Hvor dyp er Norges dypeste innsjø?

Hornindalsvatnet i Norge er Europas dypeste innsjø. Den har et areal på 50,5 km2 , er 514 meter dyp og ligger 53 meter over havet.

Hva er verdens største ferskvann?

Det kaspiske hav er verdens største innsjø. Den største innsjøen med ferskvann er Lake Superior.

Er i snitt 3 meter dyp?

Maltasjøen er en kunstig innsjø i Poznań i Polen. Den ble danna i 1952 da det ble bygd ei demning i elva Cybina. Den er om lag 2,2 km lang og i snitt 3,1 meter dyp. På det dypeste er den om lag 5 meter.

Hvor dyp er Norges dypeste innsjø? – Related Questions

Kan jeg bli lege med 5 i snitt?

Medisinstudiet er et populært studie, så du må ha gode karakterer for å komme inn. Snitt varierer fra år til år, så det er umulig for oss å si hvor høyt snitt du må ha for å komme inn året du skal søke. Snitt avhenger av hvor mange som søker det året som deg. I 2020 var snittet mellom 5,8 – 6,1.

Er det mulig å få over 6 i snitt?

Over 6 i snitt

Siden tallkarakterskala i videregående opplæring går fra 1 til 6, er det ikke mulig å få snittkarakter som er høyere enn 6.

Er 3 i snitt bra?

3,3 er ikke nødvendigvis et dårlig karaktersnitt. Du har mange muligheter både til å studere og finne jobber med 3,3. Du kan prøve å plotte inn karakterene dine i karakterkalklatoren og se hvilke studier du ligger an til å kunne gå. Du sier du ønsker å jobbe i barnehage eller med utviklingshemmede.

Hva er 3 i snitt universitet?

2,36 – 2,75 = 4 poeng. 2,76 – 2,85 = 3 poeng.

Hva er vanlig å få i snitt?

I 2021–2022 fikk jentene i snitt 45,6 grunnskolepoeng, som er det samme som 2020–2021. Blant guttene øker imidlertid gjennomsnittlige grunnskolepoeng; fra 41,1 i 2020–2021, til 41,3 i 2021–2022. Det skiller dermed i 2021–2022 4,3 grunnskolepoeng mellom jenter og gutter.

Hvordan kan jeg få 5 i snitt?

Du summerer alle tallkarakterene og deler deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Les mer om hvordan du regner det i linken. Du går helse og du kan like gjerne få karakter 5 der som en annen linje.

Er C en bra karakter?

C: God. Generell beskrivelse: “Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene”.

Hvilken vgs har høyest snitt?

Elvebakken på topp

Snittet er høyest på Elvebakken videregående skole, med en bukk på 52,2 i snitt for å komme inn. Deretter kommer Nydalen på 50.6 og Ullern videregående skole med 48,8 i snitt.

Hva er C snitt i tall?

Karaktersnittet omregnes til poeng slik: A=50, B=40, C=30, D=20, E=10. Snittet ditt vektes ut fra antall studiepoeng.

Er 2 i karakter bestått?

Karakterene 2 til 6 betyr at faget er bestått. Fag med karakteren 1 i standpunkt er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre. Det gjelder ikke dersom eksamenskarakteren er for en tverrfaglig eksamen.

Hvor mange alderspoeng har jeg?

Når du søker høyere utdanning gjennom Samordna opptak vil du fra og med det året du fyller 20 år (dato spiller ingen rolle) få 2 alderspoeng for hvert år (men max. 8 alderspoeng). Det er riktig at du får 4 alderspoeng det året du fyller 21 år.

Hvilken utdanning krever høyest snitt?

Medisinstudiet på Universitetet i Oslo er igjen studiet i Norge med høyest opptakskrav. Med et snitt på 69,8 i ordinær kvote, og 62.4 på førstegangskvota, er det trangt om plassen.

Hva er det vanskeligste studiet?

Medisinstudiet er fortsatt det vanskeligste studiet å komme inn på, med en poenggrense på mellom 66,9 og 68,5 poeng, og topper de fem første plassene på listen over studiene som er vanskeligst å komme inn på. Ellers er psykologistudiene og odontologi (tannlegestudiet) også blant de vanskeligste å komme inn på.

Leave a Comment