Hvor gammel er Norges eldste tre?

Hva er verdens eldste tre?

Metusalem er en furu som står i nesten 3000 meters høyde i fjellkjeden White Mountains i California. Ved å telle årringer i prøver fra treet har forskere fastlagt alderen til 4853 år. Det betyr at Metusalem er eldre enn klodens første skriftspråk, kileskriften, som ble oppfunnet i Babylonia.

Hvor gamle er de eldste trærne i verden?

Funnet av verdens eldste tre begynte med at Kullman og hans kolleger undersøkte gamle trerester og kongler i jorden under en slags vase av et grantre. En karbon-14-datering viste at de eldste restene var 9550 år gamle.

Hvor gammelt kan det eldste treet bli?

Stipendiat Eivind Handegard gir deg noen nyttige tips til hvordan du kan bedømme treets alder basert på utseendet. Grana kan i enkelte tilfeller bli over 500 år, og det finnes levende furutrær som er godt over 700 år. NIBIO-forskere har funnet et dødt furutre som var over 820 år gammelt, noe som er rekord.

Hvor gammel er Norges eldste tre? – Related Questions

Hva er det eldste treet i Norge?

Men for ti år siden oppdaget forskere ved Umeå universitet i Sverige et tre oppe på Fulufjället – rett øst for Trysil i Norge. Treet viste seg å være 9.500 år gammelt. Forskerne bestemte seg for å oppkalle treet etter hunden Tjikko som var med dem på turen da de fant det. Granen fikk dermed navnet Old Tjikko.

Hvor gamle blir norske trær?

Trær kan bli over 100 meter høye og tidvis bli over 1 000 år gamle. I Norge kan gran bli 50 m høy og eik kan bli 1 000 år gammel. Normalt dør trærne lenge før de når slik høyde og alder. De vanligste årsakene til at trær dør er soppangrep, insektangrep og stormfelling.

Hva er det høyeste treet i verden?

Det høyeste kjente eksemplaret vokser i Redwood National Park i California og går under navnet Hyperion. I den siste målingen fra 2007 målte Hyperion 115,56 meter, noe som gjør det til verdens høyeste tre – i hvert fall inntil videre.

Hva er det største treet i verden?

Mammuttreet «General Sherman» er berømt for å vera det største treet i verda målt i volum, med sine 1487 kubikkmeter. Det er mellom 2300 og 2700 år gammalt og ragar 83,8 meter over bakken. Diameteren til stammen er på det tjukkaste nesten 11 meter, og omkrinsen er 31 meter.

Hvor gammel er den eldste skilpadden?

Jonathan, født ca 1832, er verdens eldste skilpadde som vi kjenner til i dag. Han er en Aldabra-skilpadde som er blant verdens største og lengstlevende skilpadde-arter. Sort-hvit bildet til venstre er tatt i 1902 da Jonathan var 70 år gammel. På bildet til høyre, fra 2015, ser vi en 183 år gammel Jonathan.

Hvor høyt kan treet være?

Nabolovens spesialregel om trær

Men i villastrøk vil det i praksis være avstanden til gjerdet, fordi din hage begynner på din side av gjerdet. Med regelen om 1/3 av trehøyden kan du altså be naboen fjernet et tre som er 9 meter høyt hvis det står nærmere enn 3 meter.

Er det lov å felle trær på egen tomt?

Naboloven slår fast at du har rett til å fjerne trær eller eventuelle greiner og lignende som går over din eiendom. Trær som er over ni meter høye skal også fjernes, selv om naboen ønsker å beholde det. Dette gjelder vel og merke kun hvis det står under tre meter fra din egen eiendom.

Kan man kreve at naboen fjerner trær?

Ifølge naboloven § 3 kan trærnaboens eiendom kreves fjernet dersom de står svært nær hagen, huset ditt e.l. Hvis avstanden til din hage er under en tredjedel av lengden på treet, har du gode muligheter for å kreve treet fjernet.

Kan nabo kreve tre fjernet?

Kan kreve felling

Hvis det er klart at naboens tre utgjør en urimelig ulempe for deg, er hovedregelen at du har rett til å kreve at treet beskjæres eller felles. Begrepet «urimelig ulempe» innebærer blant annet at treet av ulike grunner utgjør en risiko for eiendommen din.

Hvor høy hekk mot naboen?

Høyde på hekk mot nabo

Høyde på hekker som ikke fungerer som hekkegjerder er regulert i naboloven, som sier at man lovlig kan sette opp hekker på opp til 2 meters høyde. Dersom det blir særlig vanskelig eller dyrt å oppføre grensehekken på delelinjen, kan hekken settes lengre inn på naboeiendommen mot et vederlag.

Kan man toppe grantrær?

Unngå å toppe trær. Det utsetter treet for angrep av råtesopper og gir på sikt et stygt ødelagt og potensielt farlig tre. ” Ikke bruk sårmaling. Det kan gi bedre forhold for råtesopp og hindrer treets naturlige forsvarsmekanismer.

Hvem som har ansvar for et tre som faller?

Utgangspunktet er at eieren av eiendommen hvor treet er plassert, er økonomisk ansvarlig for skade som skyldes treet. Om treet ødelegger huset til naboen, er det altså eieren av eiendommen der treet stod som skal dekke skadene.

Har du lov til å hogge trær i skogen?

Du må ha tillatelse fra grunneier for å hogge ned trær. Skal du sanke ved til bål kan du bruke tørre kvister du finner i skogen, men unngå å gjøre skade på friske trær (de brenner dessuten svært dårlig). I populære områder i for eksempel Oslomarka finnes det mange bevis på hensynsløs hogging av trær rundt leirplasser.

Hvor mye koster det å felle et tre?

Pris trefelling avhengig av størrelse og vinkel på treet

Mindre trær og trær med en stamme under 8 meters høyde kan koste mellom 1000 kr til 3500 kr per tre. Tre mellom 8 og 20 meters høyde i tillegg til trær med flere stammer kan koste mellom 1500 kr til 7000 kr å felle.

Leave a Comment