Hvilke juletradisjoner har vi i Norge?

I Norge blir julen feiret med julemat, levende lys og musikk; man gir hverandre gaver, de fleste pynter med juletre, og det er vanlig å holde julebord i forkant av julekvelden og juletrefest i romjulen.

Hvordan feiret man jul før i tiden?

Det var først etter reformasjonen på 1500-tallet at det ble vanlig å gi barna gaver til jul. Før i tiden var dette stort sett praktiske og nyttige gaver, slik som nye klær og sko. I det gamle bondesamfunnet ble vinterklærne gitt barna som gave til jul.

Hva het jul tidligere i Norge og hva var det som ble feiret da?

I Norden har mange feiret jul for å minnes Jesu fødsel i 1000 år, selv om det er mange spor i vår feiring av fester som er eldre enn kristendommen. Fra norrøn julefeiring har vi fått festens navn (jol), nek og øl, og de tradisjonelle nordiske landbruksproduktene til festen.

Hvilke juletradisjoner har vi i Norge? – Related Questions

Hvem feiret jul først?

Kristningen av julefeiringen skjedde først og fremst gjennom de nye lovene som fulgte etter rikssamlingen og kirkens vekst i middelalderen. Håkon den gode påbød på 900-tallet at landet skulle feire jul den 25. desember, samtidig med at den kristne høytiden ble feiret over hele Europa.

Er jul en norsk tradisjon?

Feiringen av den kristne høytiden ble påbudt i Norge på 900-tallet, og ble i Norge satt fra 24. desember til den 13. januar – altså der hvor den gamle primstaven hadde starten på den gamle norrøne skikken. Da kristendommen kom inn over Norge adopterte vi den katolske feiringen.

Når kom julegaver til Norge?

Julegavene var opprinnelig gaver som ble utvekslet mellom høy og lav i samfunnet. I Norden kjenner vi til julegaver tilbake til Eirik Jarls hoff på 1000-tallet. Han ga gaver til sine menn på åttende dag jul, det vil si nyttårsdagen, slik skikken var blant fyrster i andre land, forteller sagaen.

Hva gjør nordmenn på julaften?

Hva gjør de fleste nordmenn på julaften? Julaften, 24. Klokka fem ringes jula inn, og de fleste spiser julemiddag hjemme eller hos slektninger. Julegavene er på forhånd lagt under juletreet, og pakkes ut på kvelden.

Hvorfor har vi rød farge i julen?

Rødt er kjærlighetens farge, og er vel den assosiasjonen som gjorde at Santa Claus i England og USA fra tidlig på 1900-tallet ble avbildet nettopp med en rød drakt. Julen er ment å være kjærlighetens høytid fremfor noen.

Hvordan feirer vi jul i Norge?

Julaften, 24.

Klokka fem ringes jula inn, og de fleste spiser julemiddag hjemme eller hos slektninger. Julegavene er på forhånd lagt under juletreet, og pakkes ut på kvelden. Det er naturligvis ikke alle i Norge som feirer jul, men de aller fleste følger disse tradisjonene i større eller mindre grad.

Når kom julenissen til Norge?

Santa Claus blir gjerne fremstilt med reinsdyr og slede. Denne figuren kom til de nordiske landene på slutten av 1800-tallet. Julenissen har opprinnelig ingenting med nisser å gjøre, som er overnaturlige vesener fra nordisk folketro.

Hva skjedde 24. desember?

Jesus’ fødselsdag er ukjent

Når kristne feirer jul i slutten av desember måned, skyldes det ifølge tradisjonen at Jesus ble født natten mellom 24. og 25. desember. Feiringen av Jesu fødsel henger mer sammen med de førkristne tradisjonene, for det står ingenting i Bibelen om at Jesus ble født i desember måned.

Når kom julegaver til Norge?

Julegavene var opprinnelig gaver som ble utvekslet mellom høy og lav i samfunnet. I Norden kjenner vi til julegaver tilbake til Eirik Jarls hoff på 1000-tallet. Han ga gaver til sine menn på åttende dag jul, det vil si nyttårsdagen, slik skikken var blant fyrster i andre land, forteller sagaen.

Hva er typisk julemat i Norge?

Den mest typiske norske julematen er svineribbe, pinnekjøtt, lutefisk og juletorsk. Julemat kan også vere kveite, kjøttmølje, risgraut og andre tradisjonelle matretter. I tillegg har juleøl sterke historiske røter. Kva som blir definert som julemat, er kulturelt fundert og avheng av både geografi og tradisjon.

Hvorfor feiret vikingene jul?

Festen skulle, etter de norrøne kilder, holdes for et godt år, og man skulle drikke juleøl til gudenes minne. Etter innføringen av kristendommen i Norden ble julen en fest til minne om Kristi fødsel.

Hvordan startet tradisjonen med julesanger?

Den kristne julesangtradisjonen går tilbake til kirkelige julespill og feiringer av juletiden, som man begynte med i middelalderen. Julesangene og -salmene feiret den vidunderlige fødselen av en frelser slik han ble skildret i juleevangeliet.

Hva er den eldste julesangen?

De aller eldste julesalmene vi kjenner er fra før år 500. «Folkefrelser til oss kom» ble skrevet av Ambrosius, biskop av Milano, som døde i år 397.

Hva heter det når barn kommer på døra og synger julesanger for godteri?

Den norske julebukken er en gammel skikk der barna kler seg opp i romjulen, første nyttårsdag eller 13. dag jul – går fra dør til dør og synger julesanger. I belønning får de godteri eller julekaker.

Leave a Comment