Hvilken fond er best 2022?

Topp 10 fond hittil i 2022
 • 1- DNB Teknologi A. DNB Teknologi er nok en gang det fondet dere har besøkt mest på morningstar.no.
 • 2- DNB Global Indeks A.
 • 3- KLP AksjeGlobal Indeks.
 • 4- Alfred Berg Gambak.
 • 5- Eika egenkapitalbevis.
 • 8- Storebrand Renewable Energy S.
 • 9- Landkreditt Utbytte A.
 • 10- ODIN Sverige C.

Hvor lønner det seg å kjøpe aksjefond?

Du kan kjøpe samme aksjefond på flere forskjellige måter. Det kan skje direkte, via aksjesparekonto, fondskonto og IPS.
 • Direkte (Du kjøper fondet i banken, direkte fra forvalter eller fra en fondsportal)
 • Via en Aksjesparekonto.
 • Via en Fondskonto i banken.
 • Via en Egen pensjonsspareavtale (IPS)

Er aksjefond og fond det samme?

Et aksjefond er et fond der minst 80 % av pengene er plassert i aksjer. Med et aksjefond har du eierandeler i mange bedrifter, som gjør at risikoen spres. Verdien på et aksjefond vil svinge, og derfor anbefaler vi en spareperiode på minimum seks år.

Hvilken fond er best 2022? – Related Questions

Kan man miste alle pengene i fond?

Du kan ikke miste alle pengene når du sparer i fond, men i perioder kan fondet synke i verdi. Fondet er satt sammen av mange enkeltaksjer. Selv om noen aksjer synker i verdi vil vanligvis andre stige, så svingningene i verdi er mye mindre enn om du sparer i enkeltaksjer.

Hvor lenge må man ha penger i fond?

Fondssparing i aksjefond er en langsiktig spareform som passer ypperlig når du skal ha pengene stående i minst fem år. Fond er for eksempel perfekt for sparing til barna gjennom oppveksten, eller til pensjonstilværelsen. – Sparer du i over fem år vil sparingen være rimelig trygg, selv om det er i aksjefond.

Hvor mye bør jeg spare i fond hver måned?

Beløpet du må spare hver måned blir raskt betydelig om du venter for lenge: Starter du når du er 25 år må du sette av 5000 kr i måneden. Starter du når du er 35 år må du sette av nærmere 10 000 kr i måneden. Starter du når du er 45 år må du sette av over 20 000 kr i måneden.

Hvor mye må man skatte av fond?

Utgangspunktet er at inntekter som en andelseier har fra et rentefond (renter/salg) skattlegges med en sats på 22 prosent (for inntektsåret 2021). Inntekter fra rene aksjefond (aksjefondsutbytte/salg) gis det fradrag for skjerming før inntekten har en effektiv skattesats på 31,68 prosent (for inntektsåret 2021).

Kan man gå i minus på fond?

Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn.

Hva er forskjellen på fond og aksje?

Fond er en samling av aksjer eller andre verdipapirer. Sparer du i fond vil pengene bli forvaltet for deg av profesjonelle forvaltere. Ved å spare i et fond sprer du pengene dine på mange ulike selskaper.

Er indeksfond det samme som aksjefond?

Et indeksfond er et helt vanlig aksjefond, men med svært lave kostnader. Et indeksfond har ikke et forvalterkorps som aktivt forsøker å slå sammenligningsindeksen. Indeksfondets oppgave er å følge denne indeksen nærmest mulig. Derfor kan du forvente at et indeksfond gir indeksens avkastning fratrukket kostnadene.

Er aksjefond og indeksfond det samme?

Hovedforskjellen mellom et aksjefond og et indeksfond er at et aksjefond forvaltes aktivt, mens indeksfond forvaltes passivt. Dette betyr at forvalterne av aksjefond prøver å slå markedet ved å velge visse aksjer, mens forvalterne av indeksfond rett og slett prøver å gjenskape bevegelsene til en gitt referanseindeks.

Hva er et fond?

Fond er kapital satt til side for et bestemt formål eller disponering på et senere tidspunkt. Fondsmidlene settes inn på en eller flere kontoer, dedikert til fondsmidlenes formål, og disponeres av et begrenset antall personer.

Hvordan velge riktig aksjefond?

Ønsker du muligheter for høy avkastning, må du ta høyere risiko. Velger du et fond med lav risiko, må du forvente lavere avkastning. Hvor høy risiko du er villig til å ta spiller derfor en stor rolle når du skal velge fond. Sparing i aksjefond innebærer høy risiko og høy forventet avkastning over tid.

Hvor mange har fond?

Aldri før har andelen med penger plassert i aksjefond vært større enn i 2022. 48 prosent av befolkningen har nå penger plassert i aksjefond, viser en ny undersøkelse gjennomført av Opinion for Verdipapirfondenes forening (VFF). Det er økning på 2 prosentpoeng fra året før og 8 prosentpoeng fra 2020.

Hva betyr ETF fond?

Exchange Traded Fund (ETF) er et fond du kan handle på børs. Disse fondene kan bestå av aksjer eller andre verdipapirer som følger kursen til en underliggende indeks. Ved å handle ETFer kan du få eksponering i aksjer, indekser, valutaer og råvarer like enkelt som du handler en aksje.

Når er det lurt å kjøpe fond?

En gyllen regel for aksjeinvesteringer er å kjøpe når det er billig og selge når det er dyrt. Penger tjent! Har du derimot dårlig tid, eller er avhengig av å kunne ta ut pengene din på kort varsel vil det samme fallet i aksjemarkedet kunne slå uheldig ut.

Hva er forskjell på fond og ETF?

Et børsnotert fond (ETF) er en samling av verdipapirer. ETFer handles på en børs, på lik linje med aksjer. Kursene på ETFer endrer seg fortløpende ettersom folk kjøper og selger andeler i fondet, i motsetning til tradisjonelle fond som kun handles én gang per dag etter at markedene er stengt.

Hva er et hedge fond?

Hedgefond er verdipapirfond som i tillegg til aksjer kan investere i opsjoner, valuta, råvarer og rentepapirer. Hedgefond kan også spekulere i kursnedgang ved å drive shortsalg. Shortsalg innebærer å selge lånte aksjer, kjøpe dem tilbake senere til en forhåpentligvis lavere pris før de leveres til opprinnelig eier.

Er hedgefond lovlig?

Hedgefond er ikke lovlig i Norge i dag, men dersom Kredittilsynet får sin vilje, kan fondsforvalterne snart tilby norske hedgefond, men ikke til alle.

Leave a Comment