Hvilken videregående skole er best i Oslo?

De syv skolene er Elvebakken, Nydalen, Foss, Ullern, Oslo Katedralskole, Edvard Munch og Valle Hovin. Elevene på studiespesialisering ved Elvebakken videregående topper lista med et snitt på 55,8 poeng. Det viser at også i år er det skolene i sentrum og i Oslo vest som har de høyeste snittene.

Hvilken vgs har høyest snitt?

Snittet er høyest på Elvebakken videregående skole, med en bukk på 52,2 i snitt for å komme inn. Deretter kommer Nydalen på 50.6 og Ullern videregående skole med 48,8 i snitt.

Hva er den beste videregående skole?

Norges største private videregående skole, Akademiet, scorer svært høyt på elevundersøkelser. I Drammen gikk skolen helt til topps som Norges høyest rangerte videregående skole på Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse hele ni år på rad (2011–2019).

Hvilken videregående skole er best i Oslo? – Related Questions

Hvilken linje dropper flest ut av?

Frafallet størst innen yrkesfag

Frafallet er klart størst innenfor yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Nesten tre av ti elever som starter på videregående kurs innenfor yrkesfag slutter underveis i utdanningsløpet. Det er også store forskjeller i frafall mellom ulike program i yrkesfagene.

Hva er snittet for å komme inn på St Paul?

Paul gymnas som har to eller færre 1-ere, eller søkere med 1 IV eller mindre. b. Søkerne blir prioritert etter karaktersnitt for de som har 2 eller færre 1-ere, eller én IV.

Hva er den beste skolen i Norge?

Nettavisens søk viser de aller fleste av de 20 skolene med best resultat, er Oslo-skoler. Det er imidlertid en skole fra Akershus, Oslo International School, som fikk best resultat. Pallen blir utfylt av Nordberg skole og Engebråten skole, som begge ligger hovedstaden.

Er det gratis å gå på videregående?

Offentlig grunnskole og videregående opplæring skal være gratis for deg som elev og for foreldrene dine. Det betyr at du har rett til å få opplæring, uten å måtte betale for den.

Er det vanskelig på videregående?

Mange elever opplever at det er vanskeligerevideregående enn det var på ungdomsskolen. Kravet for å få gode karakterer er større. Hvis du lærer fort og tar ting lett, er det ikke sikkert du må jobbe så veldig mye ekstra. Men de fleste som ønsker høy kompetanse må jobbe målrettet.

Skal videregående være gratis?

Opplæringen for voksne skal være gratis. Dette følger av opplæringsloven § 4A–3 fjerde ledd. Dette innebærer at fylkeskommunene ikke kan kreve skolepenger fra voksne som har rett til videregående opplæring, dette skal dekkes av fylkeskommunen.

Hva har lærere ikke lov til?

Læreren har ikke lov å bruke fysisk makt på elever. Læreren har lov til å følge ekstra med på en elev og følge etter en elev i visse situasjoner. Det er ingen regler for om læreren kan se inn i garderoben.

Hvor mange år har man rett på vgs?

Fem år etter start i Vg1 for elever som begynte på ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene, og seks år etter start i Vg1 for elever som begynte på ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Kan man ta videregående om igjen?

Ønsker du å ta et utdanningsprogram eller programområde om igjen, har du ikke krav på utvidet rett. Er det ledig plass, kan du få et tilbud. Kontakt inntakskontoret i ditt fylke.

Er det greit å droppe ut av videregående?

Videregående skole er frivillig så du kan slutte der. Da må du gi beskjed til skolen om at du vil slutte. Foreldrene dine kan ikke bestemme dette, men de må få si hva de mener.

Kan man få jobb uten videregående?

Uten videregående skole er det mulig å jobber som avisbud, jobber som telefonselger, servering og rydding på kafé, restaurant etc., taxisjåfør, jobber på lager, innen renhold osv. En del steder er det også mulig å få jobbe som assistent i barnehage, på skolefritidsordning og liknende.

Når er det for sent å bytte linje?

I videregående opplæring er som regel siste frist for å endre skole- eller linjevalg 1. mars. Siden videregående skoler er underlagt fylkeskommunene er det likevel noen forskjeller fra fylke til fylke.

Kan man gå vg3 om igjen?

Svaret er dessverre nei, men har ikke rett til å gå Vg3 omigjen hvis du allerede har fullført det (selv om du skulle ha strøket i flere fag). Når du har gått vg3 har du brukt opp ungdomsretten din, uansett karakterer, og har ikke rett på mer opplæring i offentlig videregående skole.

Kan man bytte vgs etter 1 år?

I utgangspunktet kan man ikke bytte skole midt i skoleåret. For å få til et skolebytte så søker man seg inn på den andre skolen på vigo.no innen fristen for å søke videregående skoler, 1. mars. Hvis man får plass ved den nye skolen, så begynner man der fra neste skoleår (neste høst).

Kan jeg ta vg3 på nytt?

Du går vg3 nå og bruker opp ungdomsretten din på det, uavhengig av om du består alle fag eller ikke. Det betyr at du ikke har rett på mer opplæring, så du får ikke vg3 på nytt. Hvis du mangler fag når du er ferdig med vg3, må du ta dem opp som privatist.

Har man matte på vg3?

Du må ha matematikk 1T for å fortsette med R-matte på vg2 og vg3.

Leave a Comment