Hvilken dialekt snakker man i Trondheim?

Trøndersk, eller trøndsk, er benevnelsen på talemålet i Trøndelag. Inkludert i dialektområdet eller nært beslektet er også talemålet på Nordmøre, i Bindal i Nordland, i Frostviken i Sverige og på Kvikne og i Elgå i Hedmark. Trøndersk tilhører den østnorske dialektgruppen.

Har Trondheim palatalisering?

Her heiter det soL, men bor. Trøndelag har palatalisering (j-uttale) av dentalane.

Hvor snakkes det trøndersk?

Trøndersk: Trøndersk er en dialekt som naturligvis snakkes i Trøndelag, men også steder nord i Møre og Romsdal, i Hedmark og sør i Nordland faller innenfor kategorien trøndersk dialekt.

Hvilken dialekt snakker man i Trondheim? – Related Questions

Hva betyr kakskiv i Trondheim?

Skilt i glasdisken i Seven–eleven ved krysset mellom Munkegata og Dronningens gate i Trondheim: «Kakskiv» (‘brødskive’).

Hva betyr læll Trondheim?

[lel] Adv. (av likevel) Skrives også lell. Et mye brukt uttrykk blant trøndere. Synonymt med allikevel, likevel, uansett, dog, selvom, uansett, tross alt, tross det, like fullt og i alle fall.

Hvor i Norge sier man ikkje?

Nordnorsk I Nord-Norge sier de fleste e, eg, æ eller æg. Mange sierikkje“, men i byene og i Finnmark sier de fleste “ikke”.

Hvor i Norge har vi palatalisering?

Palatalisering (også kalt muljering) er en modifisering av uttalen av en konsonant som skjer ved at tungen presses mot den harde gommen (se artikulasjonssted). Palatalisering er vanlig i norske dialekter nord for Sognefjorden og Mjøsa, men finnes også i mange andre språk, f. eks. italiensk og russisk.

Hvor er trøndere fra?

Trønder er en betegnelse på en person fra landsdelen og fylket Trøndelag. Trønder er et norrønt ord þrœnd(i)r som kommer av þroásk – å vokse, og betyr således «de sterke» eller «de fruktbare». Ifølge Snorre Sturlason var trønderne urokkelige og tapte aldri i strid.

Hvor i Norge snakker folk østnorsk?

Østnorsk er en gruppe av norske dialekter som omfatter dialekter på Østlandet fra Langesundsfjorden til Trøndelag. Dialektene i østnorsk er vikværsk, opplandsmål, midtøstlandsk og midlandsmål. Dialektene i resten av landet kalles vestnorsk, trøndersk og nordnorsk.

Hva er den fineste dialekten i Norge?

19 norske dialekter fra hele landet – en fra hvert fylke – ble plukket ut. Gjennom sommeren har P4s lyttere kåret den vakreste, eller mest populære om du vil. Det ble en svært jevn kåring, og etter mange tusen stemmer sto til slutt Telemark-dialekten igjen som vinneren.

Hvor sier de æg?

æ, æg: Vesterålen, Ofoten, kysten av Sør-Troms (sørsnippen av Tranøy kommune, Bjarkøy, Dyrøy, Ibestad, Harstad, Kvæfjord, Skånland). Forma æg blir oftast brukt emfatisk.

Hva er tjukk l?

Tjukk l er ein variant av språklyden l, som finst hovudsakleg i austnorske og nordnorske dialektar. Det er ein retrofleks lyd, som vert danna ved at tungespissen vert bøygd oppover mot munntaket (men utan å koma i kontakt med det), for so å gjere eit raskt slag mot munntaket, rett bak alveolane framme i munnen.

Hva er en tynn l?

Apikal L, også kalt tungespiss-L, tynn L, lys L, Østfold-L, Halden-L og annet, er en uttalevariant av L-lyden.

Hva betyr ordet apokope?

Apokope er det at en vokal eller stavelse faller bort i slutten av et ord.

Hvor i landet er det skarre r?

I Noreg er skarring vanleg på Sørlandet og Sør-Vestlandet, og i dei siste tiåra har uttala spreidd seg òg nordover på Vestlandet.

Har dansker skarre-r?

Skarrer blir offisielt brukt på fransk, tysk, dansk, og hebraisk. Den blir også brukt i dialekter på portugisisk, italiensk, nederlandsk, norsk og svensk. Arabisk har både rulle-r og skarrer.

Hva betyr rulle-r?

Litt om ruller

Tungespiss-r kalles ofte for ruller, fordi den har en rullelyd. Lyden lages ved at tungespissen plasseres bak fortennene i overmunnen. Tungen er formet som en skål hvor sidene ligger godt inntil jekslene i overmunnen.

Hvordan skrive tjukk l?

Retrofleks flapp, også kalt tjukk l eller apikal flapp, er en språklyd som forekommer i flere norske og svenske dialekter, der den har oppstått av norrøn l (sól) eller rð (garð). I IPA skrives den [ɽ], i norsk lydskrift gjerne med tegnet ł.

Har Oslo tynn l?

I Oslo-dialekten(e) har man tradisjonelt hatt såkalt laminal /l/ (lamina, ‘tungeblad’) etter de bakre vokalene a og å, i ord som kalle, sal og bolle, bål.

Leave a Comment