Hvilket apotek er billigst?

Komplett apotek er gjennomgående billigst i testen. På kopimedisin er det ingen store prisforskjeller. – Alle apotek som selger reseptbelagte legemidler i Norge må tilby et legemiddel til redusert pris – såkalt trinnpris.

Hvordan sjekke om apotek har medisin?

På apotek1.no og vitusapotek.no kan man søke på et hvilket som helst legemiddel og få oversikt over apotekene som har den aktuelle medisinen. På boots.no kan man også finne ut hvilke apotek som har medisinen inne når man har hentet opp den aktuelle resepten.

Kan man hente ut resepter på alle apotek?

Alle apotek har tilgang til reseptformidleren, og du kan derfor hente ut resepten hvor du vil, uten å ha med deg noe annet enn din legitimasjon. Hvordan kan jeg se hva legen har skrevet ut til meg? På www.mineresepter.no får du oversikt over dine resepter.

Hvilket apotek er billigst? – Related Questions

Kan man få resept over telefon?

Kan jeg reseptinformasjon per telefon fra apoteket? Nei, dessverre går ikke det. Apotek har ikke lov til å gi ut helse- og personopplysninger via telefon. For å informasjon om aktive e-resepter kan man enten oppsøke lege, apotek eller logge seg inn på nettapoteket til Apotek 1 eller Dine resepter (Helsenorge).

Hva er A og B preparater?

Statens legemiddelverk deler de reseptpliktige medisinene inn i A-, B– og C-preparater. A-preparatene er narkotiske stoffer som kun brukes ved alvorlig sykdom, og som må skrives ut på spesiell resept. B-preparatene er de såkalt vanedannende medisinene, hvorav benzodiazepinene utgjør den største gruppen.

Kan man hente resept overalt?

E-reseptordningen er landsdekkende, så du kan hente ut e-resepten din hvor som helst i Norge. Husk å ta med legitimasjon. Hvis du skal hente for en annen person trenger du i tillegg fullmakt og kopi av legitimasjonen til personen du skal hente for.

Kan man hente ut resepter i andre land?

E-resepter kan ikke hentes ut i andre land.

Hvordan hente ut resept på apotek?

Det eneste du trenger å ta med deg ved utlevering er gyldig legitimasjon. Dersom du skal hente ut medisiner for andre, må du også ta med deg fullmakt til å hente ut varer, fra den som eier reseptene. Du må også ta med deg kopi av legitimasjonen til vedkommende. E-resept er innført i hele Norge.

Kan alle leger se mine resepter?

Leger, tannleger, jordmødre og helsesykepleier får oversikt over alle reseptene dine gjennom Reseptformidleren. Her vil de også se resepter forskrevet av andre, og det er viktig at de har denne informasjonen for å kunne vurdere legemiddelbehandlingen din.

Er det lov å gi medisin uten medisin kurs?

I utgangspunktet er det bare sykepleiere og hjelpepleiere med medisinkurs som kan dele ut medisiner ved sykehjem. Men med mange sommervikarer i feriemånedene og få fast ansatte på jobb, kan derimot virksomhetslederen gi de ufaglærte tillatelse til medisinutdeling.

Kan leger skrive ut resept til venner?

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter. Enhver lege vil uunngåelig få forespørsler fra familie, venner og bekjente om medisinske råd og behandling av større eller mindre art. I denne artikkelen diskuteres etiske, juridiske og medisinskfaglige aspekter ved slik medisinsk involvering.

Kan leger skrive blå resept til seg selv?

Helsedirektoratets kommentarer

Legen kan ikke forskrive legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blå resept til eget bruk, til bruk i egen praksis eller til bruk ved legevakt. Legen kan forskrive legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blå resept til egne familiemedlemmer.

Kan man få Sobril på blå resept?

RUStelefonen svarer:

Dersom du har en alvorlig sykdom, kan staten delvis dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Les mer om dette her. Denne ordningen gjelder også Sobril.

Hvor mye må man betale på blå resept?

Hvor mye skal jeg betale per utlevering på blå resept? Ved kjøp av medisin, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på blå resept betaler du 50 prosent av reseptbeløpet i egenandel, men ikke mer enn 520 kroner per resept for en mengde tilsvarende tre måneders forbruk.

Hvordan få resept uten legetime?

Resept på nett via chat med lege

Dersom legen vurderer at du har behov for reseptbelagte medisiner så får du en resept. Medisinene henter du på ditt nærmeste apotek. Vi følger de nasjonale retningslinjene for resept, og kan ikke skrive ut A- eller B- preparater til pasienter uten en fysisk legetime først.

Hvor mye koster det å gå til legen?

Eigendelar hos lege
LegeEigendel dagtid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt160 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin212 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)10 kroner
Sjukebesøk frå allmennlege/legevakt223 kroner

Er det lov å skrive resept til seg selv?

Dersom en lege ønsker å kjøpe reseptpliktige legemidler til eget bruk, så må det skje i form av en resept som legen rekvirerer til seg selv. Dette skal da registreres som en vanlig resept i apotekets datasystem.

Hvem er fritatt fra å betale egenandel på blå resept?

Personer med minste pensjonsnivå (minstepensjonister) har fritak for å betale egenandel på blå resept. Dersom en minstepensjonist likevel må betale egenandelen på apotek eller hos bandasjist, vil Helfo automatisk refundere egenandelen i etterkant.

Hva er frikortgrensen i 2022?

Et frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt dersom du tjener 70 000 kroner eller mindre i løpet av året.

Leave a Comment