Hvilken vgs i Oslo har høyest snitt?

I år som i fjor har studiespesialisering på Elvebakken høyest poenggrense (karaktersnitt ganger ti) med 53,6. Like bak følger Nydalen med 52,6. Gjennomsnittlig karaktersnitt for de som har kommet inn, er henholdsvis 56,8 og 55,3 på disse to skolene.

Hvilken vgs har høyest snitt?

Snittet er høyest på Elvebakken videregående skole, med en bukk på 52,2 i snitt for å komme inn. Deretter kommer Nydalen på 50.6 og Ullern videregående skole med 48,8 i snitt.

Hva er den beste vgs i Oslo?

I år er det Foss videregående som troner øverst, med høyest gjennomsnittlig inntakssum på 53,8 poeng. Oslo katedralskole ligger like under, med 53,5 poeng. Totalt er det seks av Oslo-skolene som etter førsteinntaket har et snitt på over fem. Det er tilsammen 23 videregående skoler i hovedstaden.

Hvilken vgs i Oslo har høyest snitt? – Related Questions

Hva er snittet til Hellerud VGS?

Snitt for å komme inn på studiespesialiserende
Skole – vgsNedre poenggrense for inntak*Gjennomsnittlig inntakspoengsum*
Hellerud36,141,1
Hersleb**33,7
Holtet
Kongshavn40,044,1

Hva er snittet VGS?

Samlet har gjennomsnittskarakteren for alle fellesfag med minst 50 elever økt fra 4,1 før pandemien (2018–19), til 4,2 i fjor (2019–20). Karaktersnittet er 4,2 også i år (2020–21).

Hva er den beste videregående skole?

Akademiet VGS Drammen Sundland

Dette er den skolen i Norge med best læringsmiljø og høyest trivsel av samtlige skoler i utdanningsdirektoratets elevundersøkelse. Her blir alle elever møtt på en personlig og inkluderende måte.

Hvilke vgs er best?

For Akademiet vgs i Ålesund slår tallene fast at skolen er den beste videregående skolen i Norge når det gjelder å få elevene til å fullføre og bestå i yrkesfag, med hele 18,9 prosentpoeng større sannsynlighet til å fullføre og bestå videregående skole enn ved en gjennomsnittlig norsk videregående skole.

Hvor mye koster Akademiet VGS Oslo?

En skoleplass hos Akademiet Oslo koster 25 000,- per skoleår. Eventuelle språkturer eller andre frivillige studieturer til utlandet må betales i tillegg og faktureres om eleven velger å delta på turen.

Hvilken ungdomsskole er best i Oslo?

Midtstuen skole har i lesing 82,2 prosent av elevene innenfor de to øverste mestringsnivåene med 35,7 på nivå 5 og 46,5 på nivå 4. Det gir dem 62 skalapoeng og det er best i Oslo. Den skolen som har flest på mestringsnivå 5 er Ris skole, med over halvparten av elevene på dette nivået – 51,7 prosent.

Hvem eier skolene i Oslo?

Alle norske kommuner er skoleeier for de offentlige grunnskolene innenfor sitt geografiske område og alle fylkeskommuner er skoleeier for de videregående skolene innenfor sitt geografiske område. I tillegg fungerer styret for private skoler som skoleeier.

Hvilken skole er størst i Oslo?

Kuben Yrkesarena er den største skolen i landet, dimensjonert for opptil 2000 elever. Ved Kuben videregående skole tilbys 32 studier, inkludert to for studiespesialisering. I tillegg rommer bygget Fagskolen i Oslo og Akershus, Lærlingsenteret for byggfag og Kuben kurs- og teknologisenter.”

Hva er Norges største ungdomsskole?

Rana ungdomsskole stenger fra onsdag etter nye positive koronatester. Skolen er landets største ungdomsskole, med over 800 elever. Både ansatte og elever ved skolen har fått beskjed om å holde seg hjemme onsdag, melder NRK.

Hvilken skole er eldst i Oslo?

Møllergata skole er en barneskole i Bydel St. Hanshaugen i Oslo. Skolen ble etablert som Nordre skole i 1861 og er med det Norges eldste byfolkeskole.

Hvilket land har det beste skolesystemet?

Finland regnes for å ha et av de beste utdanningssystemene i verden. Læreryrket er svært populært, og det kreves en mastergrad for å bli lærer.

Hvor i verden er det færrest jenter som går på skole?

Mer enn halvparten av alle barn som ikke går på skolen bor i Afrika sør for Sahara.

Hvilken skole er Norges største?

Sandefjord videregående skole (SVGS) er Norges største videregående skole med ca. 2000 elever og 300 ansatte. Skolen har linjer for både yrkesrettet og studiespesialiserende utdanning.

Hvilken skole ble jenter filmet på?

Serien ble innspilt på Nordpolen skole i Oslo.

Leave a Comment