Hvor er sykepleierutdanningen i Trondheim?

Sykepleierutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier. I Trondheim kan du studere sykepleie på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU.

Hvor er det best å studere sykepleie?

Studuiebarometeret viser at Høgskolen i Innlandet, Høgskulen på Vestlandet, Nord Universitet og Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) har alle fire landets mest fornøyde sykepleierstudenter.

Hva må man ha i snitt for å komme inn på sykepleien?

Alle studiesteder har minst 3 i snitt i norsk. NSF Student er fornøyd, men utelukker ikke at det bør stilles enda strengere krav.

Hvor er sykepleierutdanningen i Trondheim? – Related Questions

Hvor mye tjener en sykepleier?

Som sykepleier har du en gjennomsnittslønn på 566 520 kroner i året, og siden du som sykepleier kan jobbe turnus; det vil si kvelds-, natt- og helgeskift, har du muligheten til å tjene mer.

Kan man komme inn på sykepleien med 2 i matte?

Skjønner at du lurer! Dessverre så er det sånn at du må ha minimum karakter 3 i både norsk og matematikk for å kunne søke utdanning som sykepleier ! Du kan se oversikten over opptakskravet her . Så hvis du har 2 i matematikk, vil du dessverre ikke komme inn.

Hva slags karakterer må man ha for å bli sykepleier?

Hvis du ikke har studiekompetanse kan du på noen høgskoler og universiteter søke på sykepleieutdanningen på grunnlag av realkompetanse . (Kravet til gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk og matematikk gjelder også ved opptak gjennom realkompetanse .)

Hva må man ha på VGS for å bli sykepleier?

Så lenge du får generell studiekompetanse og klarer karakterkravet i norsk og matematikk, så kan du bli sykepleier. Sånn sett kan du velge hvilken som helst linje på studieforberedende program, og hvilken som helst på yrkesfaglig, så lenge du tar påbygg til generell studiekompetanse.

Hvilke karakterer må man ha for å bli sykepleier?

Sykepleierstudiet krever kun at du har tatt generell studiekompetanse for å kunne søke, og har ikke ekstra krav til at du har tatt spesielle fag utover det. (Men fra 2019 vil det kreves at du har fått karakteren 3 eller bedre i norsk og matte, inkludert p-matte).

Kan man komme inn på sykepleien med P matte?

Ja, det holder med Pmatte. Det er riktig at det har kommet et nytt opptakskrav til sykepleieutdanningen om minimum karakteren 3 i norsk og i matematikk, fra opptaket 2019/2020. Det gjelder for alle studiesteder i Norge.

Er det mye matte i sykepleie?

Men sykepleie er en krevende utdanning og et krevende yrke, der det er nødvendig å være stø i matematikk. Derfor er det riktig og viktig å kreve gode kunnskaper i matematikk og norsk for å komme inn.

Er sykepleien krevende?

At det er et krevende studie som krever mye arbeid og innsats, og at det er viktig å starte tidlig med skolearbeidet for å komme seg gjennom det man må. I tillegg er det et veldig sosialt studie der det er lett å bli kjent med mange, både gjennom faddergruppene, basisgruppene, kurs og linjeforeningens arrangementer.

Hvor er det lavest snitt på sykepleien?

På denne nettsiden kan du se hva snittet var i 2019 for å komme inn på sykepleieutdanningen. Her kan du se at snittet varierte veldig. Det laveste snittet var 3,5 for å studere på Universitetet i Tromsø.

Hvor mange sykepleier slutter?

I en undersøkelse Sykepleien har gjennomført svarer 72 prosent av sykepleierne at de det siste året har vurdert å slutte som sykepleier eller bytte arbeidsplass. Det er en markant økning i forhold til tidligere undersøkelser med samme spørsmål.

Hvor mange har søkt sykepleie 2022?

Fall i sykepleiestudier

Nedgangen i antallet søkere totalt går blant annet utover søkingen til sykepleiestudier. 10.223 hadde sykepleiestudier på førstevalg, noe som er det laveste siden 2013, mot 13.209 året før. Antallet søkere til sykepleiere har falt de siste årene, med unntak av et lite hopp mellom 2019 og 2020.

Leave a Comment