Hvilke ord er synonymer?

Synonym er et ord som har samme betydning, eller nesten samme betydning, som et annet ord, men ulik form. For eksempel er hund og bikkje synonymer, og det samme kan sies om ordene vakker, pen og fin. Flere eksempler er forstå, fatte og begripe, eller fort, raskt og hurtig.

Kommer tilbake synonym?

Fant 9 synonym til komme tilbake
OrdAnt. ordDato
tilbake12002-12-24
rekurrere12010-08-10
remigrere12013-01-18
returnere12004-03-22

Når det gjelder synonymer?

Både «om», «når det gjelder» og «som gjelder» er synonymer som trygt kan brukes i formell stil.

Hvilke ord er synonymer? – Related Questions

Hva betyr det Vedrørende?

Vedrørende står ikke som eget oppslagsord, men formen vedrøre finnes, og betydningen er ‘ha sammenheng med; angå’: noen bemerkninger vedrørende det som nettopp ble sagt.

Hvordan forkorte Angående?

Liste over forkortelser og symboler i allmennspråket.

Forkortelser.

A
AKPArbeidernes kommunistparti
a.l.austlig lengde / austleg lengd
ALandelslag (bokmål), partslag
ang.angående

Hvordan forkortes med videre?

mv. med videre (bokmål)

Hva betyr forkortelsen d?

d er internasjonalt symbol for døgn. Det er også et SI-prefiks for desi- (tideler), for eksempel dl (desiliter).

Hvordan forkortes på grunn av?

«På grunn av» og «og så videre» forkortes «pga.» og «osv.», med punktum til slutt, mens «og lignende» og «blant annet» forkortes «o.l.» og «bl.

Hva betyr å bla?

Bl. a. er en forkortelse for ‘blant annet’ eller ‘blant andre’. Eksempel: «I ferien skal vi blant annet til Sørlandet».

Hva betyr NB på norsk?

NB, forkortelse for latin nota bene, «merk vel», satt foran noe for å fremheve det.

Hva er en MD?

Internasjonalt har vi også graden M.D., som er kort for «Medicinae Doctor», og som svarar til den norske cand. med. Etymologisk er den til å forveksle med graden dr. med.

Er det forskjell på doktor og lege?

Leger har formelt yrkestittelen lege og kandidatgraden som akademisk grad, mens doktortittelen formelt er reservert for personer med (forsknings)doktorgrad.

Hvor mange leger har doktorgrad?

«I motsetning til den mangfoldige aktiviteten og det høye antall konsultasjoner i fastlegeordningen per år, er det lite allmennmedisinsk forskning og kun to prosent av alle fastleger har en doktorgrad», kommer det frem i opptrappingsplanen for fastlegeordningen til Legeforeningen.

Er medisinstudiet doktorgrad?

Doctor medicinae, også skrevet doctor medicinæ, forkortet dr. med. og kalt den medisinske doktorgrad, er en tradisjonsrik betegnelse på en medisinsk doktorgrad.

Hvor mye tjener en spesialist lege?

Allmennpraktiserende leger har engjennomsnittslønn på 926 040 kr pr år og legespesialister har en gjennomsnittslønn på 1 141 320 kr pr år. Månedslønnen for samme kategorier utgjør med dette snittet 77 170 kr for allmennpraktiserende leger og 95 110 kr for legespesialister.

Hvor mye koster det å bli lege?

Det eneste du betaler er en veldig lav semesteravgift, for å dekke kostnader til kopipapir, etc. Skulle du studere medisin i utlandet , vil det kunne koste en del skolepenger. Men her i Norge tilbys medisinutdanningen altså gratis.

Er medisinstudiet hardt?

Det er ingen hemmelighet at medisinstudiet er krevende. Det er ikke bare krevende å komme inn på studiet, men også gjennomføringen, forteller Ida og Hallvard. Medisinstudentenes beste råd til de som drømmer om medisinstudiet er å ta skolen på alvor.

Kan man bli lege med 4 i snitt?

Skal penger være et krav for å bli lege, spør Bjørg Bakke i Norsk medisinstudentforening.

Hva er snitt for å bli lege?

Medisinstudiet er et populært studie, så du må ha gode karakterer for å komme inn. Snitt varierer fra år til år, så det er umulig for oss å si hvor høyt snitt du må ha for å komme inn året du skal søke. Snitt avhenger av hvor mange som søker det året som deg. I 2020 var snittet mellom 5,8 – 6,1.

Leave a Comment