Hvor er det bra å fiske i Oslofjorden?

Tips om fiskeplasser i Oslofjorden
 1. 1 Kjærnes i Bunnefjorden. Omradet rundt utlopet av Årungselva og nordover mot Tuskjær ved Kjærnes kan til tider være et meget bra sjøørret område.
 2. 2 Ingierstrand.
 3. 3 Ulvøya.
 4. 4 Hovedøya, Gressholmen, Lindøya og Langholmene.
 5. 5 Bygdøy.
 6. 6 Bygdøy og Fornebu.
 7. 7 Kalvøya.
 8. 8 Konglungen.

Er det lov å fiske i Oslofjorden?

Det er forbode å fiske torsk heile året i Oslofjorden. Det er også forbode å fiske med botnsette garn innanfor grunnlinja frå og med Vestfold og Telemark til grensa mot Sverige.

Hvor kan man fiske i Drøbak?

Fiske i Drøbak
 • Drøbaksundet.
 • Mølla.
 • Mølla er en av de mest kjente og brukte fiskeplassene i Drøbak.
 • Har du med makrell og kokt eller rå reke har du stort sett det du trenger av agn.
 • På Mølla satser de aller fleste på agnfiske med krok i størrelse 2-4.0 alt etter hva vi fisker og hvor forsiktig fisken er.

Hvor er det bra å fiske i Oslofjorden? – Related Questions

Hvem kan fiske gratis i Norge?

Slik er fiskereglene i Norge
 • GRATIS HELE ÅRET: I sjøen er det gratis for alle å fiske med fiskestang eller håndsnøre, hele året.
 • Barn under 16 år fisker gratis i ferskvann hele sommerhalvåret.

Er det gratis å fiske?

Det er gratis å fiske i sjøen og havet, så lenge du bruker fiskestang eller håndsnøre. Det er takket være allemannsretten.

Når på døgnet er det best å fiske?

Stå opp tidlig! Det meste liv i naturen er i mest aktivitet om morgenen og i det det skumrer mot kvelden. Det gjelder også fisken, så skal du ha gode fangster er det et poeng å komme seg ut av senga så tidlig som mulig. Ofte er vind og sol litt spakere på morgenkvisten, og det er oftest bra for fisket.

Kan grunneier nekte fiske?

«Det følger av lov om innenlandsfiske § 17 at alt fiske i ferskvann i prinsippet er underlagt privat eiendomsrett og fiskeretten tilhører grunneier som enerett iht. loven. Retten til fiske inngår ikke i allemannsretten i friluftsloven», presiserte oppsynsmannen.

Er det lov å fiske i private vann?

I private vann hvor det ikke selges fiskekort kan fiskere under 16 år fritt fiske uten å spørre grunneier om lov. Men det betyr at en før en fisker må sjekke om det det selges fiskekort i de vannene en ønsker å fiske i. Men det kan sikkert være greit å si i fra om en har muligheten for dette.

Kan jeg fiske hvor jeg vil?

Kystfiske som fritidsaktivitet og barns fiske etter innlandsfisk er å betrakte som en allemannsrett. Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge – når ferdselen “skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet”. Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven.

Hvem kan fiske gratis i ferskvann?

Man trenger ikke fiskeravgift for å fiske i ferskvann der det ikke er laks, sjøørret eller sjørøye. Da trenger du kun lokalt fiskekort eller tillatelse av grunneier/ fiskerettshaver. Barn under 16 år fisker gratis i perioden 1. januar til 20.

Hvordan få fiske i åpen gruppe?

For å delta i åpne grupper er det tilstrekkelig at eier er ført på blad A (personer som har fiske eller fangst som binæring). For å delta i de aller fleste lukkete gruppene må eier være ført på blad B (personer som har fiske eller fangst som hovednæring).

Hvor kan man fiske lange?

Langen trives ekstra godt på hard bunn, eller i overgangen mellom hard og myk bunn. Langen er en aktiv og glupsk rovfisk som flytter seg mye. Den tar gjerne en opphenger som dingler 5 meter over bunnen. Områdene på og nær bunnen er de mest aktuelle å fiske.

Når på døgnet er det best å fiske?

Stå opp tidlig! Det meste liv i naturen er i mest aktivitet om morgenen og i det det skumrer mot kvelden. Det gjelder også fisken, så skal du ha gode fangster er det et poeng å komme seg ut av senga så tidlig som mulig. Ofte er vind og sol litt spakere på morgenkvisten, og det er oftest bra for fisket.

Når er det best å fiske i vann?

Vår, sommer og tidlig høst er det mange vanninsekter som går fra nymfestadium til voksne insekter. Særlig gjelder dette døgnfluer på dagtid, og vårfluer på kveldstid utover sommeren og høsten. Under slike forhold vaker gjerne ørret, røye og sik villig. Da er fisket med flue ofte godt.

Når på døgnet er det best å fiske i ferskvann?

Ofte er det best fiske morgen og kveld, men ingen regler uten unntak. Fjellørreten er ofte sky, så husk å nærme deg fiskeplassen varsomt, gjerne i ly av busker og kratt.

Hvor dypt kan ørreten gå?

Normalt går sjøørreten hurtig ned til en dybde på 10 til 40 meter, det er og målt dykk helt ned til 88 meter! Dette mønsteret gjelder ikke bare denne fisken men et gjennomsnitt som viser den generelle adferd.

Hvor stor sluk til ørret?

For standard ørretfiske i venn og tjern der ørreten ikke blir veldig stor er en stang med slukvekt på ca 3 – 15 gram og anbefale. Til denne stanga bør man bruke en snelle i størrelse 1000 eller noe der omkring. Snøret bør ligge rundt 0.25 mm hvis det er mono filament og rundt 0.12 hvis man bruker multifilament.

Er det bra å fiske på natten?

Nattfiske kan godt foregå fra land eller brygge i mørket. Vanligvis kikker enn da med hodelykt eller håndholdt lykt nede i vannet. Flere plasser kan gatelys eller annet fast lys der du fisker også være godt nok til å se fisken som ofte kan samles der, nettopp fordi det er en lys-kilde.

Hva biter abboren på?

Slik fisker du abbor

Abboren er en glupsk art som er medgjørlig til å spise det aller meste. Maggot, mark, jigg, softbaits, balansepilk, pimpel mm.

Leave a Comment