkludert, og dermed et av landets beste renter på boliglån. Du kan også få førstehjemslån og Boliglån Ung.

Hva er forskjellen på LO og Fagforbundet?

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med over 400 000 medlemmer og er en del av LO.

Hva dekker forsikringen i Fagforbundet?

Forsikringen dekker blant annet:
 • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum.
 • Dekker skade ved brann, vann og tyveri.
 • Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil kr 300 000,-
 • Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000. –
 • Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring.

Hvor mye koster det å være medlem i Fagforbundet?

Månedlig kontingent for yrkesaktive medlemmer er 1,20 prosent av brutto månedslønn. Kontingenten er slik at jo mindre du tjener, jo mindre betaler du.

Hva inngår i LOfavør?

 • Advokatbistand.
 • LOfavør Advokatforsikring.
 • Billån Ung.
 • Boliglån Ung.
 • Førstehjemslån.
 • BSU – Boligsparing for ungdom.
 • Depositumslån.
 • LOfavør Innboforsikring.

Hva dekker Fagforbundets forsikring?

Forsikringen er spesielt tilrettelagt for Fagforbundets medlemmer og gir deg økt økonomisk trygghet om noe skulle skje deg eller din familie. Forsikringen gir erstatning ved uførhet, dødsfall samt ulykke og vil utbetales i tillegg til eksisterende ordninger gjennom arbeidsforhold og tariffavtaler.

Er reiseforsikring inkludert i LOfavør?

Med LOfavør Reiseforsikring er du og familien din forsikret på alle typer reiser, hele året. Flere forbund har forhandlet frem en meget gunstig pris for deg på LOfavør Reiseforsikring. Sjekk om du har avtale gjennom ditt forbund. Usikker på hvilke regler som gjelder etter myndighetenes endringer og nye koronatiltak?

Hva dekker forsikringen på jobb?

Jobben din er lovpålagt ha kjøpe yrkesskadeforsikring til deg. Denne forsikringen dekker yrkesskader og -sykdommer. Arbeidsgiveren din kan også utvide denne forsikringen med dekning for annen sykdom og fritidsulykke. Forsikringen gir blant annet utbetaling ved varig medisinsk mén, uførhet, tapt inntekt og dødsfall.

Hva slags forsikring bør jeg ha?

Forsikringene du MÅ ha
 • Ansvarsforsikring bil. Dersom du har bil, du ha ansvarsforsikring for å få skilt på bilen og få lov til å kjøre – dette er lovpålagt.
 • Uføreforsikring.
 • Innboforsikring.
 • Bilforsikring.
 • Reiseforsikring.
 • Barneforsikring.
 • Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring.
 • Dyreforsikring.

Hvor mye bør man ha i uføreforsikring?

Uføreforsikring vil koste mellom 250 og 500 kroner i månedlig innbetaling. Prisen kan variere i begge retninger, siden hvor mye man betaler, kan påvirkes av mange individuelle faktorer.

Hvor mye er 1 G forsikring?

1 G er 111.477 kroner per 01.05.2022. G eller grunnbeløpet i folketrygden er beløpet alle ytelser i folketrygden regnes ut fra.

Hva er 6G lønn 2022?

I 2022 er 6 G 668 862 kr. Det betyr at du vil få dekket full lønn fra NAV i slike situasjoner dersom du tjener mindre enn 6 G. Tjener du mer enn 6 G i året, vil du kun få 6 G fra NAV.

Hva blir 1g i 2022?

Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2022 er kr 111 477.

Hvor mye kan jeg tjene som ufør 2022?

Inntektsgrensen fastsettes til 42 560 kroner (fribeløpet på 0,4 G). Vedkommende får så en pensjonsgivende inntekt på 62 560 kroner, og overstiger dermed inntektsgrensen med 20 000 kroner.

Kan man miste uføretrygd?

Når inntekten overstiger 80 prosent av arbeidsinntekt før uførhet, faller uføretrygden bort.

Leave a Comment