Hvilke studier er på Gløshaugen?

Campus NTNU Gløshaugen
  • Arkitektur og billedkunst (fire av fem institutter)
  • Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk.
  • Ingeniørvitenskap og teknologi (seks av ti institutter)
  • Naturvitenskap og teknologi.
  • I tillegg ligger Institutt for økonomi- og teknologiledelse her.

Hvor mange elever på Gløshaugen?

Den minste av utdanningsinstitusjonene i Trøndelag er Luftkrigskolen i Trondheim som har rundt 130 studenter. I Trondheim hadde NTNU i 2017 13 824 studenter på Gløshaugen, 8 358 på Dragvoll, 3 120 på Øya, 2 833 på Kalvskinnet, 2 168 på Rotvoll.

Hva betyr Gløshaugen?

Av gløse, ‘stirre, speide’. Gløshaugen besto tidligere av landeiendommer under Elgeseter gård. Området lå utenfor bygrensen – i Strinda kommune – helt til 1893.

Hvilke studier er på Gløshaugen? – Related Questions

Hvor mange studenter er det på Dragvoll?

NTNU Dragvoll
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
TypeOffentlig universitet
BeliggenhetTrondheim, Gjøvik og Ålesund
Studenterca. 39 000 (2007)
Ansatte6 700 (2007)

Hvor mange studenter i Trondheim NTNU?

44 170 registrerte studentar, om lag halvparten (42 prosent) innafor teknisk-naturvitskaplege fag. 85 prosent av studentane er i Trondheim, 9 prosent er i Gjøvik, og 6 prosent er i Ålesund. Litt over halvparten (52 prosent) av studentane er kvinner.

Hvor gammel er Gløshaugen?

Hovedbygningen på Campus NTNU Gløshaugen i Trondheim er en av de fire første bygningene som ble oppført for Norges tekniske høgskole (NTH), alle tegnet av arkitekt Bredo Greve. Bygningen ble innviet da NTH åpnet i 1910, selv om bare den ca 105 meter lange hovedfløyen mot nord var ferdigstilt.

Hvor mange studenter Gløshaugen?

Fagområder her er sykepleie- og helsefag, omsorgsforskning, informasjonssikkerhet, økonomi, teknologifag og ledelse. Antall studenter pr. 2019: 3920.

Hva står NTNU får?

NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Hva het NTNU før?

1996 – Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet NTNU blir etablert. Den 1. januar 1996 gjekk Universitetet i Trondheim (UNIT) over til å bli Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU).

Er NTNU best?

NTNU ligger suverent på topp når folk svarer på hvilken utdanningsinstitusjon de tror har best kvalitet. Nokut har også spurt hvem folk flest tror har dårligst kvalitet.

Hva må man ha i snitt for å komme inn på NTNU?

De fleste studieprogram ved NTNU har krav til minimum gjennomsnittskarakter C for å kvalifisere for opptak.

Hvor mange ganger kan man stryke NTNU?

Som student ved NTNU kan du ikke fremstille deg til vurdering i samme emne mer enn tre ganger. Fakultetet kan innvilge et fjerde forsøk. Dersom du har særskilte behov kan fakultetet innvilge et femte og siste forsøk. Dette reguleres i Forskrift om studier ved NTNU, §5-4.

Hva er det vanskeligste studiet på NTNU?

Nytt i år er at studiet «Industriell økonomi og teknologiledelse» ved NTNU klatrer opp til topp ti-listen. Dette er studiene med høyest poenggrense (ordinær kvote): Table with 4 columns and 10 rows.

Er det lett å stryke på muntlig eksamen?

Det er mulig å stryke på muntlig eksamen. Det kan skje hvis din prestasjon ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene og dermed viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Leave a Comment